1. Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp

Thêm vào đó, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài cần xây dựng được cơ chế tài chính thống nhất, phù hợp với quy mô và mô hình của công ty, kế hoạch tài chính cũng cần được xây dựng tổng thể và chi tiết .Với dịch vụ Tư vấn quản trị tài chính của MKLAW FIRM, chúng tôi tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp bao gồm quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành, kế hoạch tài chính, huy động vốn ...

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê:

- Thiết lập hệ thống quy chế quản trị tài chính tại Doanh nghiệp đơn lẻ hay mô hình công ty mẹ con;

- Tư vấn cơ chế quản lý tài chính đối với từng bộ phận, nghiệp vụ kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể và chi tiết;

- Tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể và chi tiết;

- Tư vấn huy động vốn cho doanh nghiệp: sử dụng các công cụ tài chính như phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ vay nợ khác;

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế của Công ty luật Minh Khuê:

Bao gồm:

- Tư vấn xây dựng quy chế tổ chức quản lý và điều hành;

- Tư vấn xây dựng quy chế Hội đồng quản trị;

- Tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc;

- Tư vấn xây dựng quy chế Ban kiểm soát;

- Tư vấn xây dựng quy chế quản lý nhân sự, tiền lương, tiền thưởng;

- Tư vấn xây dựng quy chế quản lý hành chính, thông tin;

- Tư vấn xây dựng quy chế tài chính kế toán.

Quy trình tư vấn xây dựng quy chế của Công ty luật Minh Khuê:

Bao gồm:

- Phân tích, đánh giá hiện trạng mô hình quản lý của doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức quản lý phù hợp với quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, và đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp;

- Phân tích các chức năng của từng phòng ban, các xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng quan hệ điều hành trong doanh nghiệp bao gồm các chức danh quản lý và các quan hệ giữa các phòng ban và các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng các quy trình và thủ tục trong công ty trong từng lĩnh vực khác nhau: như quy trình về giấy tờ và các văn bản hành chính, quy trình và giấy tờ về tài chính....

- Xây dựng các quan hệ trực tiếp và gián tiếp các các chức danh quản lý cũng như nhân viên trong từng bộ phận.

Chúng tôi đảm bảo tính đồng bộ và pháp lý của bộ quy chế đã tư vấn và xây dựng cho khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Tư vấn lập quy chế tài chính cho doanh nghiệp.

2. Tư vấn điều tra thị trường, điều tra thông tin đối tác

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, bao gồm các công việc chính:

Tư vấn điều tra thị trường và thông tin đối tác

Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:1900.6162

Hỗ trợ điều tra thị trường để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, hoạt động bán hàng:

- Nguồn nguyên liệu, vùng nguyên liệu, khả năng cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào;

- Đánh giá về nhân công: Số lượng, chất lượng, tay nghề, mức lương khả dụng;

- Đánh giá khả năng tiêu thụ, sức mua, địa bàn tiêu thụ, phương án tiêu thụ, tâm lý tiêu dùng, khả năng của các Đại lý.

Hỗ trợ điều tra thông tin Doanh nghiệp phục vụ hoạt động hợp tác kinh doanh, đòi nợ, thi hành án:

Thông tin Doanh nghiệp tại Việt nam: Vốn, khả năng thực sự, tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại...

Thông tin Doanh nghiệp nước ngoài: Sự tồn tại của Doanh nghiệp trên thực tiễn, Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp, những thông tin tốt và những thông tin không tốt về Doanh nghiệp trên thị trường.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính doanh nghiệp;

3. Dịch vụ tư vấn tài chính, kiếm toán cho các loại hình doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Công ty luật Minh Khuê đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán;

Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, tư vấn xây dựng qui chế tài chính, thuế; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn lựa chọn phương án đầu tư; tư vấn thẩm định giá trị tài sản; tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp; tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu; tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp.

Công ty luật Minh Khuê đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị - kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Dịch vụ tư vấn tài chính, kiếm toán cho các loại hình doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Thông tin dịch vụ Tư vấn

Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Công ty luật Minh Khuê đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như:

- Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp;

- Tư vấn lập báo cáo dự án;

- Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư;

- Tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp;

- Tư vấn lựa chọn hình thức kế toán;

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

- Tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán;

- Tư vấn xây dựng qui chế tài chính, thuế;

- Tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế;

- Tư vấn lựa chọn phương án đầu tư;

- Tư vấn thẩm định giá trị tài sản;

- Tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp;

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu;

- Tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu;

- Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp.

Công ty luật Minh Khuê đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị - kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo ngay: Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;

4. Dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động... thông qua việc ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Là đơn vị tư vấn luật - Với các luật sư, chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm nhiều năm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận nghiệp vụ: Tư vấn Luật - Tư vấn Doanh nghiệp - Tư vấn Đầu tư - Tư vấn Sở hữu Trí tuệ - Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng phát phát huy tối đa các thế mạnh của mình nhằm đem lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn chất lượng tốt nhất.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa


Nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên:

- Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;

- Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

- Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.
- Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;
- Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước.

- Ưu đãi giá trị Hợp đồng khi hai bên ký các hợp đồng tư vấn cho các công việc cần triển khai ngoài phạm vi của Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê