1. Quy định về kỳ tính thuế TNCN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quy trình quan trọng trong hệ thống thuế của một quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh pháp luật thuế của Việt Nam. Quyết toán thuế TNCN không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ phát sinh vào cuối năm tài chính mà còn là quá trình kết nối các quy định, hướng dẫn của pháp luật thuế với thực tiễn hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, cụ thể là Thông tư 111/2013/TT-BTCThông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, quyết toán thuế TNCN là quá trình mà cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân phải thực hiện. Trong quá trình này, cơ quan chi trả sẽ giữ lại một phần tiền thuế từ thu nhập của cá nhân (còn được gọi là khấu trừ thuế) theo từng tháng hoặc từng quý. Mục đích của việc này là để đảm bảo rằng cá nhân đã trả đủ số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Kỳ tính thuế trong hệ thống thuế thu nhập cá nhân là một khái niệm quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc xác định số tiền thuế mà cá nhân phải nộp cho ngân sách nhà nước. Để hiểu rõ hơn về kỳ tính thuế, chúng ta cần đi sâu vào tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân và các quy định liên quan.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thuế thu nhập cá nhân được xác định dựa trên thu nhập của cá nhân sau khi đã trừ đi các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản giảm trừ theo quy định của Luật thu nhập cá nhân cùng các văn bản hướng dẫn khác. Trong quá trình này, thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên kỳ tính thuế.

Kỳ tính thuế có thể được hiểu là một đơn vị thời gian quan trọng trong việc xác định và tính toán số tiền thuế mà cá nhân phải nộp. Thời gian này được quy định cụ thể tùy theo từng trường hợp và đối tượng nộp thuế.

Hiện nay, có hai đối tượng chính phải nộp thuế thu nhập cá nhân:

Cá nhân cư trú: Đối tượng này bao gồm những người có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong trường hợp này, kỳ tính thuế được tính theo năm. Cá nhân cư trú được xác định là người có nơi ở thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở. Điều này có thể bao gồm việc có hợp đồng thuê nhà từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế hoặc có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Cá nhân không cư trú: Đối tượng này là những người không đáp ứng được các điều kiện của cá nhân cư trú.

Đối với cả hai đối tượng trên, thời gian kỳ tính thuế và cách tính toán có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và quy định của pháp luật thuế.

Từ những điều này, ta có thể thấy rằng kỳ tính thuế là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình tính toán và nộp thuế thu nhập cá nhân, đồng thời là cơ sở pháp lý để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong thu thuế. Điều này cũng thể hiện sự chặt chẽ và linh hoạt của hệ thống thuế, phù hợp với các đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng cá nhân và tổ chức.

 

2. Quy định về thời hạn quyết toán thuế TNCN

Trong quá trình quản lý thuế, việc nắm vững thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là một yếu tố không thể thiếu, đặc biệt đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nếu cá nhân quyết toán thuế TNCN cho năm 2023, thì thời hạn nộp hồ sơ là khi nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định cụ thể cho từng loại thuế và phương pháp quyết toán. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, như thuế TNCN, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán được quy định như sau:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Điều này có nghĩa là cá nhân phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trước ngày cuối cùng của tháng thứ 4 sau khi năm dương lịch kết thúc. Việc này là bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc thu thuế, đồng thời giúp tránh được các rủi ro phát sinh từ việc vi phạm quy định về thời hạn nộp thuế.

Điều này rõ ràng thể hiện sự chặt chẽ và minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách đúng hạn và tránh được các hậu quả pháp lý và tài chính tiềm ẩn.

Như vậy, việc nắm rõ thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là rất quan trọng đối với các cá nhân và tổ chức. Điều này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là biện pháp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý thuế, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước được quản lý và sử dụng hiệu quả.

 

3. Giải đáp thắc mắc: Thuế TNCN quyết toán theo từng năm hay là cộng dồn các năm?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một quá trình quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế của mỗi cá nhân hoặc tổ chức có thu nhập. Tuy nhiên, có một số thắc mắc xoay quanh việc quyết toán này được thực hiện theo từng năm hay cộng dồn các năm. Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta cần tìm hiểu rõ các quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Theo điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, có quy định cụ thể về các loại thuế và cách khai quyết toán chúng. Trong số đó, có đề cập đến việc quyết toán thuế TNCN. Theo quy định này, các loại thuế và khoản thu khai quyết toán năm sẽ được quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo từng năm tài chính của cá nhân hoặc tổ chức, không phải cộng dồn các năm lại.

Cụ thể, trong trường hợp của tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, họ có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền. Tổ chức hoặc cá nhân này không phải khai quyết toán thuế nếu không có thu nhập phát sinh. Điều này rõ ràng thể hiện sự ràng buộc pháp lý mạnh mẽ đối với việc quyết toán thuế TNCN theo từng năm tài chính.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong trường hợp này, cá nhân có thể ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, hoặc tự khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Điều này cũng minh chứng cho việc quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo từng năm, mỗi năm là một đơn vị độc lập.

Nhìn chung, việc quyết toán thuế TNCN theo từng năm là phản ánh sự minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh và cá nhân có thu nhập. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước được quản lý và sử dụng hiệu quả. Do đó, việc thực hiện quyết toán theo từng năm là cách tiếp cận hợp lý và cần thiết đối với quản lý thuế TNCN.

Xem thêm > > > Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi người lao động nghỉ việc mà chưa đến hạn quyết toán thuế TNCN ? 

Nếu quý khách gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào liên quan đến các vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài số 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê sẽ sẵn sàng lắng nghe và tư vấn giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi tối ưu cho quý khách.

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm. Mọi thông tin và tư vấn của chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối, đảm bảo quyền lợi của quý khách được đảm bảo an toàn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất!