1. Cách đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp ?

Thưa luật sư, Do hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi gặp nhiều khó khăn, cần cắt giảm lao động. Tôi muốn biết quy định của pháp luật lao động Việt Nam như thế nào để tôi có thể cắt giảm lao động hợp pháp, tránh bị kiện tụng?
(Ngô Bảo Long, Gia Lâm, Hà Nội).

Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi: 1900.6162

Trả lời:

Thứ nhất, nếu quý công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019 có quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Theo đó, người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp:

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động.

Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 36 BLLĐ trên, bên phía quý công ty hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải trả mức trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc bằng một nửa tháng tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng tiền kề trước khi thôi việc với người lao động đã làm việc thường xuyên đủ 12 tháng trở lên.

Thứ hai, trong trường hợp không có căn cứ để có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì phía quý công ty có thể tiến hành thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Việc thỏa thuận các điều kiện chấm dứt hợp đồng với người lao động hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của các bên, quý công ty hoàn toàn có thể thỏa thuận với người lao động về mức bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động là 70% mức lương. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động phải được xác lập bằng văn bản. Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động bạn có thể tham khảo tại websibe www.luatminhkhue.vn.

Điều 47 BLLĐ có quy định cụ thể về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, theo đó, bên công ty bạn phải tiến hành các thủ tục sau:

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

2. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian thử việc ?

Xin chào công ty Luật Minh Khuê! Tôi đang có kí hợp đồng thử việc với 1 nhân viên kinh doanh. Nhưng hiện tại công ty muốn hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn có được không?
Tôi cảm ơn!

Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian thử việc?

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động về thời gian thử việc, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 26 Luật lao đông năm 2019 quy định như sau:

Điều 26. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Theo quy định trên thì người lao động hay người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thỏa thuận. Như vậy trong trường hợp bạn công ty muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì không cần báo trước cũng không cần phải bồi thường hợp đồng hay bất kì khoản chi phí hợp lý nào.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định ?

Gửi các anh, chị luật sư giúp em tình huống này, xin cám ơn. Anh b ký hợp đồng không xác định thời hạn với doanh nghiệp y từ 1. 1. 1999. Mức lương thỏa thuận là 6 triệu/ tháng. Tháng 8. 2014, doanh nghiệp này thay đổi máy móc tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động khiến một bộ phận người lao động bị dư thừa trong đó có anh b.
Công ty sau khi tham khảo ý kiến tổ chức công đoàn đã cho anh b nghỉ việc và trợ cấp 50 triệu tiền hỗ trợ xin việc mới. Anh b cho rằng quyết định của giám đốc cho thôi việc là trái luật nên làm đơn khởi kiện. Cách giải quyết tình huống trên, biết rằng tiền lương bình quân của anh b là 8 triệu/tháng ?
Cảm ơn luật sư!

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định ?

Luật sư tư vấn luật Lao động về chấm dứt hợp đồng, gọi:1900.6162

Trả lời:

Điều 42 bộ luật lao động năm 2019 quy định:

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

2. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

4. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Ngoài ra theo điều 13 nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định:

Điều 13. Thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế
1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sauđây:
a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lạilao động;
b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;
c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máymóc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Đối với trường hợp nếu công ty chấm dứt hợp đồng với B theo Điều 47 Bộ luật lao động năm 2019 thì B được hưởng trợ cấp mất việc theo Điều 47 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 47. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Với nhưng thông tin mà bạn cung cấp thì anh B làm việc được 15 năm và 7 tháng = 16 năm ( vì thời gian có đủ từ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm thôi việc ).

Do vậy trợ cấp mất việc làm a B được hưởng = 16 x 6 = 96 triệu đồng.

Do vậy công ti đã thực hiện sai việc hỗ trợ trợ cấp mất việc của anh B. Do vậy anh B có quyền khởi kiện việc công ti đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

4. Một số vấn đề pháp lý khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Một số vấn đề thường gặp khi chấm dứt hợp đồng như hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần, thanh toán ngày nghỉ hằng năm, tiền lương làm thêm giờ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Luật Minh Khuê đã tổng hợp lại một số quy định mời quý khách tham khảo.

Một số vấn đề pháp lý khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Luật sư tư vấn:

1. Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật có được hưởng trợ cấp thất nghiệp và BHXH một lần không ?

- Về trợ cấp thất nghiệp:

Điều 49 Luật việc làm năm 2013 quy định:

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;"

Như vậy, trong trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

- Về BHXH một lần:

Điều 60 Luật BHXH quy định:

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH133 quy định:

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ không ảnh hưởng đến việc hưởng BHXH một lần, nên NLĐ được hưởng BHXH một lần khi có đủ điều kiện hưởng và có nhu cầu muốn hưởng.

2. Về trả tiền phép năm.

Điều 113 BLLĐ quy định:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, nếu trong trường hợp NLĐ nghỉ việc mà vẫn chưa nghỉ ngày nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm thì sẽ được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Tiền lương tính trả cho những ngày chưa nghỉ hằng năm được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 05/2015//NĐ-CP.

5. Về tiền lương làm thêm giờ

Điều 105 BLLĐ quy định về thời giờ làm việc:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Điều 107 BLLĐ quy định:

Điều 107. Làm thêm giờ

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Điều 98 BLLĐ quy định:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, trong trường hợp NLĐ làm trên 48 giờ/1 tuần thì được coi là làm thêm giờ, theo quy định của pháp luật thì NSDLĐ có sử dụng lao động làm thêm giờ thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 BLLĐ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê