1. Điều kiện khởi kiện tranh chấp hợp đồng lao động

Việc khởi kiện vụ án tranh chấp lao động đòi hỏi người khởi kiện phải có quyền khởi kiện và đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự.

Về quyền khởi kiện:

- Người lao động có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp được người lao động ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Về năng lực hành vi tố tụng dân sự:

- Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự.

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động.

- Người chưa đủ 06 tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự cho những người này tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

- Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự cũng có quyền tham gia tố tụng dân sự, nhưng việc thực hiện quyền này được xác định theo quyết định của Tòa án.

Trong trường hợp tranh chấp lao động cá nhân: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, một tranh chấp được coi là tranh chấp lao động cá nhân khi đáp ứng các điều kiện về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động. Các bên trong tranh chấp có thể là người lao động với người sử dụng lao động, giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc giữa người lao động thuê lại và người sử dụng lao động thuê lại.

=> Để khởi kiện về tranh chấp hợp đồng lao động, người lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có tranh chấp hợp đồng lao động: Phải có sự bất đồng quan điểm, tranh chấp về các điều khoản, quy định trong hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tranh chấp có thể xuất phát từ việc vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, xung đột về quyền lợi, nghĩa vụ giữa hai bên.

- Thực hiện hòa giải: Trước khi khởi kiện, hai bên cần thực hiện quá trình hòa giải để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nếu sau quá trình hòa giải mà không đạt được thỏa thuận hoặc tranh chấp không thuộc phạm vi áp dụng của quy trình hòa giải, người lao động mới có thể tiến hành khởi kiện.

- Nộp đơn khởi kiện trong thời hạn: Người lao động phải nộp đơn khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Việc nộp đơn khởi kiện trong thời hạn này giúp bảo đảm tính pháp lý và quy định theo quy định của pháp luật.

 

2. Cụ thể thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng lao động

2.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

- Đơn khởi kiện:

+ Trong đơn khởi kiện, người lao động cần nêu rõ nội dung tranh chấp một cách chi tiết và cụ thể, đồng thời phải chỉ ra những yêu cầu cụ thể của mình đối với việc giải quyết tranh chấp.

+ Đơn khởi kiện cần được căn cứ pháp lý cho từng yêu cầu, tức là phải nêu rõ các quy định của pháp luật mà người lao động cho rằng đã bị vi phạm.

+ Đơn khởi kiện phải có chữ ký và đóng dấu của người lao động để xác nhận tính xác thực và cam kết với nội dung đề xuất.

+ Kèm theo đơn khởi kiện cần có bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người lao động để xác định danh tính và quyền lợi của họ.

- Hợp đồng lao động và các văn bản liên quan: Để minh chứng cho nội dung tranh chấp, người lao động cần kèm theo bản sao hợp đồng lao động và tất cả các văn bản liên quan đến tranh chấp, như quyết định ký kết hợp đồng, quy định nội bộ của doanh nghiệp, thông báo, biên bản ghi nhận các vi phạm (nếu có), v.v.

- Các bằng chứng khác: Nếu có, người lao động cần cung cấp các bằng chứng khác liên quan đến tranh chấp, như bằng chứng về việc bị kỷ luật, bằng chứng về việc không được cung cấp các quyền lợi theo hợp đồng lao động, bằng chứng về việc phân biệt đối xử,...

 

2.2. Bước 2: Nộp đơn khởi kiện

Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị và đáp ứng đủ điều kiện khởi kiện, người lao động có thể tiến hành nộp đơn khởi kiện bằng cách thực hiện các quy trình sau:

- Chọn địa điểm nộp đơn: Người lao động có thể chọn nộp đơn khởi kiện trực tiếp tại Tòa án nhân dân nơi có trụ sở của người sử dụng lao động hoặc tại nơi cư trú của chính mình. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển cho người lao động.

- Hoàn thiện hồ sơ: Trước khi nộp đơn, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài liệu liên quan để kèm theo đơn khởi kiện. Điều này bao gồm các bằng chứng, bằng chứng từ chứng minh các yếu tố tranh chấp, các tài liệu hợp đồng lao động, biên bản hòa giải (nếu có), và bất kỳ tài liệu nào khác có thể hỗ trợ cho vụ án.

- Nộp đơn tại Tòa án: Người lao động đến Tòa án đã chọn và gặp nhân viên lễ tân hoặc lãnh đạo của phòng tiếp nhận hồ sơ để nộp đơn khởi kiện. Họ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và chi tiết về vụ án, cùng với hồ sơ và tài liệu đi kèm.

- Nhận biên lai nhận đơn: Sau khi nhận đơn, Tòa án sẽ cấp biên lai nhận đơn cho người lao động. Biên lai này là bằng chứng về việc đã nộp đơn khởi kiện và có thể được sử dụng để theo dõi tiến trình xử lý vụ án trong tương lai.

 

2.3. Bước 3: Xử lý đơn khởi kiện

- Xem xét và quyết định thụ lý:

+ Tòa án sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện và quyết định có thụ lý vụ án hay không. Quyết định này dựa trên các tiêu chí như tính chất của tranh chấp, thẩm quyền của Tòa án, và các quy định của pháp luật.

+ Nếu Tòa án quyết định thụ lý vụ án, họ sẽ thông báo cho cả người lao động và người sử dụng lao động về quyết định này.

- Gửi thông báo thụ lý: Sau khi quyết định thụ lý vụ án, Tòa án sẽ gửi thông báo cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Thông báo này chứa thông tin về việc thụ lý vụ án, thời gian và địa điểm diễn ra phiên tòa.

- Tổ chức phiên tòa:

+ Tòa án sẽ tiến hành tổ chức phiên tòa để giải quyết tranh chấp lao động. Phiên tòa này là cơ hội để cả hai bên trình bày lập luận, trình bày bằng chứng và chứng minh quan điểm của mình trước Tòa án.

+ Trong phiên tòa, cả người lao động và người sử dụng lao động đều có quyền được nghe và tham gia vào quá trình tố tụng, có cơ hội phản biện và trả lời các câu hỏi từ Tòa án và các bên liên quan.

+ Tòa án sẽ dựa trên các bằng chứng và lập luận từ cả hai bên để đưa ra quyết định cuối cùng về tranh chấp lao động này.

 

2.4. Quyết định của Tòa án

Sau khi hoàn thành quá trình xét xử, Tòa án sẽ ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định này có tính chất pháp lý và đưa ra để giải quyết các vấn đề tranh chấp giữa các bên liên quan. Dưới đây là các chi tiết liên quan đến quyết định của Tòa án:

- Nội dung quyết định: Quyết định của Tòa án sẽ chứa các phần nội dung như phân quyền, xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, và quyết định về việc giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật.

- Hiệu lực pháp luật: Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật từ thời điểm được công bố. Điều này có nghĩa là các bên liên quan phải tuân thủ và chấp hành quyết định của Tòa án mà không được phép có hành động gì vi phạm quyết định đó.

- Chấp hành quyết định: Đương sự và các bên liên quan phải chấp hành quyết định của Tòa án mà không có sự trì hoãn hoặc phản kháng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về quyết định, người liên quan có thể sử dụng các biện pháp pháp lý để xem xét lại quyết định đó.

- Cơ hội tiến hành phúc thẩm: Trong một số trường hợp, đương sự có quyền tiến hành phúc thẩm để yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác xem xét lại quyết định của Tòa án nếu họ cho rằng quyết định đó không công bằng hoặc có sai sót về mặt pháp lý.

 

3. Lưu ý khởi kiện tranh chấp hợp đồng lao động

- Thuê luật sư: Trong quá trình khởi kiện, người lao động có quyền thuê luật sư để đại diện và bảo vệ quyền lợi của mình. Luật sư sẽ hỗ trợ người lao động trong việc lập đơn khởi kiện, nắm vững quy trình tố tụng, và đưa ra các biện pháp pháp lý hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất.

- Chi phí khởi kiện:

+ Chi phí phát sinh trong quá trình khởi kiện sẽ được người lao động chịu trách nhiệm chi trả. Điều này bao gồm các khoản chi phí như lệ phí Tòa án, chi phí thuê luật sư, và các chi phí khác liên quan đến quá trình tố tụng.

+ Người lao động cần có kế hoạch tài chính cẩn thận trước khi quyết định khởi kiện, và họ cũng có thể thảo luận với luật sư về các phương thức hỗ trợ tài chính hoặc các phương án thanh toán phí dựa trên kết quả của vụ án.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới năm 2024

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.