Nhưng bên thuê nhiều lần đã trễ hẹn thanh toán, nay tôi muốn chấm dứt hợp đồng như vậy có được không? Và nơi nhận đơn giải quyết chấm dứt hợp đồng là cơ quan nào? Xin luật sư hướng dẫn cụ thể cho tôi cách chấm dứt hợp đồng.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: nhan

Câu hỏi được biê tập tư chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

>> Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào ?

2. Phân tích nội dung

Điều 489 BLDS quy định:

Điều 489. Trả tiền thuê  

1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

2. Trong trường hợp các bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

Như vậy, đối với trường hợp của bạn là có thỏa thuận về việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bạn hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 426 BLDS quy định:

"Điều 426. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thoả thuận  hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại."

 Như vậy, trong trường hợp bạn muốn đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì bạn chỉ phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Hỏi về hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hợp đồng thử việc ?