Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

2. Luật sư tư vấn:

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Theo đó, quan hệ đào tạo nghề phải được hình thành trên cơ sở hợp đồng đào tạo nghề và hợp đồng phải được kí kết bằng văn bản. Trong trường hợp này các bên không kí kết hợp đồng đào tạo nghề thì không phát sinh quan hệ đào tạo nghề đồng nghĩa với việc sẽ không có điều khoản về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo nên dù hợp đông lao động hay thỏa ước lao động tập thể có điều khoản này thì bạn cũng không phải hoàn trả chi phí đào tạo.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê