Trả lời:

2. Nội dung tư vấn:

Theo khoản 21 điều 4 thông tư 219/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

Theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC:

“2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

8

Thu nhập bản quyền

10”

Như vậy, Thuế nhà thầu Doanh nghiệp Việt Nam phải nộp khi mua phầm mềm nước ngoài (mua trên website nước ngoài) là Thuế GTGT và thuế TNDN:

+ Thuế GTGT: 0%

+ Thuế TNDN: 10%

  • Số thuế TNDN phải nộp là Doanh thu tính thuế TNDNx tỷ lệ (%) thuế trên doanh thu tính thuế.

Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC doanh nghiệp được tính là chi phí trực tiếp nếu đáp ứng đủ điểu kiện sau”

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Như vậy, thỏa mãi điều kiện trên thì chi phí sẽ được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Như chị có hỏi về bản hợp đồng scan, và thư trả lời qua email có được tính là giấy tờ hợp lệ khi quyết toán thuế hay không? Về bản chất, hợp đồng bản scan có tính chính xác không cao, email cũng rất khó xác thực tính chính xác do đó việc cơ quan thuế rất khó để xác minh được là hợp đồng và giao dịch đó là có thật hay giả tạo. Vì vậy, rất có thể cơ quan thuế vẫn sẽ loại ra khi xác định chi phí được trừ. Chính vì vậy, chị nên chuẩn bị đầy đủ hợp đồng bản gốc để làm căn cứ khi chứng minh cho chi phí hợp lệ để tính thuế TNDN.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Thuế khi mua phần mềm qua mạng từ nước ngoài và bản scan, email có được tính là chứng từ hợp lệ khi quyết toán thuế không ?​. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê