Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

1.Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trang trại sang đất chăn nuôi?

Xin chào luật Minh Khuê, xin hỏi: Tôi có câu hỏi nhờ luật giải đáp.tôi có 1000m2 đất trong đó đất ở là 30m2 và diện tích đất còn lạị là đất trồng cây hàng năm.nay tôi có nguyện vọng chuyển khoảng 300m2 đất trồng cây hàng năm sang làm đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi thì phải làm những thủ tục gì và viết đơn xin chuyển như thế nào. Mong luật giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn nhiều !

=> Trường hợp bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại thì bạ không phải xin chuyển mục đích sửu dụng đất theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2015 ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất làm công trình chứa chất thải chăn nuôi.

Thưa luật sư, xin hỏi: Ở cạnh thổ cư của tôi có thửa đất chuyên màu đã có trong sổ đỏ do tôi đứng tê, diện tích là 361 m2, do đất cằn canh tác không có hiệu quả, tôi muốn chuyển sang làm công trình chứa chất thải chăn nuôi. Tôi xin hỏi: Nhà nước có chuyển đổi cho tôi được không?, cấp nào có thẩm quyền, thủ tục chuyển đổi đất ra sao?, tôi có phải nộp tiền chuyển đổi không ạ?.

=> Trường hợp của bạn muốn chuyển mục đích sử dụng từ trồng cây hằng năm sang xây dựng trang trại thì bạ không cần phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. Còn trường hợp bạn muốn xây dựng công trình chứa chất thải chăn nuôi thì bạn sé phải xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất miễn phí qua điện thoại

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

Về thủ tục chuyển đổi bạn thực hiện theo quy định tại Nghị định 43/2014

Điều 69 Trình tự thủ tục cho phép chyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất trang trại nuôi lợn có phải xin phép?

Xin chào luật sư. Em có câu hỏi muốn hỏi. Giờ em có miếng đất nông nghiệp. Sát nhà ở của em như dân em thường gọi là đất rau. Em muốn chuyển đổi đất đấy sang sây dựng trang trại nuôi lợn. Cho em hỏi có phải làm giấy tờ xin phép. Chuyển đổi gì không ạ.

=> Trường hợp của bạn nếu chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang xây dựng trang trại thì bạn không cần xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2015/BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

>> Xem thêm:  Có thể chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở (đất thổ cư) hay không ?

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

4. Đất thuộc quy hoạch treo có được đăng ký biến động sang đất trang trại?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em có hơn 1000m2 đất ruộng ,hiên đang bên cạnh khu công nghiệp tây bắc ga tp thanh hoá ,xung quanh là khu công nghiệp nên mấy năm nay không trồng dược lúa , em muốn đăng kí biến động chuyển đất sang đất trang trại có được không , và phải làm quy trình thế nào , rất mong được sự tư vấn của luật minh khuê , xin cảm ơn .

=> THeo quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2015 BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan Nhà nước, nhưng phải đăng ký biến động như sau:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Về Hồ sơ thủ tục bạn thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2014 quy định về hồ sơ địa chính

Hồ sơ thủ tục:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:

>> Xem thêm:  Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nhà ở?

+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;

cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận;

+ Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;

+ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;

+ Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;

+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

+ Bản sao một trong các giấy tờ: chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm, thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.

4, Trình tự thực hiện:

>> Xem thêm:  Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng của đất thuê ?

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động đến văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

- Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

Bước 3:

- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã; trả Giấy chứng nhận đã xác nhận cho người nộp hồ sơ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất kết hợp với đăng ký biến động về các nội dung theo quy định tại Điều này thì thực hiện thêm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

5, Thẩm quyền giải quyết:

>> Xem thêm:  Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng , chuyển đổi đất nông nghiệp ?

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (công chức địa chính cấp xã ).

5. Có cần xin phép khi chuyển đổi đất từ dất nông nghiệp sang đất chăn nuôi?

Thưa luật sư, gia đình tôi có chuyển đổi đất trồng trọt thành trang trại chăn nuôi lợn, kết hợp với thả cá. Như vậy, luật sư cho tôi hỏi có cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không, và nó được cơ quan nào phụ trách? Cảm ơn luật sư

=> TRường hợp của bạn nếu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất tròng trọt sang đất nuôi trang trại thì bạn sẽ không phải xin chuyển mục đích sử dụng dất còn nếu chuyển từ đất trồng trọt sang đất nuôi trồng thủy sản bằng hình thức ao thì bạn phỉa xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định các quy định tại :

Điều 11 Thông tư số 02/.2015/TNMTngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Và quy định

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

>> Xem thêm:  Không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp có được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không?

>> Như vậy bạn chỉ cần xin chuyển mục đíach sử dụng đất đối với diện tích bạn muốn làm ao

Về thủ tục bạn xin chuyển

Điều 69 Trình tự thủ tục cho phép chyển mục đích sử dụng đất

. 1 Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp là gì ? Trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất vườn và đất ở ?