Luật sư tư vấn về chủ đề "đường đi"

đường đi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đường đi.

Tư vấn về vấn đề đất đai

Tư vấn về vấn đề đất đai
Xin chào Luật sư! Mong Luật sư tư vấn cho em về vấn đề đất đai với ạ. Gia đình em có mua hai mảnh đất cùng một chủ đất và đã đươc tách sổ (mảnh đất 1: 5 m x18m, mảnh 2: 6m x20 m) và chủ đất mở đường đi 2m ở chính giữa của 2 mảnh đất đó.