Trả lời:

Điểm c khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm chỉ có quyền:

“Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định”.

Do vậy, quyền sử dụng đất được hình thành bằng hình thức thuê đầt của Nhà nước, trả tiền hàng năm không phải là di sản thừa kế. Họ chỉ có quyền đối với tài sản trên đất thuê và được Nhà nước tiếp tục cho thuê theo mục đích, quy định của pháp luật (nếu họ có đủ điều kiện thuê đất).

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Đất chưa có sổ đỏ có được lập di chúc để lại thừa kế hay không ?

Tranh chấp tài sản thừa kế là đất đã chuyển nhượng bằng giấy viết tay thì xử lý thế nào ?

Con sinh ra bằng hình thức thụ tinh nhân tạo có được hưởng di sản thừa kế không ?

Di chúc của một người định đoạt cả tài sản chung vợ chồng có hợp pháp hay không ?

Người gốc Việt ở nước ngoài thì lập di chúc như thế nào ? Không biết chữ có được lập di chúc ?

Văn bản không có tiêu đề di chúc nhưng có nội dung định đoạt tài sản có hợp pháp không ?

Tranh chấp đất thừa kế nằm trong khu vực giải tỏa thì tòa án có giải quyết không ?

Người nước ngoài có được nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không ?

Đất có nhà từ đường, nhà thờ họ thì có phải chia di sản thừa kế hay không ?

Đã định cư ở nước ngoài có thể trở về khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế đất đai ?

Quyền ưu tiên mua nhà của Nhà nước có phải là di sản thừa kế hay không ?

Mua nhà trả góp mà chưa trả xong tiền có phải là di sản thừa kế không ?

Khi nào người trực tiếp quản lý, sử dụng nhà ở là di sản thừa kế được tính công sức quản lý ?

Phân chia tài sản thừa kế đối với cây trồng trên đất như thế nào ?

Nhà tái định cư sau khi Nhà nước thu hồi đất có là di sản thừa kế không ?

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)