Luật sư tư vấn về chủ đề "tiền lương"

tiền lương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiền lương.

Chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng

Chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng
Chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng như thế nào? Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp nào? Cách chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng? Chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân và viên chức quốc phòng?

Nguyên tắc điều chỉnh tiền lương và nguyên tắc trả lương?

Nguyên tắc điều chỉnh tiền lương và nguyên tắc trả lương?
Về nguyên tắc thì tiền lương phải được trả đúng hạn và đầy đủ để bảo vệ quyền lợi của người lao động; xuất phát từ nhiều lý do: khách quan có, chủ quan có mà nhiều đơn vị sử dụng lao động đã không thực hiện đúng quy định này.

Tiền lương, cách tính tiền lương làm thêm giờ và hạch toán tiền lương?

Tiền lương, cách tính tiền lương làm thêm giờ và hạch toán tiền lương?
Ngày nay, các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều cùng với sự phát triển của đất nước. Để doanh nghiệp có bộ máy vận hành tốt thì không thể thiếu đi bộ phận người lao động trong doanh nghiệp. Đối tượng ngày trong quá trình làm việc cho doanh nghiệp sẽ được trả tiền lương.

Những thay đổi về chế định tiền lương trong Luật Lao động 2019

Những thay đổi về chế định tiền lương trong Luật Lao động 2019
Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi họ đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành một công việc nào đó, mà công việc đó không bị pháp luật ngăn cấm. Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 quy định nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng, cụ thể như sau:

Công tác kế toán tiền lương trong doanh nghiệp?

Công tác kế toán tiền lương trong doanh nghiệp?
Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Vậy các công việc cần làm để xác định mức lương gồm các bước như thế nào?

Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công là gì? Khi nào được đóng cửa tạm thời nơi làm việc? Người lao động đình công có được trả lương không?

Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công là gì? Khi nào được đóng cửa tạm thời nơi làm việc? Người lao động đình công có được trả lương không?
Luật Minh Khuê nghiên cứu và mang tới bài viết bình luận quy định về đình công trong Bộ luật lao động năm 2019 về các nội dung sau: Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công, Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công...:

Tìm hiểu về thuyết qũy - lương của David Ricardo

Tìm hiểu về thuyết qũy - lương của David Ricardo
David Ricardo có nhiều đóng góp cho nền kinh tế học với nhiều học thuyết có giá trị. Bài viết dưới đây đề cập về chủ đề "Tìm hiểu về thuyết qũy - lương của David Ricardo ". Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Vấn đề tiền lương trong The Wealth of Nations của Adam Smith

Vấn đề tiền lương trong The Wealth of Nations của Adam Smith
Adam Smith quan niệm tiền lương là một phần thu nhập của công nhân làm thuê, là một phần của sản phẩm lao động. Ông ủng hộ việc trả tiền lương cao. Hai yếu tố quyết định đến mức tiền lương là cầu về lao động và giá cả trung bình của các tư liệu sinh hoạt

Bình luận quy định về hình thức trả lương, cách thức trả lương và kỳ hạn trả lương

Bình luận quy định về hình thức trả lương, cách thức trả lương và kỳ hạn trả lương
Tiền lương là thù lao được trả bởi người sử dụng lao động cho người lao động sau khi đã bỏ công sức và thời gian để làm công việc theo hợp đồng lao động. Luật Minh Khuê bình luận quy định của luật lao động hiện hành về hình thức trả lương, cách thức trả lương và kỳ hạn trả lương trong bài viết sau: