1. Thanh lý tài sản công cố định đã hết khấu hao thì có cần bán đấu giá?

Theo Điều 31 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP, việc thanh lý tài sản công theo hình thức bán có thể được thực hiện thông qua hình thức đấu giá, niêm yết giá, hoặc chỉ định, tùy thuộc vào giá trị và loại hình tài sản. Trong trường hợp bạn muốn bán tài sản công cố định đã hết khấu hao thông qua hình thức đấu giá.

Theo Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, việc bán thanh lý tài sản công theo hình thức đấu giá được quy định như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ: Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ bán đấu giá, bao gồm thông tin về tài sản, điều kiện và quy trình đấu giá.

- Thông báo đấu giá: Cơ quan, tổ chức thực hiện việc thông báo đấu giá trước một khoảng thời gian nhất định để thông báo rộng rãi cho công dân và doanh nghiệp có quan tâm.

- Quyết định bán đấu giá: Cơ quan, tổ chức sẽ phải ban hành quyết định về việc bán đấu giá tài sản công cố định đã hết khấu hao.

- Tổ chức đấu giá: Việc tổ chức đấu giá sẽ theo quy trình và quy định của pháp luật để đảm bảo công bằng và minh bạch.

- Xác nhận người chiến thắng: Sau khi kết thúc đấu giá, cơ quan tổ chức sẽ xác nhận người chiến thắng và ký hợp đồng mua bán.

- Xử lý tài sản: Trong trường hợp đấu giá không thành công, cơ quan sẽ thực hiện các biện pháp khác để xử lý tài sản theo quy định tại Điều 25 của Nghị định.

Với việc thực hiện theo Điều 24, quá trình bán đấu giá tài sản công cố định đã hết khấu hao sẽ được tiến hành đúng quy trình và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

2. Hình thức đấu giá khi bán tài sản công theo quy định

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, việc bán tài sản công theo hình thức đấu giá được quy định chi tiết như sau:

- Công khai và đấu giá: Việc bán tài sản công phải được thực hiện công khai theo hình thức đấu giá, trừ các trường hợp được quy định khác.

- Xác định giá khởi điểm:

+ Tài sản là trụ sở làm việc:

  • Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá tài sản.
  • Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm.
  • Trường hợp không thuê được tổ chức thẩm định giá, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm.
  • Giá khởi điểm phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại sau đánh giá lại.

+ Tài sản không thuộc phạm vi quy định trên:

  • Người đứng đầu cơ quan tổ chức bán tài sản  thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • Hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định giá khởi điểm.
  • Giá khởi điểm phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ tại thời điểm xác định giá.

+ Loại trừ thuế giá trị gia tăng (VAT): Giá tài sản được xác định từ các nội dung  không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Như vậy, quy định này tập trung vào việc đảm bảo quy trình công khai và minh bạch trong việc xác định giá khởi điểm của tài sản công trước khi thực hiện đấu giá, đồng thời chú trọng đến việc bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá trị thực tế và thị trường.

 

3. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công được liệt kê chi tiết như sau:

- Lợi dụng, lạm dụng chức vụ: Chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công.

- Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản không đúng mục đích: Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

​- Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng.

​- Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

- Lãng phí và sử dụng tài sản công trái phép:

+ Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí.

+ Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao.

+ Sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật.

​- Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật.

​- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công.

​- Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công.

- Thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

​- Các hành vi bị nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan.

Những quy định này nhấn mạnh việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, và bảo vệ tài sản công khỏi sự lãng phí và sử dụng không đúng mục đích.

 

4. Xử lý bán tài sản công theo hình thức đấu giá mà không thành

Căn cứ vào quy định tại Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP, việc xử lý tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành được quy định chi tiết như sau:

- Tổ chức đấu giá lại (khi đấu giá lần đầu không thành): Trong trường hợp đấu giá lần đầu không thành, cơ quan tổ chức đấu giá sẽ tổ chức lại cuộc đấu giá với các bước và quy trình tương tự nhằm tìm ra người mua có giá cao nhất và đảm bảo quyền lợi cho tài sản công.

- Bán cho người duy nhất:

+ Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá.

+ Hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá.

+ Hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá.

+ Hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá từ lần thứ hai trở lên.

- Bán tài sản sau 02 lần đấu giá không thành:

Trong trường hợp sau 02 lần tổ chức đấu giá không thành, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản theo một trong các phương án sau:

+ Tổ chức thực hiện việc đấu giá lại theo quy định của pháp luật.

+ Trình cơ quan, người có thẩm quyền đã ra quyết định bán tài sản để xem xét, quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công để bán cho người duy nhất theo quy địnhhoặc áp dụng hình thức xử lý khác theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác liên quan. 

Như vậy, quy định này nhấn mạnh sự linh hoạt trong việc xử lý tài sản công, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá và bán tài sản.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.