Tôi đã làm đơn lên chi cục thi hành án nơi tôi sống để nhờ giải quyết. 01 cán bộ chi cục thi hành án đã yêu cầu tôi nộp 3 triệu đồng (tiền xác minh tài sản của người phải thi hành án). Như vậy trong trường hợp này. tôi nên làm như thế nào. có phải đóng số tiền đó không?

Xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: C.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi số:1900.6162

Trả lời:

Cám ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúc bạn sức khỏe. Vấn đề của bạn như sau:

1. Cơ sơ pháp luật:

Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014

Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP: Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh tế

>> Xem thêm:  Ly hôn khi vừa đăng kí kết hôn được 2 ngày ? Có yêu cầu hủy hôn được không ?

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ Luật thi hành án dân sự thì  "Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định. Chấp hành viên phải kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định về thi hành án theo thẩm quyền; thi hành đúng nội dung bản án, quyết định; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp" 

+Căn cứ khoản 2 điều 2 của thông tư 184/2011/TTLT-BTC-BTP

"2. Người được thi hành án phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

a) Chi phí xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự đối với trường hợp người được thi hành án có đơn yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án, người được thi hành án chịu các chi phí:

- Chi tiền công tác phí cho các đối tượng tham gia vào việc xác minh điều kiện thi hành án.

- Chi bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia vào quá trình xác minh điều kiện thi hành án.

- Các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc xác minh điều kiện thi hành án.

b) Chi phí định giá lại tài sản quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá.

c) Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

>> Xem thêm:  Có thể ủy quyền để ly hôn được không ? Những lưu ý khi ly hôn ?

Trường hợp người được thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án không đúng thì người đó phải thanh toán các khoản chi phí thực tế do việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đó."

Hơn nữa luật thi hành án có quy định:Người được thi hành án yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án thì phải chịu chi phí xác minh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự. Mức chi phí quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 và Điều 3 Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp “hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự” gồm:

- Chi tiền công tác phí cho các đối tượng tham gia vào việc xác minh điều kiện thi hành án: Thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia vào quá trình xác minh điều kiện thi hành án:

+ Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát: Mức 50.000 đồng/người/ngày.

+ Dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác: Mức 70.000 đồng/người/ngày. 

- Các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc xác minh điều kiện thi hành án: Được thực hiện căn cứ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt.

->Như vậy luật thi hành án dân sự còn quy định khi chị nộp đơn lên cơ quan thi hành án theo đó cơ quan này sẽ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án và yêu cầu bên chị nộp tiền xác minh tài sản của người thi hành án:

"6. Chi phí cưỡng chế thi hành án do đương sự nộp hoặc được khấu trừ vào tiền thu được, tiền bán đấu giá tài sản kê biên, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ. Sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng trước đó.

7. Chính phủ quy định mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án; thủ tục thu, nộp, miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án."

>> Xem thêm:  Quy định của luật hôn nhân gia đình về quyền nuôi con sau khi ly hôn ?

Trên đây là một số phân tích về vấn đề của chị, chi tiết xin liên hệ1900.6162 .

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Con 7 tuổi có quyền lựa chọn ở với bố hoặc với mẹ khi bố mẹ ly hôn không ?