Trả lời:

1. Di sản thừa kế là gì?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống điều 612 Bộ luật dân sự 2015 có quy định thì Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Vì thế cho nên Di sản thừa kế là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người đã chết, quyền về tài sản của người đó. Quyền sở hữu tài sản là một trong những quyền cơ bản của công dân được Nhà nước bảo hộ. Trong quy định tạ Hiến pháp 2013 cũng có quy định cụ thể như sau: Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ Như vậy có nghĩa là tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của người để lại thừa kế theo quy định của Hiến pháp 2013 là Di sản. Di sản thừa kế bao gồm: Tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác, quyền về tài sản do người chết để lại. 

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan: Đất có nhà từ đường, nhà thờ họ thì có phải chia di sản thừa kế hay không ?

 

2. Phân loại Di sản thừa kế 

2.1 Tài sản riêng của người chết

Tài sản riêng của người chết là tài sản do người đó tạo ra bằng thu thập hợp pháp (như tiền lương, tiền được trả công lao động, tiền thưởng, tiền thưởng tết, tiền trúng xở số...) tài sản được tặng cho được thừa kế, tư liệu sinh hoạt riêng như quần áo giường tủ, ô tô xe máy, máy bay, vô tuyến... nhà ở, tiền vàng các kim khí đã quý được dùng làm đồ trang sức hoặc được dùng làm của để dành, tiết kiệm, nhà ở, vốn, cổ phần, vật tư, tư liệu sản xuất cá nhân, ...

 

2.2 Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác

sở hữu chung có nhiều trường hợp nhiều người hoặc một người cùng đóng góp để sản xuất cùng góp vốn để để mua nhà.... nếu cùng góp vốn chung thì khối tài sản chung đó sẽ thuộc quyền sở hữu chung của nhiều người. Nếu trong đồng chủ sở hữu chết thì Di sản thừa kế của người chết là phần tài sản thuộc sở hữu của người đã đóng góp trong khối tài sản chung

 

2.3 Các quyền khác về tài sản

Ngoài ra còn có quyền về tài sản sản do người chết để lại. Xem thêm: Nhà tái định cư sau khi Nhà nước thu hồi đất có là di sản thừa kế không ?

 

3. Trả tiền thuê đất hàng năm là như thế nào?

Theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013 thì nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Hộ gia đình, cá nhân có nhu càu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, đất ở sở sản xuất phi nông nghiệp. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản làm muối, đất sản xuất , kinh doanh phi nông nghiệp đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê, tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc. Xem thêm: Đất chưa có sổ đỏ có được lập di chúc để lại thừa kế hay không ?

 

4. Thuê đất của nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm có thuộc trường hợp Di sản thừa kế hay không?

4.1 Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà Nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm

Điểm c khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm chỉ có quyền:

“Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định”.

Do vậy, quyền sử dụng đất được hình thành bằng hình thức thuê đầt của Nhà nước, trả tiền hàng năm không phải là di sản thừa kế. Họ chỉ có quyền đối với tài sản trên đất thuê và được Nhà nước tiếp tục cho thuê theo mục đích, quy định của pháp luật (nếu họ có đủ điều kiện thuê đất).

Tại Khoản 2 Điều 179 Luật đất đai 2013 có quy định cụ thể như sau về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân sử dụng đất, hộ gia đình cá nhân được Nhà Nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây: quyền và nghĩa vụ chung, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người mua tài sản được Nhà Nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định, để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người nhận thừa kế được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định, cho thuê tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự, thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất kinh doanh người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà Nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

 

4.2 Thực hiện quyền và nghĩa vụ do người chết để lại 

Quyền về tài sản do người chết để lại: đó là các quyền dân sự được phát sinh từ các quan hệ hợp đồng hoặc do việc bồi thường thiệt hại mà trước khi chết họ đã tham gia vào những quan hệ này như quyền đòi nợ, quyền đòi lại tài sản cho thuê hoặc cho mượn chuộc lại tài sản đã thế chấp, cầm cố, yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Về nghĩa vụ tài sản do người chết để lại thì những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi Di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, trường hợp Di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý Di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi Di sản do người chết để lại. Trường hợp Di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng Di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Do đó trong trường hợp này đất thuê đất của nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm không thuộc trường hợp là Di sản thừa kế, nhưng nó sẽ để lại các quyền, nghĩa vụ của người chết để lại cho người còn sống trong phạm vi của người nằm trong hàng thừa kế theo quy định.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)