1. Cách xin nghỉ việc để không bị bồi thường chi phí đào tạo ?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em được nhận vào làm việc tại nhà máy nhiệt điện của EVN từ tháng 6/2013 đến nay và được cử đi đào tạo đến hết tháng 5. Sau đó, em được cử 1 tháng đi Trung Quốc (TQ) đào tạo tiếp.

Tổng thời gian này công ty buộc em cam kết hợp đồng lao động là 8 năm. Từ khi em ký hợp đồng lao động không thời hạn với công ty đến nay là một năm.

1. Vậy nay em muốn xin nghỉ do điều kiện gia đình không cho phép đi làm xa thì làm thế nào em có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không bồi thường hợp đồng ạ ?

2. Do số tiền tạm tính cho 8 năm là khoản 500tr. Số tiền tính cho một tháng đi TQ là (3 năm) 250tr còn lại (5 năm) 250triệu. Nhưng khi chuẩn bị đi TQ thì em bận giải quyết việc nghĩa vụ quân sự địa phương nên giấy cam kết làm việc 3 năm khi đi học một tháng ở TQ đã có người ký thay em như vậy nếu ra tòa khoản này em có phải bồi thường không ạ ?

Kính mong luật sư tư vấn giúp em cách để tránh bồi thường ạ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn ạ.

Em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.T.P

Tư vấn cách xin nghỉ việc để không bị bồi thường chi phí đào tạo ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp như sau:

1.Bạn hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, tuy nhiên vì hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên bạn phải tuân thủ theo khaonr 3 Điều 37 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 như sau:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định trên thì bạn chỉ cần báo trước cho công ty ít nhất 45 ngày và nếu như vậy thì bạn không phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động:

“Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Như vậy, trách nhiệm bồi thường chỉ đặt ra khi bạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật nghĩa là không tuân thủ thời gian báo trước.

“Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động...

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.…”

2. Về bản chất, giấy cam kết làm việc 3 năm tại công ty là hợp đồng đào tạo nghề theo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động:

“Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

Quy định này không bắt buộc các bên phải trực tiếp ký kết hợp đồng. Do đó, nếu bạn có hợp đồng ủy quyền với người ký thay để thực hiện công việc là ký thay hợp đồng theo quy định tại Điều 581 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 (văn bản thay thế: Bộ luật dân sự năm 2015) người ký thay bạn được nhân danh bạn để ký hợp đồng.

“Điều 581. Hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Nếu người ký thay bạn không được bạn ủy quyền thì hậu quả của giao dịch dân sự này được quy định tại Điều 145 Bộ luật dân sự như sau:

“Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện.

2. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.”

Như vậy, nếu bạn đồng ý về cam kết được người ký thay bạn ký thì giấy cam kết trên sẽ phát sinh hiệu lực nếu không vi phạm các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Dân sự như sau:

“Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.”

Nếu giấy cam kết có hiệu lực theo các trường hợp được phân tích ở trên thì khi ra tòa, tòa sẽ căn cứ vào tài liệu này để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bạn. Tuy nhiên cũng xem xét như trường hợp trên khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì không đặt ra vấn đề hoàn trả lại chi phí đào tạo.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến : 1900.0159

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

2. Chấm dứt hợp đồng lao động với công ty ?

Xin chào luật sư, Luật sư cho tôi hỏi như sau: hiện nay công ty tôi đang tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng Công ty lại yêu cầu người lao động trong công ty mua cổ phần bắt buộc với mức là người lao động trực tiếp mua ít nhất 50 triệu, loa động gián tiếp ít nhất 60 triệu nếu không có thể bị cho nghỉ việc. Với người lao động chúng tôi thì 50 triệu là số tiền lớn nên nhiều người không có đủ để mua cổ phần. Vậy nếu chúng tôi không mua cổ phần Công ty thì công ty cho chúng tôi nghỉ việc có đúng không?
Cảm ơn Luật sư.

Chấm dứt hợp đồng lao động với công ty ?

Trả lời:

Theo quy đinh tại Điều 6 Bộ luật lao động 2012

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở;

c) Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

d) Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại e đang làm tại một nhà hàng, nhưng vì không trả lương đúng hạng mà còn nợ hơn 1 tháng rồi..tổg tiền lương của e hơn 12 triệu đồng. Vậy e có thể khơỉ kiện được không ạ( nhưng e không có hợp đồng lao động,,mà e có những tin nhắn và cuộc đàm thoại có xác nhận còn nợ lương để làm bằng chứng.)

THeo quy định của Bộ luật lao động năm 2012

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

NHư vậy theo quy định của BLLĐ thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản đối với những hợp đồng làm việc dưới 3 tháng thì có thể được giao kết bằng lời nói.Tuy nhiên theo quy định của BLDS thì văn bản có thể được thể hiện dưới hình thức văn bản bằng giấy tờ, Fax , thư điện tử. NHư vậy nếu bạn có bằng chúng là những tin nhắn như vậy thì đây cũng được coi là bằng chứng cho yêu cầu khởi kiên của bạn

Và theo quy định tại khoản 1 Điều 201 BLLD

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

> NHư vậy theo quy định trên bạn phải nhờ hòa giải viên lao động giải quyết trước khhi đưa ra tòa án

Kính gửi Luật Minh Khuê, Em có câu hỏi rất mong nhận được ý kiến của luật sư như sau: Em ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn 1 năm đến ngày 31/07/2016 là hết hạn hợp đồng lao động. Em cũng muốn chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm đó mà không muốn thông báo công ty biết sớm. Vậy nếu em muốn xin nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm đó là ngày 31/07/2016 theo đúng quy định của pháp luật thì em cần thông báo cho công ty trước bao nhiêu ngày? *(Em muốn hạn chế thời gian thông báo trước càng sớm càng tốt) *Em có cần phải viết đơn xin nghĩ việc nộp cho công ty không? Hay chỉ cần không ký lại hợp đồng lao động là được rồi? Trường hợp, đến ngày 31/07/2016 mà công ty chưa ký lại hợp đồng lao động với em (ví dụ như bên nhân sự chưa gửi hợp đồng để ký) và em thông báo nghĩ việc đúng ngày này thì em có vi phạm luật lao động không? Nếu vi phạm thì bị xử phạt như thế nào ạ? Trường hợp, công ty em muốn tiếp tục ký hợp đồng lao động với em thì thời gian ký hợp đồng lao động là trong khoảng thời gian nào theo đúng quy định ạ? Nếu công ty không muốn ký lại hợp đồng lao động nữa thì phải thông báo cho em trước bao nhiêu ngày theo đúng quy định? Rất mong nhận được hồi đáp sớm của luật sư, Chân thành cảm ơn, Em Nữ - Quảng Nam.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

> NHƯ vậy nêu hợp dồng của bạ chấm dứt là do hết hạn hợp đồng thì công ty bạn không phải có trách nhiệm báo cho bạn trước bao nhiêu ngày

Còn trường hợp nếu sau khi hợp đồng của bạn kết thúc và bạn vẫn tiếp tục đi làm thì bạn và công ty phải ký tiếp hợp đồng lao động nếu không ký thì sẽ chuyển tahnhf hiwpj đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại Điều

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi là người lao động có hợp đồng lao động đến tháng 8/2016, do có việc cá nhân nên xin nghỉ tại nơi làm việc vào tháng 5/2016. Công ty đã chấp nhận cho tôi nghỉ công việc hiện tại. Công ty có hẹn 2 tháng sau đến lấy sổ bảo hiểm. Đến hạn tôi có liên hệ với công ty nhưng không được hoàn trả sổ bảo hiểm. Do khi nghỉ công ty đồng ý nhưng không làm giấy nghỉ việc hay chứng nhận gì. Liệu tôi có thể lấy lại được sổ bảo hiểm của mình theo quy định của luật lao động hay ko? Tôi có bị cho là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Cám ơn luật sư

Trường hợp của bạn khi xin nghỉ việc thì cần phải có sự đồng ý của người sử dung lao động và phải được lập bằng văn bản hay còn được gọi là quyết định nghỉ việc. Neus co sự đồng ý của công ty thì bạn không được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 36 BLLĐ

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Và theo quy định tại Điều 47 BLLĐ thì bạn vẫn có quyền được nhận sổ bảo hiểm xã hội

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Và khi nhận sổ bảo hiểm xã hội bạn lên xin quyết định nghỉ việc tại công ty bạn để sau này có đóng tiếp bảo hiểm xã hội hay bạn muốn hưởng các chế độ của BHXH thì dây là một trong những giấy tờ cần thiết để bạn làm hồ sơ

Chào Luật sư - Công ty Luật Minh Khuê. Xin Luật sư tư vấn cho tôi nội dung sau: Tôi 48 tuổi có hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 1 DNNN, đã công tác và đóng bảo hiểm 24 năm liên tục. Hiện vẫn hoàn thành công việc không vi phạm kỷ luật gì, nhưng có nhiều lý do tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vậy xin Luật sư tư vấn cho tôi: 1. Thủ tục, quy trình chấm dứt hợp đồng lao động sao cho đúng luật? 2. Nên xử lý sổ bảo hiểm như thế nào với 24 năm đóng bảo hiểm để có lợi nhất ?(đóng tiếp tục ở cơ quan khác hay có thể đóng gián đoạn hay nên dừng tại thời điểm này?) Xin trân trọng cảm ơn!

TRường hợp của bạn nếu có nếu làm việc với hợp đồng không xác định thời hạn thì phải thông báo trước 45 ngày theo quy dịnh tại

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Khi bạn chấm dứt hợp đòng lao động thì bạn cần phải xin được quyết định nghỉ việc của công ty bạn. Sau đó thì bạn sẽ được trả sỏ bảo hiểm xã hội theo quy định

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Sau khi được trả sổ thì bạn có thể đóng tiếp bảo hiểm xã hội nếu bạn đi làm ở công ty mới hoặc bạn hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội theo các chế độ trợ cấp mất việc hay rút bảo hiểm xã hội một lần.

Xin chào Luật Sư, Sắp đến em sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động (1 năm) với 1 công ty Malaysia và làm việc tại Malaysia, công ty sẽ chi trả lương, phụ cấp hàng tháng. Công ty thông báo là em phải có nghĩa vụ đống 8% thuế, em nghỉ đây là thuế tại Malaysia. Về thời gian làm việc có thể sẽ đi theo 3 hướng: 1. Làm việc hoàn toàn tại Malaysia ( thời gian cư trú tại Malaysia vào khoảng 340 ngày) 2. Thời gian cư trú tại Malaysia vào khoảng 280 ngày 3. Thời gian cư trú tại Malaysia vào khoảng 190 ngày Vậy luật sư cho em hỏi: liệu em có cần phải nộp thêm bất kỳ khoảng thuế nào tại Việt Nam không? Và phải nộp bao nhiêu? Các loai thuế này có phụ thuộc mức thu nhập không? Cảm ơn Luật Sư

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạ phải đóg bảo hiểm xã hội

Điều 2 Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Điều 85 Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước.

Theo quy định tại điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2012

Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

> NHư vây bạn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xin cho em hỏi, nếu hết hợp đồng lao đông 12 tháng mà công ty không ký lại hợp đồng nhưng người lao đông vẫn tiếp tục làm việc và hưởng mọi chế đô, vậy có được xem là hợp đông lao đông vô thời hạn không a. Nếu người lao động muốn nghỉ làm thì có cần báo trước 45 ngày không.

.TRường hợp của bạn nếu hết thời hạn hợp đồng lao động có thời hạn thì hai bên không ký tiếp hợp đồng thì sẽ được coi là hợp đồng không thời hạn. Và nếu hợp đồng của bạn có thời hạn mà kết thúc thời hạn đồng thì bạn không có nghĩa vụ phải thông báo theo các quy đinh

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi làm việc 2 năm tại công ty nhưng không có hợp đồng lao động chỉ có quyết định thử việc và quyết định chính thức làm việc không cho đóng bất cứ một loại bảo hiểm nào cả .nay công ty đơn phương cho tôi nghỉ việc tôi cần phải làm gì ?

Trờng hợp của bạn nếu không có hợp đồng lao động sẽ rất khó cho bạn. Vì thực tế theo quy định của BLLD thì hợp đồng lao động phải được lập thành văn bản , đối với nhưng hợp đồng được giao kết dưới 3 tháng thì có thể được giao kết bằng lời nói theo quy định :

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy nếu không có hợp đồng sẽ rất khó cho bạn nên trong trường hợp này công ty có thể cho bạn nghỉ bất cứ lúc nào mà ban không đòi được quyền lợi của mình.,

Thưa luật sư, xin hỏi: Cô A dạy ở trường thpt A từ 2013 bắng hợp đồng lao động. 2016 cô trúng tuyển viên chức vào trường thpt H. Vậy khi trường H ký hợp đồng làm việc với cô A thì lương cô A được tính tiếp hay tính lại từ đầu bậc 1/9 hệ số 2,34. Cô A có được miễn tập sự không? Trường H ký hợp đồng làm việc với cô A thời gian mấy tháng. Cô A khi được miễn tập sự thì có được bổ nhiệm viên chức khi ký hợp đồng làm việc xác định thời gian hay không?

Trường hợp bạn hỏi cô A thì bạn phải xác đinh xem lương co A khi ký hợp đồng lao động có thể lương theo quy định của Bộ luật lao động hoặc tiền lương theo NGhị định 204/2004 Quy định về chế độ tiền lương. Như vậy nếu lương của cô A được ký theo thỏa thuận hợp đồng mà không ký theo thang bảng lương thì khi cô A vào làm viên chức thì sẽ được ký hợp đồng và thực hiện chế độ tiền lương vơi viên chức theo thang bảng lương. Còn nếu cô A trước đây được nhận lương theo thang bảng lương thì bây giờ cô A làm việc chính thức thì sẽ được áp dụng theo quy định tại bảng 3 phụ lục Nghị định 204/2004

Theo quy định tại Điều 27 Luật viên chức

Điều 27. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

> Như vạy theo quy định trên thì người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Đối với hợp đồng làm việc với viên chức thì có hai hợp đồng là hợp đồng có thời hạn và hợp đồng không có thời hạn theo Điều 25 Luật viên chức

Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.0159 để được tư vấn trực tiếp .Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

3. Các vấn đề về chấm dứt hợp đồng lao động ?

Chào anh/chị ở Luật Minh Khuê, Em là D, năm nay em 26 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty xây dựng . Hôm nay em gửi mail đến hy vọng anh chị giải đáp thắc mắc này cho em. Việc là như sau: Ngày 10 tháng 11- 2015 sau thời gian thử việc em có ký hợp đồng với với công ty làm việc ở vị trí dự toán với hợp đồng thời hạn 1 năm.

Đến ngày 25 tháng 7 -2016 do em tìm được công việc mới phù hợp với nguyện vọng của mình nên em đã xin công ty nghỉ việc. Và vấn đề là lúc em xin trực tiếp (xin bằng miệng) với giám đốc điều hành, chị ấy đã đồng ý cho em làm việc đến hết ngày 13 tháng 8- 2016 (tức là ngày kết thúc công việc). Nhưng đến ngày 9 tháng 8- 2016, giám đốc có gọi em và nói rằng em phải bồi thường khoản tiền vì đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đồng thời vi phạm thời hạn báo trước khi nghỉ việc. Vậy em xin hỏi anh/ chị một số điều như sau:

1. Việc giám đốc công ty em đồng ý lúc em xin nghỉ việc và không nhắc tới vấn đề bồi thường hợp đồng, nhưng sau đó đến thời gian nghỉ việc chị ấy mới đưa ra vấn đề này là đúng hay sai? (vì trên thực tế nếu chị ấy nói vấn đề này ở thời điểm em xin nghỉ, em có thể sắp xếp công việc mới để thực hiện đúng hợp đồng).

2. Có cách nào em có thể không phải bồi thường khoản tiền đó không? Vì trên thực tế trong quá trình làm việc em thường xuyên phải làm tăng ca buổi tối nhưng công ty không tính tiền tăng ca và trên hợp đồng cũng không nói đến vấn đề này. Vậy em có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này không?

3. Lúc em kí hợp đồng công ty trả lương cơ bản là 4 triệu, nhưng thực lãnh là 8 triệu 5 (chuyển khoản qua ngân hàng). Vậy công ty yêu cầu em bồi thường hợp đồng trên khoản lương 8tr5 là đúng hay sai?

4. Trong luật lao động có ghi khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày, vậy cho em hỏi 30 ngày đó là 30 ngày làm việc hay 30 ngày kể cả thứ 7 và chủ nhật?

Trên đây là một số thắc mắc của em. Em hy vọng được anh chị giải đáp thắc mắc sớm ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Các vấn đề về chấm dứt hợp đồng lao động ?

Luật sư tư ván pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.0159

Trả lời:

Trả lời câu hỏi 1: Việc giám đốc công ty bạn đồng ý cho bạn nghỉ việc và không nhắc tới vấn đề bồi thường hợp đồng, nhưng sau đó đến thời gian nghỉ việc chị ấy mới đưa ra vấn đề này:

- Đúng quy định của pháp luật nếu: Trong hợp đồng kí kết giữa bạn và công ty có sự thỏa thuận về việc thực hiện đúng thời hạn của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ nếu một trong hai bên vi phạm. Do đó, khi thông báo nghỉ làm trước thời hạn thì bản thân bạn phải tự biết và để bảo vệ quyền lợi của công ty thì việc giám đốc không nhắc bạn là đúng quy định của pháp luật.

- Sai quy định pháp luật nếu: trong hợp đồng kí kết giữa hai bên không thỏa thuận về việc vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng và vấn đề bồi thường.

Trả lời câu hỏi 2:

Căn cứ quy định tại điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

" Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

[...]".

Căn cứ theo quy định trên thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 37 nêu trên. Việc bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với lí do: trên thực tế bạn thường xuyên phải làm tăng ca buổi tối và công ty không trả lương, trong hợp đồng không có thỏa thuận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, điều 37 do đó nếu bạn chấm dứt hợp đồng thì sẽ là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật căn cứ quy định tại điều 41, Luật Lao động 2012.

Căn cứ quy định tại điều 43, Bộ luật lao động năm 2012:

" Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này".

Do đó, để không phải bồi thường bạn phải chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật và không vi phạm về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng.

Trả lời câu hỏi thứ 3: Vấn đề bồi thường vì bạn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng đã ký trước đó, nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn báo trước và có sự đồng ý của giám đốc công ty thì bạn không phải bồi thường, nếu trong hợp đồng có thỏa thuận thì khi bạn nghỉ việc vấn đề bồi thường sẽ thực hiện theo hợp đồng đã ký. Vấn đề bồi thường vi phạm thời hạn báo trước khi nghỉ việc thì căn cứ quy định tại khoản 2, điều 43, Bộ luật lao động quy định như sau:

" Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật [.....]

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. [...]"

Như vậy, bạn phải bồi thường khoản tiền tương ứng với những ngày nghỉ bạn không báo trước cho công ty. Nếu vấn đề công ty yêu cầu bạn bồi thường không thỏa đáng bạn có quyền khiếu nại lên Ban giám đốc để giải quyết.

Trả lời câu hỏi thứ 4: Trong luật lao động có ghi khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày, 30 ngày ở đây là 30 ngày kể cả thứ 7 và chủ nhật

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?

4. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Thưa luật sư, Em có làm việc ở 1 công ty ngày 15/8 em nói với trưởng nhóm em là nghỉ việc đến ngày 26/8 mới làm giấy nghỉ cho em và đến ngày 26/9 em mới được duyệt nghỉ do em có công việc mới. Ngày 12/9 em phải vào công ty mới . Vậy công ty cũ bảo em phải bồi thường những ngày còn lại và không được hưởng lương vậy có đúng không luật sư ?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Trả lời:

Điều 37, Bộ luật lao động 2012

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Như vậy, với trường hợp của bạn, ngày 15/8 bạn báo với trưởng nhóm là nghỉ việc, đến ngày 12/9, bạn phải vào công ty mới. Nếu ngày 12/9, bạn đến công ty mới làm việc thì bạn đã vi phạm thời hạn báo trước vì đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 45 ngày, đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn phải báo trước ít nhất 30 ngày. Trong trường hợp vi phạm thời hạn báo trước nghĩa là bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động; phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước; Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Có ý kiến cho rằng khi người lao động thôi việc theo khoản 10 Điều 36 BLLĐ 2012 thì được hưởng cả trợ cấp thôi việc và trợ cấp việc làm là đúng hay sai? Giải thích.

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Theo đó, người lao động thôi việc theo quy định tại khoản 10 điều 36 Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Chào luật sư! Em năm nay 25 tuổi hiện tại e đang làm nhân viên cho 1 công ty thủy lợi trực thuộc bộ nông nghiệp. Em tốt nghiệp cao đẳng và đang có nguyện vọng học liên thông trong 2 năm. Nếu e nghỉ 2 năm đi học thì như vậy em có vi phạm luật lao động không? Em xin cảm ơn

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do đi học thì không được coi là lý do chính đáng, do đó, nếu bạn tự ý nghỉ sẽ là chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì đương nhiên bạn phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương và không được chi trả trợ cấp thôi việc.

Chào luật sư, em có ký hợp đồng với một công ty 1 năm, và em đã làm được 6 tháng, trong 6 tháng đó công ty điều chuyển em đi công tác nước ngoài 2 lần liên tục 2 tháng bằng passport. Đến hôm nay công ty lại điều em đi gấp tiếp, nhưng em lại làm mất passport, trong hợp đồng giữa 2 bên có ghi em chấp nhận điều, thuyên chuyển công tác của công ty. Như vậy em không biết em có bị phạm lỗi gì không ạ, Em cảm ơn ạ

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

Như vậy, bạn được công ty điều đi công tác nhưng do mất passport nên bạn không thể đi được mà trong hợp đồng giao kết giữa bạn và công ty có quy định: bạn phải chấp nhận điều, thuyên chuyển công tác của công ty nên để không bị vi phạm hợp đồng lao động thì bạn phải báo cho người sử dụng lao động về việc bạn bị mất passport nên không thể đi công tác theo sự thuyên chuyển của công ty được.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Công ty phải thử việc trước hay học việc trước? Quy định về học việc