1. Mức phạt hành chính với hành vi mở đường nhánh nối trái phép vào đường chính 

Điều 8 trong Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-VPQH năm 2019, tổng hợp các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đề cập đến các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong phạm vi này, một số hành vi cụ thể bị nghiêm cấm bao gồm: đào, khoan, xẻ đường mà không có sự phê duyệt; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; đặt, rải vật nhọn, chất gây trơn trên đường; việc đặt trái phép vật liệu, phế thải, hoặc rác ra khỏi đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn chiếm, sử dụng đất đường bộ, hành lang an toàn trái phép; tự ý thực hiện tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.

Theo quy định, hành vi mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính là vi phạm luật pháp. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Khoản 9 của Điều 12 trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu là cá nhân, và từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu là tổ chức khi thực hiện một trong hai hành vi vi phạm sau đây:

- Chiếm dụng đất của đường bộ hoặc là đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở.

- Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

Do đó, người vi phạm hành vi mở đường nhánh nối trái phép vào đường chính sẽ bị xử phạt như sau:

- Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, cá nhân còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc phá dỡ đường nhánh nối trái phép vào đường chính mà mình đã tạo và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm.

- Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Ngoài ra, tổ chức còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách buộc phá dỡ đường nhánh nối trái phép vào đường chính mà mình đã tạo và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm.

 

2. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mở đường nhánh nối trái phép vào đường chính

Như đã phân tích ở phần trước, việc mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính là hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật. Những người thực hiện hành vi này sẽ chịu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, miễn là đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Điều 261 của Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017, chi tiết quy định về tội cản trở giao thông đường bộ. Theo quy định này, những người có hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính có thể phải đối mặt với các hình phạt sau đây:

 

2.1. Phạt tiền

- Bị phạt tiền trong khoảng từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng khi thực hiện hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính (giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách) và gây ra thiệt hại cho người khác. Các trường hợp bị phạt bao gồm:

  + Gây tử vong;

  + Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của một người, với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

  + Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của hai người trở lên, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 121%;

  + Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

- Bị phạt tiền trong khoảng từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng khi thực hiện hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính (giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách) và gây ra thiệt hại cho người khác trong các trường hợp sau:

  + Tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc ở đoạn đường nguy hiểm;

  + Gây tử vong cho hai người;

  + Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của hai người trở lên, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% đến 200%;

  + Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

 

2.2. Phạt cải tạo không giam giữ

Bị phạt cải tạo không giam giữ trong khoảng không quá 03 năm khi thực hiện hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính (giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách) và gây thiệt hại cho người khác trong một trong những trường hợp sau đây:

- Gây tử vong;

- Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của một người, với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

- Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của hai người trở lên, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

- Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

 

2.3. Phạt tù

- Bị phạt tù trong khoảng từ 06 tháng đến 03 năm khi thực hiện hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính (giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách) và gây thiệt hại cho người khác trong một trong những trường hợp sau đây:

  + Gây tử vong;

  + Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của một người, với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

  + Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của hai người trở lên, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 121%;

  + Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

- Bị phạt tù trong khoảng từ 02 năm đến 07 năm khi thực hiện hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính (giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách) và gây thiệt hại cho người khác trong một trong những trường hợp sau đây:

  + Tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc ở đoạn đường nguy hiểm;

  + Gây tử vong cho hai người;

  + Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của hai người trở lên, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% đến 200%;

  + Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

- Bị phạt tù trong khoảng từ 05 năm đến 10 năm khi thực hiện hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính (giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách) và gây thiệt hại cho người khác trong một trong những trường hợp sau đây:

  + Gây tử vong cho ba người trở lên;

  + Gây thương tích hoặc tổn thương sức khỏe của ba người trở lên, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

  + Gây ra thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng trở lên.

Hơn nữa, hành vi mở đường và đấu nối trái phép vào đường chính (giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách) tạo ra sự cản trở trong giao thông đường bộ, đặc biệt khi có khả năng thực tế dẫn đến một trong ba hậu quả sau đây nếu không được ngăn chặn kịp thời. Trong trường hợp này, người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt tiền, có mức từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ trong khoảng không quá 01 năm.

 

3. Nguyên tắc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được quy định như thế nào?

Dựa trên quy định của Điều 20 trong Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi Khoản 3 của Điều 1 trong Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT, về việc đấu nối vào quốc lộ, các quy tắc sau đây được áp dụng:

- Việc đấu nối vào quốc lộ phải tuân theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Không được thực hiện đấu nối vào đường cao tốc, đường dẫn thuộc phạm vi nút giao của đường cao tốc, trừ khi đường cao tốc đã được xây dựng phân kỳ đầu tư;

- Không được thực hiện đấu nối vào tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã được quy hoạch là đường cao tốc, trừ trường hợp đặc biệt bao gồm Dự án nhóm A và dự án quan trọng quốc gia;

- Các trường hợp đặc biệt này sẽ được kết nối vào đường gom, đường bên theo tiêu chuẩn đường cao tốc khi tuyến, đoạn tuyến quốc lộ được xây dựng và hoàn thiện;

- Không được thực hiện đấu nối trong phạm vi bảo vệ của cầu, hầm đường bộ, cầu phao đường bộ, bến phà đường bộ;

- Không được thực hiện đấu nối hoặc sử dụng chung nút giao đường sắt với quốc lộ.

Bài viết liên quan: Quy định mở đường nông thôn mới theo pháp luật hiện nay ?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!