Sau khi trở về em đã làm được gần một năm và cảm thấy công việc không phù hợp, vậy giờ nếu em xin nghỉ việc thì có phải bồi thường tiền đào tạo cho công ty không?

Và có phương pháp nào để em có thể nghỉ việc mà không phải bồi thường không.

2. Nếu bản cam kết không phải do em viết và ký tên thì khi nghỉ việc nếu công ty kiện, đó có phải bồi thường không?

Em xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

Em rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư.

Người gửi: Dương An

>> Luật sư tư vấn luật lao động qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn bồi hoàn chi phí đào tạo?

Tư vấn bồi hoàn chi phí đào tạo - Ảnh minh họa

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật Lao Động năm 2012.

2. Nội dung tư vấn: 

Câu hỏi thứ nhất: Giữa bạn và công ty có cam kết sau khi hoàn thành quá trình đào tạo ở nước ngoài thì phải ký hợp đồng lao động 3 năm và phải đề bù nếu chưa hết thời hạn trên. Đây là hợp đồng đào tạo nghề,  Bộ Luật Lao Động 2012, Điều 62  quy định về  hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề :

1.Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Như vậy, căn cứ theo quy định của luật, cam kết giưa bạn và công ty thì bạn phải làm việc ở công ty đủ 3 năm sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Do đó, nếu bạn mới làm việc được gần 1 năm mà muốn nghỉ việc thì bạn phải bồi thường chi phí đào tạo.

Tuy nhiên, Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

 Do đó, có một trong các căn cứ trên thì bạn có thể chấm dứt hợp đồng lao động với công ty mà vẫn không phải bồi thường chí phí đào tạo. Nhưng nếu không có một trong các căn cứ trên, mà bạn chỉ cảm thấy công việc không phù hợp mà muốn nghỉ việc thì bạn vẫn phải bồi thường chi phí đào tạo.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo như thế nào khi giáo viên xin nghỉ việc ?

Tuy nhiên, hợp đồng lao động được giao kết là dựa trên ý chí và sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên như không có các căn cứ để bạn thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà bạn vẫn muốn nghỉ việc thì bạn nên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động  với công ty theo khoản 3 Điều 36 Bộ Luật Lao Động về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.

Việc thỏa thuận này, có thể giúp bạn đạt được mục đích làm chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và tìm được một công việc mới. Tuy nhiên,  không phải lúc nào việc thỏa thuận cũng thành công nên bạn cần phải thiện chí, cũng nhưng có những thỏa thuận khôn khéo để có thể chấm dứt được hợp đồng lao động,  đồng thời hạn chế được mức thấp nhất có thể  nếu có yêu cầu về bồi thường chi phí đào tạo hoặc nếu có thể thỏa thuận được việc không phải bồi thường chi phí đào tạo thì càng tốt.

Câu hỏi thứ hai:  Hợp đồng  đào tạo nghề là một dạng của hợp đồng lao động. Do đó, nghĩa vụ giao kết hợp đồng vẫn phải thực hiện đúng theo như quy định của Bộ Luật Lao Động 2012.

 Tại Điều 18 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động:

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.  Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2.  Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Vì vậy, hợp đồng đào tạo nghề cũng phải được chính bạn và công ty trực tiếp giao kết với nhau. Do đó, nếu như cam kết về thời gian làm việc và bồi thường chí phí đào tạo nghề không phải do bạn trực tiếp giao kết với công ty mà là người khác giao kết thì bạn không phải thực hiện những cam kết đó.

Trân trọng cảm ơn !

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cách xác dịnh chi phí bồi thường hoạt động đào tạo nghề khi chấm dứt hợp đồng lao động ?