1. Kết nạp Đảng sau khi xóa án tích?

Thưa luật sư, Tôi là công chức, năm 2014 không may gây tai nạn giao thông bị phạt 3 năm tù giam. Sau khi cải tạo tốt tôi được đặc xá sau 14 tháng.

Đến nay 2018 tôi đã được xóa án tích. Cho tôi xin được giúp đỡ tư vấn, một số vấn đề sau: Cần thỏa mãn những điều kiện nào thì được kết nạp Đảng. Nếu được kết nạp thi sau bao lâu kể từ ngày xóa án tích thì được kết nạp và thủ tục ra sao. Khi kê khai lý lịch vào đảng có phải ghi là có tiền án hay không, vì theo luật sau khi xóa án tích thì không cần ghi là đã từng có án tích. Cảm ơn luật sư.

Tư vấn về thủ tục kết nạp Đảng sau khi xóa án tích?

Luật sư tư vấn luật hình sự, gọi 1900.6162

Trả lời:

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/07/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định thi hành điều lệ Đảng

"3- Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng

3.5- Về kết nạp lại người vào Đảng

3.5.1- Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng

3.5.2- Đối tượng không xem xét kết nạp lại.

Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

3.5.3- Chỉ kết nạp lại một lần.

3.5.4- Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị."

Căn cứ điều Điều 69 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về Xoá án tích

"Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích."

Trường hợp của anh đã được xóa án tích và tòa án có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho anh. Cho nên sau khi được xóa án tích và có giấy chứng nhận của tòa án thì bạn được coi như chưa bị kết án và nếu đủ điều kiện bạn có thể xin kết nạp đảng. Tuy nhiên, để được kết nạp lại vào Đảng phải sau 60 tháng kể từ ngày bạn được xóa án tích và thỏa mãn quy định tại Điều 1 của Điều lệ Đảng.

>> Tham khảo ngay: Thời hạn được xóa án tích theo quy định luật hình sự ?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách thức trình báo công an khi bị mất trộm tài sản ? Mức phạt hành vi trộm cắp

2. Xin xóa án tích ?

Chào luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi. Năm 2001 tôi có bị tai nạn giao thông, khi đó tôi mới được 17 tuổi 9 tháng nhưng bị xử án treo 2 năm. Sau từng đấy năm cuộc sống vẫn bình thường không có gì xảy ra nhưng hôm nay tôi đi xin lý lịch tư pháp thì được biết là tôi phải đi xin xóa án. Tôi giật mình với một loạt giấy tờ đưa ra để tôi được xóa án.

Từng đó năm rồi sao còn giữ được những giấy tờ đó và hơn nữa thì khi tôi hết hạn 2 năm án treo cũng co nhận được giấy tờ gi của tòa án đâu mà co hồ sơ. Hiện tại tôi chả biết làm thế nào cả, vì sự việc để gần 20 nằm rồi.

Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

- D.H

>> Xem thêm:  Năm 2020, Viên chức sinh con thứ 3 thì có bị ảnh hưởng gì không ?

3. Xóa án tích và được kết nạp Đảng ?

Thưa luật sư! Xin luật sư tư vấn giúp tôi tình huống này: anh A vi phạm pháp luật và bị kết án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 23/8/2009.

Đến 8/1/2012, được Toà ra quyết định giảm thời gian thử thách còn lại là 7 tháng, 15 ngày. Anh ta đã chấp hành xong án và không có vi phạm nào khác. Vậy kính nhờ luật sư tư vấn cho tôi, tính đến 6/2018, anh A đã có thời gian bao lâu kể từ khi xoá án tích? Đã đủ thời hạn 60 tháng theo quy định để xét kết nạp lại vào Đảng hay chưa?

Trân trọng cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo mục 3 điều 4 Quy định 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

"3.5- Về kết nạp lại người vào Đảng

3.5.1- Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

..."

Điều 69, Điều 70 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

"Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích."

"Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;..."

Trong trường hợp của anh A thời gian thử thách là 3 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm ngày 23/8/2009. Tính đến ngày 23/8/2012 là anh A hết thời hiệu thi hành án treo. Trong khoảng thời gian 1 năm kể từ khi hết thời gian hưởng án treo mà anh A không phạm tội mới thì anh A sẽ đương nhiên được xóa án tích như theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự. Như vậy trong khoảng thời gian 1 năm sau khi hết thời gian thử thách, nghĩa là đến ngày 23/8/2013 mà anh A không phạm tội mới thì anh A sẽ được xóa án tích, coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp Giấy chứng nhận. Theo quy định tại điểm b khoản 3.5.1 mục 3, nếu anh A muốn kết nạp lại vào Đảng thì sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích, nghĩa là tính đến ngày 23/8/2018 anh A làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định. Như vậy, nếu mà chỉ tính đến tháng 6/2018 thì anh A còn thiếu 2 tháng 23 ngày, không đủ thời hạn 60 tháng theo quy định để được xét kết nạp lại vào Đảng. Lưu ý: chỉ được kết nạp lại 1 lần.

>> Tham khảo ngay: Hướng dẫn trình tự, thủ tục xóa án tích?

4. Những điều kiện, thủ tục để được xóa án tích ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em đi cán hơn 2 năm và đã về không vi phạm được hơn 5 năm rồi. Em đã đủ thời gian xóa án tích nhưng hỏi công an khu vực họ nói không thấy tòa gửi giấy xóa án tích nên họ không biết. Giờ em đi làm và công ty yêu cầu em giấy chứng minh dân sự (xác nhận không tiền án tiền sự). Luật sư cho em hỏi nếu em xóa án tích thì em có bị ghi là tiền án nữa không ạ? Cảm ơn luật sư.

>> Xem thêm:  Thủ tục kết nạp Đảng và việc thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng ?

Trả lời:

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về đương nhiên xóa án tích tại điều 70. Ngoài ra tại điều 71 và 72 quy định:

“Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án......"

Về hồ sơ xóa án tích gồm:

Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích, nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn, kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp; giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt; giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an), bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, ngoài các lọai tài liệu như trên, phải có văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án thường trú, công tác.

Thẩm quyền xét đơn xin xóa án tích:

- Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.

- Người xin xóa án tích nộp hồ sơ xin xóa án tích tại Tòa án đã xét xử sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện).

- Người xin xóa án tích không phải nộp bất cứ khoản tiền lệ phí Tòa án nào (trừ trường hợp xin sao quyết định xóa án tích hoặc giấy chứng nhận xóa án tích).

Theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án

Chào Luật sư. Anh của tôi vừa cùng 5 người khác đi ăn cắp một chiếc xe máy cách đây 1 tháng trước. Và sáng ngày 24-9 vừa rồi anh tôi tự ra đầu thú. Anh tôi nay đã bị giam được 4 ngày. Mà vừa rồi thì các người nhà của những người đi ăn cắp xe máy đã đến nhà người bị mất xe máy và bồi thường lại tiền chiếc xe máy (xe xirius) mà họ đã lấy ở tiệm cầm đồ về và đã xin người bị mất xe máy viết giấy bãi nại để giảm án cho những người ăn cắp xe máy đó. Mà trong khi đó anh tôi đã có tiền án tiền sự mà chưa được xóa án tích. Luật sư cho tôi hỏi vậy anh tôi như thế có bị ở tù không và nếu ở tù thì ở tù bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

"Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định:

"Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hính sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết."

Căn cứ theo quy định trên, đối với tội trộm cắp tài sản, dù người bị thiệt hại có yêu cầu bãi nại hay không thì cơ quan Công an vẫn ra quyết định khởi tố như bình thường. Do bạn cung cấp thông tin chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể xác định được mức án tù mà anh bạn phải chịu, bạn căn cứ vào giá trị tài sản anh bạn đã trộm cắp, mức độ vi phạm có tổ chức hay không và cụ thể anh bạn trước đó bị tội gì để xác định trường hợp anh bạn là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm... lúc đó mới xác định được cụ thể mức án tù của anh bạn.

>> Tham khảo thêm: Giảm thời hạn xóa án tích theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2018

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin vào Đảng, giấy giới thiệu Đảng viên mới nhất 2020

5. Bố đi tù có được kết nạp Đảng không ?

Chào luật sư ạ. Luật sư cho em hỏi vấn đề này ạ, em đang thẩm tra để kết nạp Đảng vướng 1 chỗ là Đảng ủy nơi em thẩm tra có viết thêm về phần thái độ chính trị của bố em có đi tù 2 lần của cùng 1 tội. Nhưng bố em giờ đã hết án và trở về làm con người lương thiện, vậy cho em hỏi là họ viết thế thì vấn đề kết nạp của em găp khó khăn gì không?
Xin cảm ơn ạ!

Bố bị đi tù nhưng đã được xóa án tích thì có được kết nạp Đảng không ?

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 thì: "Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng".

Tại mục 3, điểm 3.2, Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Trung ương về vấn đề lý lịch của người vào Đảng nêu rõ:

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú do cấp ủy cơ sở xác nhận.

Theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tại khoản 2 Điều 2 (về quan hệ gia đình) đã quy định, người vào Đảng có người thân vi phạm một trong các điều sau đây thì không được kết nạp:

"Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

2.1. Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

2.2. Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương của các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên".

Theo như các quy định trên, khi muốn được xem xét kết nạp Đảng thì cần có lý lịch của bố mẹ cần được làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, theo như bạn trình bày thì bố bạn đã chấp hành hình phạt tù. Theo đó, trường hợp của bạn tuy không thuộc vào các trường hợp bị cấm kết nạp Đảng nhưng lại thuộc vào một trong các trường hợp bố bạn không chấp hành quy định của pháp luật. Như vậy, bạn có thể được kết nạp nếu được xem xét kết nạp khi bố bạn được xóa án tích đối với hành vi phạm tội của ông. Theo đó, quy định của pháp luật về xóa án tích như sau:

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về đương nhiên xóa án tích tại điều 70, trong trường hợp của bạn, nếu bố bạn đã có thời gian bị phạt tù mà không phạm thêm tội mới, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật và được xóa án tích thì bạn có thể thực hiện thủ tục để được kết nạp Đảng nếu như thỏa mãn các điều kiện khác.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam mới nhất năm 2020

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nguyên tắc và quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên ?