Tiền gửi không kỳ hạn hay tiền gửi viết séc (sight deposits or checkable deposits) là tiền gửi ở các ngân hàng và định chế nhận tiền gửi khác mà người gửi có quyền chuyển khoản bằng séc hay rút ra mà không cần báo trước. Tiền gửi không kỳ hạn là bộ phận quan trọng của khối lượng tiền tệ và nó ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của hệ thống ngân hàng cũng như thói quen sử dụng séc, thẻ ghi nợ của mọi người.