>> Luật sư tư vấn luật Doanh nghiệp về chào bán cổ phần riêng lẻ, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Chào bán cổ phần ra công chúng chỉ áp dụng đối với trường hợp công ty cổ phần là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng. Cổ phần riêng lẻ được chào bán ra ngoài với các cá nhân không phải là thành viên của công ty. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh, kèm theo thông báo chào bán cổ phần phải có các tài liệu: 

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ

- Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có)

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung: 

Điều 123. Chào bán cổ phần riêng lẻ

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau:

..

2. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;

c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Trình tự thủ tục để chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Đại hội đồng cổ đông họp và thông qua nghị quyết về chào bán cổ phần riêng lẻ

- Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định 

- Công ty có quyền bán cổ phần sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đổi của Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

- Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. 

Khi công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ đồng nghĩa, công ty cổ phần thực hiện tăng vốn và tiếp nhận cổ đông mới. Còn khi công ty cổ phần muốn tăng vốn đồng thời tăng số lượng cổ đông, công ty cổ phần có thể chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc thực hiện dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần hoặc tăng vốn.  

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Nên lựa chọn loại hình hộ kinh doanh cá thể hay mở doanh nghiệp ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?