A từ chối nhận hàng và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong hợp đồng các bên có thỏa thuận: vi phạm về chất lượng hàng hóa phạt 6% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng phạt 2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày đầu, thêm 1% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày tiếp theo, tổng số không quá 8% Vậy loại hợp đồng trên là loại hợp đồng gì? Các điều khoản có hiệu lực pháp luật không?

2. Công ty TNHH A gửi 1 thư chào mua tới công ty TNHH B. Khi chào mua đó chưa được gửi tới tay công ty B thì giám đốc công ty A gọi điện tới văn phòng công ty B để thay đổi điều khoản giá cả trong hợp đồng. Cô thư ký của công ty B đã nghe điện và hứa sẽ báo ngay cho giám đốc nhưng sau đó cô quên không báo. Khi nhận được chào mua của công ty A gửi đến, giám đốc công ty B ngay lập tức soạn thư trả lời chấp nhận chào hàng và gửi ngược lại cho công ty A. Công ty A không có tín hiệu hồi đáp. Đúng ngày giao hàng được đưa ra trong thư chào hàng của công ty B cho chuyển hàng đến địa điểm tập kết để giao hàng cho A nhưng công ty A không nhận hàng vì lý do không có quan hệ hợp đồng giữa A và B. Công ty B đã khởi kiện công ty A và đòi bồi thường. Vậy có tồn tại quan hệ hợp đồng giữa A và B. Vì sao. Công ty A có phải bồi thường cho công ty B không? Mong quý công ty phản hồi sớm. Xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về công ty luật Minh Khuê. Với yêu cầu trợ giúp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Bộ luật Dân sự 2005 có quy định như sau:

Điều 428. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.

Từ đây ta có thể thấy loại hợp đồng nêu trên là hợp đồng mua bán tài sản.

Điều 445 cũng quy định về chất lượng hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán như sau:

Điều 444. Bảo đảm chất lượng vật mua bán

1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật, giảm giá và bồi thường thiệt hại, nếu không có thoả thuận khác.

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hoá hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

3. Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong các trường hợp sau đây:

a) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua;

b) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ;

c) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.

Do hợp đồng đã quy định rõ chất lượng hàng hóa khi giao, và các quy định này không trái pháp luật, vậy nên sẽ có hiệu lực trên thực tế.

2. Thư chào mua trong trường hợp này được coi là một lời đề nghị giao kết hợp đồng. Về vấn đề thay đổi đề nghị giao kết hợp đồng, Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

Điều 392. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

1. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;

b) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

2. Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đề nghị đó được coi là đề nghị mới.

Do bên A đã gọi điện cho bên B trước khi thư chào mua được chuyển tới nơi, vì vậy thay đổi đề nghị giao kết hợp đồng này phù hợp với quy định của pháp luật và có hiệu lực. Đây sẽ là đề nghị mới giữa công ty A và công ty B.

Vì vậy, điều khoản ở thư chào mua cũ đã mất hiệu lực. Hai bên không có quan hệ hợp đồng với thư chào mua cũ. Do đó công ty A không cần bồi thường cho công ty B trong trường hợp này.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập