1. Mức bồi thường khi sa thải người lao động trái pháp luật ?

Thưa luật sư! Chị tôi làm việc tại công ty inc từ ngày 11/8/2011 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công việc phải làm là tại bộ phận hoàn thiện sản phẩm với tiền lương 3.400.000 đồng/ tháng. ngày 21/3/2014 qua camera của công ty phát hiện chị tôi ngồi trên thùng hàng. Công ty cho rằng chị tôi đã vi phạm kỷ luật lao động nên đã lập biên bản, nhưng chị tôi không đồng ý và không ký biên bản.
Ngày 23/3/2014, công ty thu thẻ của chị tôi và không cho chị vào làm việc. Công ty thông báo là chị tôi bị sa thải. Chị tôi khởi kiện yêu cầu hủy quyết định sa thải, chị không muốn trở lại làm việc nhưng yêu cầu công ty giải quyết quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện của công ty inc cho rằng, trong giờ làm việc chị tôi ngồi chơi là vi phạm kỷ luật lao động, khi bị phát hiện thì có thái độ không vâng lời quản đốc phân xưởng, do đó công ty kỷ luật sa thải là đúng. Công ty chỉ chấp nhận trả cho chị tôi tiền trợ cấp thôi việc ?
Mong luật sư hãy đưa quan điểm và hướng giải quyết đối với vụ việc của chị tôi. xin cảm ơn!!!

>> Luật sư tư vấn luật Lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:
1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động.

Theo như bạn trình bày, chị bạn ngày 21/3/2014 ngồi trên thùng hàng nên đã bị công ty lập biên bản vì vi phạm ký luật lao động, nhưng chị bạn không đồng ý và không ký vào biên bản. Ngày 23/3/2014, công ty thu thẻ của chị bạn và thông báo sa thải. Và công ty lấy lý do sa thải chị bạn là ngồi chơi là vi phạm kỷ luật lao động, khi bị phát hiện thì có thái độ không vâng lời quản đốc phân xưởng. Theo quy định của pháp luật, hình thức lý kỷ luật sa thải theo điều 126 thì hành vi của chị bạn không thuộc các trường hợp xử lý bằng hình thức này. Và chị bạn cũng không thuộc các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Và thêm vào đó, công ty đã vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng , đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải báo trước ít nhất 45 ngày nhưng công ty không báo trước. Theo đó, công ty phải có nghĩa vụ với chị bạn như sau:

Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, chị bạn không muốn trở lại làm việc nữa thì người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm với chị bạn như sau: phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, trả trợ cấp thôi việc, phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Nếu chị bạn không muốn trở lại làm việc và người sử dụng lao động cũng không nhận lại chị ban, thì công ty phải có những nghĩa vụ sau: phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, trả trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động, phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Người sử dụng lao động sa thải như thế nào là trái luật?

Thưa luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc xin được luật sư giải đáp: công ty vợ tôi là công ty chuyên bán các sản phẩm ô tô chevrolet, được biết vợ tôi được bộ phận hành chính nhân sự có ý định cho nghỉ việc trước thời hạn và không có lí do.

Khi vợ tôi thử việc và làm việc chính thức đã được một năm, công ty không hề đưa cho cá nhân người lao động bất cứ bản nào của hợp đồng lao động đã ký kết giữa hai bên mặc dù trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ " hợp đồng này được chia thành hai bản, có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản ".

Theo như tìm hiểu được biết giám đốc công ty trên đang điều chuyển công tác, không còn giữ chức vụ giám đốc, nên trưởng phòng hành chính có ý định sa thải các nhân viên cũ và đưa người quen vào các vị trí đó chứ vợ tôi không hề vi phạm quy định của công ty hay quy định trong hợp đồng lao động. Vậy xin hỏi luật sư vị trưởng phòng kia nếu sa thải vợ tôi thì có trái quy định luật lao động không ạ ?

Xin cảm ơn luật sư.

Người sử dụng lao động sa thải như thế nào là trái luật?

Luật sư trả lời:

Căn cứ sa thải người lao động được quy định trong Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Dựa vào quy định trên thì người sử dụng lao động chỉ được phép xử lý kỷ luật bằng biện pháp sa thải với người lao động khi có một trong 3 căn cứ kể trên.

Trường hợp này, công ty không hề có lý do nào trong 3 lý do trên, cho nên việc quyết định sa thải là không đúng pháp luật.

Trách nhiệm của công ty là phải nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động trong những ngày đã sa thải.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

3. Giải quyết tranh chấp về tài sản khi bị công ty sa thải ?

Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi là Nguyễn Thanh Tuấn, vừa mới bị sa thải vì những lí do được nêu trong biên bản sa thải như sau: Yêu cầu thầu phụ tăng giá chào hàng cho công ty; Không tường trình đúng sự thật việc đang làm; Ra khỏi văn phòng không có lí do; Và công ty đã gửi thư sa thải tôi ngay ngày hôm 21/3/2014.
Trước khi bị sa thải, tôi có nhận khoản tiền tạm ứng là 12,000,000 để làm 1 dự án cho công ty. Tôi đã sử dụng vào các mục đích sau:
Mua ghế barstool để cho khách hàng thuê: giá 2,800,000. Hiện tại ghế đang ở nhà tôi và họ yêu cầu tôi phải mang ghế lên kho ở Tân Tạo nếu không sẽ không chấp nhận clear khoản tiền này.
Tôi không đồng ý mang ghế đi trả vì sau ngày 21/3 tôi ko còn làm việc ở đó nữa, ko nghĩ là phải có trách nhiệm mang trả ghế trong khi họ có thể cử người tới lấy. Đồng thời, tôi cũng bị đe doạ là nếu không mang ghế trả thì sẽ không được trả lương và các giấy tờ bảo hiểm.
Tôi không hiểu rõ như vậy có đúng không?
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê! Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Người lao động phải làm gì khi công ty quyết định sa thải và giữ lại lương và tiền đặt cọc?

Tư vấn thủ tục sa thải người lao động - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Trước tiên là vấn đề công ty sa thải bạn. Theo quy định tai điều 125 Bộ luật lao động 2019

"Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Với những việc mà bạn đã làm công ty cho rằng hành vi đó xâm phạm lợi ích của công ty và việc công ty sa thải bạn là có lí do phù hợp với quy định của pháp luật. Sa thải là một trường hợp chẫm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điều 36 BLLĐ, do đó các bên phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 47

"...2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động...."

Như vậy, bạn phải có trách nhiệm mang ghế trả cho công ty vì trước khi bị sa thải bạn đã nhận tiền để thực hiện việc mua chiếc ghế đó, nếu bạn không mang ghế đến trả có nghĩa là đã vi phạm nghĩa vụ theo khoản 2 ở trên. Tuy nhiên nếu vì lí do đó mà công ty không trả sổ bảo hiểm cho bạn thì công ty cũng vi phạm pháp luật. Việc thực hiện nghĩa vụ của các bên phải được thực hiện trong khoảng thời gian pháp luật quy định mà không phụ thuộc vào hành vi của bên kia.

Trân trọng./.

4. Người lao động phải làm gì khi công ty ra quyết định sa thải ?

Xin chào luật sư, em có 1 câu hỏi cần luật sư trả lời giúp em ạ: Em làm việc cho 1 công ty kinh doanh thương mại ở vị trí kế toán được gần 3 năm. Khi vào công ty làm việc em phải nộp 2 triệu đồng tiền đặt cọc và năm vừa rồi công ty tăng mức thu đặt cọc lên 3 triệu đồng, tức là e phải đóng thêm tiền đặt cọc.
Tháng 12/2014 do e có kế hoạch sẽ về nhà kinh doanh nên em đã nộp đơn xin nghỉ việc và xin công ty tạo điều kiện cho em được nghỉ. Em đã tiến hành bàn giao công việc và đến hết tháng 12 e nghỉ hẳn không đi làm ở công ty đó nữa. Qua bạn bè trong công ty e được biết công ty có quyết định sa thải e do nghỉ ko báo trước và sẽ giữ lại toàn bộ các khoản lương và tiền đặt cọc của em. Vậy theo luật sư em nên làm như thế nào?
Rất mong nhận được câu trả lời từ phía luật sư.
Em xin chân thành cảm ơn!

Người lao động phải làm gì khi công ty quyết định sa thải và giữ lại lương và tiền đặt cọc?

Luật sư tư vấn lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Về quyết định sa thải của công ty

Sa thải là một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động. Hình thức sa thải, theo quy định tại Điều 125 của Bộ luật lao động 2019 chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

5. Có được yêu cầu người lao động đặt cọc

Hành vi yêu cầu người lao động đặt cọc trách nhiệm công việc là hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, là hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Theo đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 20, Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động không được yêu cầu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

- Biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động:

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể khởi kiện ra tòa án nơi công ty có trụ sở căn cứ theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Lao động; hoặc khởi kiện tại tòa án nơi mình cư trú, làm việc căn cứ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 36, Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, trong đó, bạn có thể yêu cầu hủy bỏ quyết định sa thải trái pháp luật của công ty, nhận bạn trở lại làm việc, bồi thường các khoản tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN trong khoảng thời gian không làm việc…

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê