Do nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hoặc vì mục đích quốc phòng an ninh, trong một số trường hợp nhà nước bắt buộc phải tiến hành thủ tục thu hồi đất để thực hiện các mục tiêu, quy hoạch để phát triển đất nước. Cũng chính vì vậy, các vướng mắc liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất không phải là hiếm gặp ở Việt Nam.

Để được giải đáp các vướng mắc pháp lý có liên quan đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một cách nhanh chóng, chính xác, đạt hiệu quả cao, khách hàng nên sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại 1900.6162 của công ty luật Minh Khuê.

1. Tư vấn về điều kiện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty luật Minh Khuê tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến điều kiện được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi người sử dụng đất bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia, công cộng:

- Tư vấn và giải thích rõ về nguyên tắc bồi thường, nguyên tắc hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Tư vấn quy định của pháp luật về cách xác định người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hay đã được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng, Bằng khoán từ các thời kỳ trước đó;

- Tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về cách xác định người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, từ đó có đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện tương ứng với các chủ thể sử dụng đất được bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư khi bị thu hồi đất trong đó có cá nhân sử dụng đất, hộ gia đình, các cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, các cơ quan, các tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức nước ngoài đang sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;

- Phân tích, giải thích rõ các quy định của pháp luật để xác định điều kiện được bồi thường, được hỗ trợ hoặc được tái định cư trong trường hợp cụ thể của khách hàng.

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Cao Bằng

Tư vấn trực tuyến qua điện thoại về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Luật sư tư vấn pháp luật về bồi thường, tái định cư qua điện thoại, gọi: 1900.6162

2. Tư vấn pháp luật về vấn đề bồi thường khi bị thu hồi đất

- Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc bồi thường khi bị thu hồi đất;

- Tư vấn pháp luật về điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, mục đích an ninh - quốc phòng;

- Tư vấn pháp luật về cách xác định các mức bồi thường khi bị thu hồi đất;

- Tư vấn chi tiết về việc xác định phương thức bồi thường về đất khi bị thu hồi đất theo hình thức bồi thường bằng đất hoặc bồi thường bằng tiền;

- Tư vấn các trường hợp không được bồi thường khi bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn về xác định người sử dụng đất được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất khi nhà nước thu hồi đất, xác định các trường hợp không được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất;

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Phú Yên

- Tư vấn mức bồi thường cụ thể về đất, chi phí đầu tư vào đất đối với đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp cụ thể trong từng trường hợp của khách hàng;

- Tư vấn về mức bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với đất khi bị nhà nước thu hồi đất;

- Tư vấn mức bồi thường thiệt hại do bị hạn chế khả năng sử dụng đất của người sử dụng đất sau khi bị thu hồi đất;

- Tư vấn các quy định của pháp luật để xác định mức bồi thường cụ thể trong các trường hợp đặc biệt do được giao không đúng thẩm quyền, diện tích đo đạc trên thực tế khác so với trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp bồi thường khi đang sử dụng nhà ở thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, và các trường hợp đặc biệt khác;

- Tư vấn về hồ sơ, thời hạn, thủ tục khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo các hành vi sai phạm của chủ thể có thẩm quyền về vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn về quy trình, thủ tục, thời hạn chi trả mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng đất khi đất bị thu hồi;

- Tư vấn, giải thích quy định của pháp luật, đưa ra các phương án xử lý và thỏa thuận mức bồi thường đối với trường hợp đồng sở hữu quyền sử dụng đất (nhiều người cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đất của hộ gia đình, nhóm cá nhân).

3. Tư vấn pháp luật về vấn đề hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Công ty luật Minh Khuê tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162 vấn đề hỗ trợ khi bị Nhà nước thu hồi đất theo yêu cầu cụ thể gắn liền với trường hợp thực tế của quý khách hàng, các vấn đề cơ bản, chủ yếu luật sư thường được khách hàng yêu cầu tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về những nguyên tắc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

- Tư vấn các trường hợp được nhà nước hỗ trợ khi bị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật;

- Tư vấn pháp luật về các khoản hỗ trợ của nhà nước khi người sử dụng đất bị thu hồi đất;

- Tư vấn các trường hợp được nhà nước hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; cách xác định mức hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định;

- Tư vấn quy định của pháp luật về các trường hợp được hỗ trợ đào tạo hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề hoặc hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất;

- Tư vấn quy định của pháp luật, quy định của từng địa phương về cách xác định các khoản hỗ trợ khác nếu có khi bị Nhà nước thu hồi đất đối với từng địa phương, phụ thuộc vào điều kiện tài chính đối với từng địa phương;

- Tư vấn về thời gian, điều kiện, chi phí thực hiện, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc hỗ trợ cho người sử dụng đất khi bị nhà nước thu hồi về đất theo quy định;

- Hướng dẫn soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện liên quan đến việc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất của các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Tư vấn pháp luật về vấn đề tái định cư khi bị thu hồi đất

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Trong một số trường hợp đặc biệt mà pháp luật quy định thì người sử dụng đất sẽ được Nhà nước hỗ trợ tái định cư, được phân một lô đất/vị trí đất mới để tái định cư nhằm đảm bảo đời sống, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng đất. Các vấn đề mà luật Minh Khuê tư vấn cho khách hàng:

- Tư vấn pháp luật về điều kiện được tái định cư theo quy định, các trường hợp người sử dụng đất không được hỗ trợ tái định cư;

- Tư vấn quy trình, thủ tục, cơ quan nhà nước lập và thực hiện dự án tái định cư theo quy định;

- Tư vấn về cách xác định suất tái định cư tối thiểu theo quy định của pháp luật và theo quy định của từng địa phương có đất bị thu hồi;

- Tư vấn về việc xây dựng, thực hiện các phương án tái định cư của từng địa phương căn cứ theo quy định của Nhà nước;

- Tư vấn việc hỗ trợ, được cấp suất tái định cư đối với những trường hợp là hộ gia đình hoặc nhiều hộ gia đình cùng sinh sống trên phần đất bị thu hồi hoặc nhóm cá nhân cùng sử dụng chung một mảnh đất bị thu hồi;

- Tư vấn, đưa ra phương hướng giải quyết theo quy định của pháp luật về việc xác định suất tái định cư trong trường hợp một người sử dụng đất bị thu hồi từ hai mảnh đất trở lên trong cùng một lần thu hồi đất hoặc trước đó đã bị thu hồi đất và đã được hỗ trợ tái định cư;

- Tư vấn và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện liên quan đến vấn đề tái định cư theo quy định;

- Tư vấn xác định vấn đề tái định cư trong một số trường hợp cụ thể của khách hàng.

Hãy liên hệ ngay đến tổng đài trực tuyến 1900.6162 >> Bấm chọn phím 4 để có thể kết nối tới bộ phận luật sư, chuyên viên pháp lý trong lĩnh vực đất đai sẽ tư vấn và giải đáp các vướng mắc cụ thể cho quý khách.

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

Mong nhận được sự hợp tác cùng phát triển từ khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài