Nhưng tôi đọc trong mục 3, điều 20, thông tư 156/2013/TT-BTC thì quy định thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu là trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Tôi xin hỏi: Có mâu thuẫn gì ở đây không? nếu có thì mình sẽ thực hiện theo thông tư nào? Như thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Đ.Tiến

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về thời hạn đăng kí thuế nhà thầu?

Luật sư tư vấn luật thuế gọi: 1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng rôi, về vấn đề mà bạn thắc mắc chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

2. Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Về bài viết "Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam" mà bạn xem trên trang https://luatminhkhue.vn, một số văn bản là căn cứ pháp lý trong bài viết đến nay đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần, cụ thể:
- Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007 đã hết hiệu lực toàn bộ, 

- Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007 đã hết hiệu lực toàn bộ. 

- Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 đã hết hiệu lực một phần.

Vì vậy, hiện nay, thời hạn đăng ký thuế nhà thầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam căn cứ vào Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Theo đó, thời hạn đăng ký thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam được quy định tại Điều 20 của thông tư này như sau: 

"Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài(...)

2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN
a) Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập tính thuế TNDN trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.

(...)

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì thời hạn đăng kí thuế nhà thầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam là 20 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ ? Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ?