1. Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Ly hôn có yếu tố nước ngoài là một vấn đề trong tư pháp quốc tế: Trên cơ sở các quy phạm và quy tắc áp dụng Luật, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 giải quyết vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài nhằm loại trừ những lúng túng trong quá trình áp dụng Luật.

Trả lời:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thủ tục ly hôn có yêu tố nước ngoài:

Theo quy định tại Điều 127, luật hôn nhân gia đình năm 2014 về Ly hôn có yếu tố nước ngoài:

1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

Với quy định này nhận thấy một số điểm như sau:

Về Nội dung:

+ Ly hôn có yếu tố nước ngoài khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Một trong hai bên là người nước ngoài hoặc cả hai là người nước ngoài nhưng thường trú tại Việt Nam và có yêu cầu giải quyết tại Việt Nam.

- Cả hai bên là công dân Việt Nam có yêu cầu ly hôn nhưng không có nơi thường trú chung tại nước ngoài

- Tài sản tranh chấp khi ly hôn ở nước ngoài nhưng phải đáp ứng điều kiện tài sản phải là bất động sản.

Về luật áp dụng:

Theo quy định trên nhận thấy nguyên tắc áp dụng Luật như sau:

+ Đối với trường hợp công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau mà thường trú tại Việt Nam mà có yêu cầu ly hôn thì luật áp dụng là luật Việt Nam.

Đây là một quy phạm thực chất. Đương sự nếu thuộc một trong hai trường hợp trên mà có yêu cầu giải quyết ly hôn tại Việt Nam, Tòa án Việt Nam sẽ áp dụng Luật Việt Nam giải quyết. Quy định này dựa trên cơ sở Luật nơi cư trú (lex domicilli) trong tư pháp quốc tế.

+ Đối với trường hợp cả hai bên đương sự đều là người Việt Nam nhưng không thường trú tại Việt Nam:

Có hai trường hợp xảy ra:

TH1: Cả hai vợ chồng đều có nơi thường trú chung:

Theo đó, Luật của quốc gia được áp dụng là luật nước nơi mà vợ chồng có nơi thường trú chung. Đây là một quy phạm xung đột được xây dựng trên cơ sở Luật nơi cư trú.

TH2: Hai vợ chồng không có nơi thường trú chung:

Luật được áp dụng trong trường hợp này là Luật Việt Nam. Đây là quy phạm xung đột thống nhất xây dựng trên cơ sở Luật quốc tịch. Tức là đương sự đều là công dân Việt Nam thì Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết ly hôn.

+ Đối với trường hợp ly hôn có liên quan tới tài sản là bất động sản ở nước ngoài:

Nếu tài sản là bất động sản thì tuân theo nguyên tắc bất động sản ở nước nào thì luật nước đó được áp dụng. Điều đó có nghĩa nếu tài sản là động sản dù ở nước ngoài mà khi ly hôn thì luật Việt Nam vẫn được áp dụng.Quy định này dựa trên cơ sở Luật nơi có vật trong tư pháp quốc tế và đây là quy phạm xung đột.

Mọi vướng mắc trong lĩnh vực hôn nhân, vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 1) để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem ngay: Thủ tục ly hôn ở Việt Nam khi đăng ký kết hôn tại Nước ngoài?

2. Chưa ly hôn với người nước ngoài có được kết hôn lại với người việt nam không ?

Chào luật sư. Em năm nay 21 tuổi em lấy chồng hàn năm rồi sang đó được 2 tháng em thấy không hợp nhau nên đã bỏ về việt nam nhưng vẫn chưa ly hôn và giờ e quen với anh Việt Nam và làm đám cưới. Tụi em đang sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chồng cũ của em đã đăng ký kết hôn bên Hàn nhưng em thì chưa đăng ký bên phía Việt Nam mà chỉ làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND thôi.
Như vậy bên Việt Nam có chứng nhận là có chồng rồi hay chưa ạ và em có đăng ký kết hôn với chồng hiện tại của em đuơc không và có vi phạm gì không ạ ?

Chưa ly hôn với người nước ngoài có được kết hôn lại với người việt nam không ?

Trả lời:

Thứ nhất, về việc bạn kết hôn tại nước ngoài, Điều 36 Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Điều 36. Điều kiện, hình thức công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài;

b) Vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.

2. Công nhận việc kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn theo thủ tục quy định tại Điều 38 của Nghị định này.

Như vậy, nếu chồng bạn có yêu cầu thì việc kết hôn của hai bạn vẫn được công nhận tại Việt Nam nếu việc kết hôn của hai bạn tuân thủ đúng quy định của pháp luật Hàn Quốc và pháp luật Việt Nam

Thứ hai, về việc đăng ký kết hôn với người khác tại Việt Nam khi đang có chồng.

Pháp luật Việt Nam cấm người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Cụ thể, Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình...

2. Cấm các hành vi sau đây:...

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;...

Việc bạn chưa giải quyết xong việc ly hôn thì bạn vẫn đang là người có chồng nên không thể đăng ký kết hôn với người khác. Việc kết hôn với người đang có vợ, có chồng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;...

Và Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đối, bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng như sau:

Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

>> Tham khảo ngay: Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định mới của luật hôn nhân gia đình ?

3. Chồng đang ở nước ngoài muốn ly hôn vợ ở Việt Nam mà không thể về Việt Nam?

Chào công ty luật MINH KHUÊ.Tôi có thắc mắc cần giải đáp : Tôi hiện đang làm việc tại hàn quốc. Sau mấy năm chung sống vợ chồng tôi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa nên muôn ly hôn. Vậy tôi viết đơn rồi gửi về cho vợ ký và nộp đơn thì tòa án có giải quyết không. Tôi không thể về việt nam để cùng ra tòa được ?
Xin cảm ơn công ty.

Trả lời:

Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê Yêu cầu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau

Theo bạn trình bày thì đây là yêu cầu ly hôn có yếu tố nước ngoài.

Căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và khoản 3 Điều 102 Luật hôn nhân gia đình 2014 thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú của bị đơn có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn theo yêu cầu của nguyên đơn.

Trường hợp nguyên đơn không có điều kiện về Việt Nam thì sẽ được giải quyết như sau: Theo quy định tại Điều 166 Bộ luật tố tụng dân sự về việc gửi đơn khởi kiện thì người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi đến Tòa án qua bưu điện. Như vậy, em bạn vẫn có thể gửi đơn qua đường bưu điện mà không cần phải có mặt tại Tòa. Trong quá trình giải quyết vụ án, pháp luật quy định các thủ tục bắt buộc như hòa giải, lấy lời khai... thì thẩm phán có quyền gửi giấy triệu tập và đương sự phải có mặt để làm việc. Tại khoản 1, Điều 202 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về một số trường hợp Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án khi đương sự vắng mặt. Theo đó, trong trường hợp nguyên đơn vắng mặt tại phiên tòa và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

>> Xem ngay: Thủ tục đơn phương ly hôn có yếu tố nước ngoài ?

4. Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài khi vợ đã định cư ở Ba Lan ?

Chào luật sư, xin luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục ly hôn. Chúng tôi kết hôn từ năm 1998 và có ba cháu gái, cháu nhỏ nhất sinh 2005. . Hiện tôi đang đi lao động và đã định cư ở nước Ba Lan được 10 năm rồi, con gái lớn đã sang ở với tôi còn 2 con ở với bố. Do mâu thuẫn vợ chồng không hòa giải được nên tôi muốn ly hôn.

Về tài sản chung giữa 2 vợ chồng thì tôi để lại cho 4 bố con, (bao gồm nhà cửa, đất đai). Bản thân không lấy gì. Vì con đã lớn nên tùy theo quyết định của các con, vậy tôi xin hỏi :

1- tôi phải làm các thủ tục gì để ly hôn ?

2- Có phải làm thủ tục gì ở nước sở tại tôi đang ở không ?

3- Tôi có quyền đơn phương ly hôn không ?

4- Nếu tôi về làm thủ tục ly hôn mà bị đánh đập, khủng bố tinh thần thì tôi phải làm thế nào (vì ngày xưa chồng tôi thường xuyên đánh đập tôi và mỗi lần tôi về thăm con cũng bị đánh đập, khủng bố tinh thần).

Kính mong được sự tư vấn, giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mỗi người làm việc một nơi đến cuối năm 2012 thì sống ly thân, tôi cho con gái về nhà bố mẹ đẻ ở rồi đi làm.

Cảm ơn luật sư!

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài khi vợ đang đi lao động và đã định cư ở Ba Lan ?

Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Trường hợp chị đang định cư ở nước ngoài, muốn ly hôn với chồng, chị có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Ly hôn thuận tình

Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

2 Thẩm quyền giải quyết của Tòa án khi ly hôn thuận tình

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi vợ hoặc chồng đăng ký hộ khẩu thường trú.

Hồ sơ ly hôn thuận tình

- Đơn ly hôn thuận tình có chữ ký của hai bên

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

- CMND và sổ hộ khẩu của vợ, chồng (bản sao có công chứng chứng thực);

- Giấy khai sinh các con (bản sao);

- Các giấy tờ khác chứng minh sở hữu tài sản nếu có.

3 Ly hôn theo yêu cầu một bên

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dào, mục đích của hôn nhân không đạt được.

4 Thẩm quyền của Tòa án khi ly hôn đơn phương

Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người chồng đăng ký hộ khẩu thường trú.

Hồ sơ ly hôn đơn phương

- Đơn xin ly hôn đơn phương;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

- Bản sao Hộ khẩu thường trú của nguyên đơn và bị đơn;

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu của nguyên đơn và bị đơn;

- Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở...

- Bản sao giấy khai sinh của các con.

5. Trường hợp chồng khủng bố tinh thần, đanh đập vợ

Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định về các hành vi bạo lực gia đình:

- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

- Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

- Cưỡng ép quan hệ tình dục;

- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

- Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

- Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

Khi người chồng có hanh vi bạo lực gia đình, người vợ có thể:

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;

- Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này;

- Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;

- Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này;

>> Tham khảo thêm nội dung: Chồng đi nước ngoài vợ ở nhà tẩu tán tài sản giờ đơn phương xin ly hôn được không ?

5. Làm thế nào để ly hôn với người nước ngoài ?

Xin chào luật sư, Xin luật sư tư vấn cho trường hợp của tôi: Tôi là công dân Việt Nam, tôi kết hôn với một công dân Pháp cách đây 4 năm, lúc đó chúng tôi làm đăng ký kết hôn ở sở tư pháp tỉnh quê tôi, sau đó chúng tôi cũng đã hợp thức hóa giấy đăng ký kết hôn tại Lãnh Sự Quán Pháp và cũng đã được ghi nhận tại Tòa Thị Chính nơi chồng tôi sinh sống tại Pháp.

Tức là, hôn nhân của vợ chồng tôi được công nhận ở cả hai bên VN và Pháp. Năm 2012, tôi sang Pháp để sống chung với chồng, nhưng cuộc sống chung không hòa hợp, chúng tôi cãi nhau thường xuyên, anh ta xem thường tôi và gia đình tôi, thường xuyên sỉ nhục tôi, hơn thế nữa, trong đời sống chung anh ta không hề tôn trọng tôi, không hề bàn bạc với tôi bất cứ vấn đề lớn bé gì, và tôi không được quyền xen vào ''chuyện riêng'' của anh ta, tôi thì gần 40 tuổi rồi và lại bị nhân xơ tử cung nên rất mong có một đứa con trước khi quá muộn màng nhưng anh ta thì nhất mực không đồng ý (dù trước khi cưới tôi đã bàn trước với anh ta rồi nên mới quyết định cưới), vì anh ta đã có con riêng với bạn gái cũ trước khi chúng tôi quen biết nhau, anh ta sỉ nhục tôi và bảo rằng vì tôi là ''một con điên'' nên anh ta không muốn có con với một con điên vì đứa con sinh ra cũng điên, ....vv và vv....

Nói chung là cuộc sống của tôi như một địa ngục trần gian, nhưng nếu bảo tôi đưa ra chứng cứ trước tòa thì thật sự rất khó cho tôi để chứng minh được rằng anh ta sỉ nhục, không tôn trọng tôi và gia đình tôi, và rằng cuộc sống của tôi như địa ngục. Tôi muốn về và ở hẳn VN, vì tôi không thể chịu đựng nổi nữa, để làm lại cuộc đời, để trở lại với cuộc sống bình thường của tôi như trước khi chưa quen biết anh ta. Nhưng trên hết tôi muốn phải ly hôn dứt điểm với anh ta để tránh phiền toái về sau, và để có thể hợp pháp sinh một đứa con trước khi quá muộn (bằng việc mua tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng của bệnh viện, chứ tôi không hề có nhân tình hay quen biết ai ngoài luồng), và dĩ nhiên là tôi muốn về VN xin ly hôn (tôi vẫn là công dân VN). Nhưng anh ta thì kiên quyết không chịu hợp tác.

Vậy tôi xin hỏi:

- Trường hợp này tôi muốn xin được ly hôn đơn phương thì có được giải quyết cho ly hôn hay không ? Và tôi phải nộp hồ sơ ở đâu ? Nếu anh ta kiên quyết không chịu hợp tác, không đến khi được triệu tập và không ký giấy ủy quyền cho tôi làm mọi thủ tục ly hôn đơn phương, thì tôi phải làm sao để ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHO LY HÔN?

Xin nói thêm là: Tôi không thể làm đơn xin ly hôn bên Pháp được, thứ nhất vì tôi không rành tiếng Pháp, thứ hai là tôi không có việc làm và anh ta cũng không có chu cấp cho tôi nên tôi không có khả năng cho chi phí ly hôn bên Pháp, thứ ba là anh ta cũng tuyên bố thẳng thừng là ''anh ta nhất quyết không muốn sống chung với tôi nữa, nhưng anh ta cũng nhất quyết không ký vào bất cứ giấy tờ gì liên quan đến hồ sơ ly hôn vì anh ta không chấp nhận chi trả chi phí ly hôn''.

Tôi rất mong được tư vấn, với trường hợp của tôi thì có cách nào để được ly hôn hay không, vì hiện tại việc ly hôn với tôi là rất cấp bách vì tôi thực sự đã quá mệt mõi và khổ sở với mối quan hệ này. Tôi xin được cảm ơn quý luật sư.

Làm thế nào để ly hôn với người nước ngoài?

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến bộ phận luật sư hôn nhân gia đình của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất: Về vấn đề đơn phương ly hôn:

Khoản 1, Điều 85Luật hôn nhân và gia đình năm 2014thì “Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn”. Do đó, nếu đối phương ( vợ hoặc chồng) không đồng ý kí vào đơn thì bên còn lại có thể làm đơn ly hôn theo yêu cầu của một bên".

Do đó, trong trường hợp này bạn hoàn toàn có quyền đơn phương ly hôn với chồng với lý do ly hôn như trên.

Thứ hai: Về thẩm quyền giải quyết ly hôn:

Khoản 2 Điều 123 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

"2. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự."

Căn cứ khoản 1, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ như sau:

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Trong trường hợp này bạn muốn ly hôn nhưng chưa làm được thủ tục vì người bên kia không ký, vậy bạn có thể làm đơn đơn phương ly hôn mà không cần chữ ký của người kia và bạn sẽ gửi hồ sơ lên tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi bạn cư trú nếu chồng bạn hiện đang sống tại nước ngoài.

Thứ ba: Về thủ tục xin ly hôn:

1. Hồ sơ ly hôn đơn phương bao gồm:

- Đơn xin ly hôn đơn phương

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

- Bản sao Hộ khẩu thường trú, tạm trú của vợ và chồng có chứng thực.

- Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu của vợ và chồng có chứng thực.

- Các giấy tờ chứng minh về tài sản: Giầy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở…

- Bản sao giấy khai sinh của các con có chứng thực (nếu có).

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

6. Thủ tục ly hôn khi chồng ở nước ngoài ?

Kính chào các Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: tôi và chồng kết hôn đã được một năm, hiện chồng tôi đang định cư ở nước Mỹ, nhưng chưa nhập quốc tịch Mỹ (Anh ấy đã qua Mỹ được 3 năm). Còn tôi hiện đang sống ở Việt Nam.

Trong quá trình kết hôn,vợ chồng tôi sống không hòa hợp, thường có hay tranh chấp, gây gổ. Bây giờ cả hai thuận tình ly hôn, cho tôi hỏi thủ tục ly hôn như thế nào, gồm hồ sơ gì, phải nộp đơn ở đâu và giải quyết trong thời gian bao lâu? Và trường hợp chồng tôi vì điều kiện không thể về được thì giải quyết ra sao?
Tôi xin trân thành cám ơn!

Người gửi: Nguyen Anh

Thủ tục ly hôn khi chồng ở nước ngoài ?

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo như bạn trình bày, hai vợ chồng bạn cùng muốn ly hôn, bạn có thể làm đơn thuận tình ly hôn. Với hồ sơ như sau:

+ Đơn xin ly hôn (Tham khảo:Tải mẫu đơn xin ly hôn)

+ Biên bản hòa giải không thành (áp dụng đối với trường hợp xin ly hôn đơn phương);

+ Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có Sao y bản chính, của nguyên đơn và bị đơn).

+ Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn.

+ Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con).

+ Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản).

+ Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã tên trong hộ khẩu.

+ Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, bạn sẽ phải xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

Theo quy định tại các điều 28, 37, 38 và điều 469 bộ luật tố tụng dân sự 2015 thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn trong trường hợp một bên đương sự đang ở nước ngoài và một bên ở Việt Nam thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi bị đơn cư trú. Do đó, để có thể ly hôn, bạn phải nộp hồ sơ ly hôn cùng tài liệu kèm theo đến Tòa án Nhân dân cấp tỉnh nơi chồng bạn cư trú ở Việt Nam. Ngoài ra, do hai bạn thuận tình ly hôn thì có thể tự thỏa thuận bằng văn bản lựa chọn Tòa án Nhân dân cấp tỉnh nơi một trong hai đang cư trú để giải quyết.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê