Nhưng người này đã mang hết các tài sản đi vay tháng 12/2013 ở quỹ tín dụng có Hợp đồng thế chấp và được công chứng nhưng không có đăng ký giao dịch đảm bảo và tôi có quyết định cưỡng chế của Thi hành án vào tháng 01/2015, khi bán tài sản tôi có được thanh toán trước không?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: D.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn thanh toán ưu tiên khoản nợ để thi hành án ? 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thi hành án dân sự năm 2008

>> Xem thêm:  Làm mất xe máy, ô tô của bạn thì phải chịu trách nhiệm như thế nào ?

2. Nội dung phân tích:

Trong bài viết của bạn, bạn có nói bạn cho một người vay tiền vào tháng 4/2014 ( không nói đến việc hai người có làm hợp đồng bảo đảm) và trước đó tháng 12/2013 người đó đã thế chấp toàn bộ tài sản của mình ở quỹ tín dụng để vay tiền. Như vậy hợp đồng vay tài sản của bạn được thiết lập sau hợp đồng vay tài sản và hợp đồng thế chấp với quỹ tín dụng.

Ngoài ra bạn có nói hợp đồng thế chấp tài sản của người đó và quỹ tín dụng đã được công chứng nhưng không đăng kí giao dịch bảo đảm. Bạn không nói tài sản của người đó là những gì. Theo điều 3 nghị định 83/2010/NĐ-CP thì giao dịch bảo đảm sau chỉ có hiệu lực pháp luật khi đã đăng kí giao dịch bảo đảm:

“1. Các giao dịch bảo đảm sau đây phải đăng ký:

a. thế chấp quyền sử dụng đất

b) Thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng;

c) Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

d) Thế chấp tàu biển;

đ) Các trường hợp khác, nếu pháp luật có quy định.”

Như vậy có hai khả năng có thể xảy ra: Đối với những tài sản không phải đăng kí giao dịch bảo đảm thì hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực pháp luật với phần tài sản thế chấp đó. Đối với những tài sản phải đăng kí giao dịch bảo đảm thì hợp đồng thế chấp tài sản vô hiệu với những tài sản này và những tài sản này không phải là đối tượng của hợp đồng thế chấp tài sản trong trường hợp trên. Và khi bạn làm đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án thì cơ quan thi hành án chỉ được dùng tài sản không là đối tượng của hợp đồng thế chấp tài sản  để cưỡng chế thi hành án ( vì hợp đồng thế chấp tài sản được lập trước hợp đồng của bạn)

Bạn có nói tháng 8/2014 bạn có kiện ra tòa yêu cầu trả nợ và 1/2015 bạn có quyết định cưỡng chế thi hành án của cơ quan thi hành án. Do đó có 2 khả năng xảy ra:

Trường hợp 1:Nếu khi có quyết định cưỡng chế thi hành án mà quỹ tín dụng làm đơn yêu cầu thanh toán tài sản thi hành án thì

- Đối với những tài sản không phải đăng kí giao dịch bảo đảm “Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án” ( khoản 3 điều 47 Luật thi hành án năm 2008). Như vậy số tiền thu được từ việc bán những tài sản này sẽ được ưu tiên thanh toán cho quỹ tín dụng

- Đối với những tài sản phải đăng kí giao dịch bảo đảm thì căn cứ vào khoản 2 điều 47 Luật thi hành án dân sự

“a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

b)Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

Như vậy số tiền thu được từ việc bán những tài sản không phải là đối tượng của hợp đồng thế chấp tài sản sẽ được trả cho bạn và quỹ tín dụng theo tỷ lệ số tiền mà bạn và quỹ tín dụng cho vay.

Trường hợp 2: khi có quyết định cưỡng chế thi hành án của cơ quan thi hành án theo đơn yêu cầu của bạn mà quỹ tín dụng không làm đơn yêu cầu thanh toán khoản nợ trước thời hạn từ việc thi hành án thì theo điểm b khoản 2 điều 47 Luật thi hành án số tiền thu được từ việc bán tài sản không là đối tượng của hợp đồng thế chấp sẽ được ưu tiên thanh toán cho khoản nợ của bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn của Công ty chúng tôi!

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 số 26/2008/QH12 của Quốc hội