Theo tìm hiểu thì tôi rút ra kết luận: Công ty tôi Không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu theo mục 2 điều 2 chương I tại thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 - Tuy nhiên theo mục 2 điều 6 mục 1 chương II tại thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 thì việc bảo hành máy móc lại phải chịu thuế nhà thầu. Luật sư có thế phân biệt hộ tôi 2 trường hợp này hay không, vậy trường hợp của công ty tôi là trường hợp nào? Có phải nộp thuế nhà thầu hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của công ty luật minh khuê

>> Luật sư tư vấn thuế trực tuyến:1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 103/2014/TT-BTCHướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

2. Nội dung trả lời

Theo quy định của pháp luật thì nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu.

Theo quy định tại Khoản 2 điều 2 chương I Thông tư 103/2014/TT-BTC :

>> Xem thêm:  Bảo hành là gì ? Quy định pháp luật về bảo hành ?

"Điều 2. Đối tượng không áp dụng

Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

...

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

Ví dụ 3:
Công ty C ở Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu lô hàng máy xúc, máy ủi với Công ty D ở nước ngoài, việc giao hàng được thực hiện tại cửa khẩu Việt Nam. Công ty D chịu mọi trách nhiệm, chi phí liên quan đến lô hàng cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; Công ty C chịu trách nhiệm, chi phí liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam. Hợp đồng có thỏa thuận lô hàng trên được Công ty D bảo hành trong 1 năm, ngoài ra Công ty D không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào khác tại Việt Nam liên quan đến lô hàng trên. Trường hợp này, hoạt động cung cấp hàng hóa của Công ty D thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư.

..."

Trong trường hợp ở ví dụ trên, Công ty D ngoài việc thực hiện bảo hành tại Việt Nam với lô hàng mình bán thì không thực hiện bất cứ dịch vụ nào khác để phát sinh thu nhập như vận chuyển, lắp ráp... nên không chịu thuế nhà thầu. Trường hợp của công ty bạn, nếu công ty nước ngoài cũng chỉ giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài và chịu trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài, công ty bạn chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam hoặc giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam nhưng công ty bán chỉ chịu trách nhiệm chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam và công ty của bạn chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam thì không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

>> Xem thêm:  Mua bán có bảo hành là gì ? Nghĩa vụ của bên bảo hành là gì ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 103/2014/TT-BTC:

"Điều 6. Đối tượng chịu thuế GTGT
...
2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.
..."

Theo quy định trên, sẽ không đánh thuế nhà thầu nước ngoài nếu bên bán có nghĩa vụ bảo hành, nhưng chỉ giao hàng và chịu chi phí, rủi ro đến cửa khẩu Việt Nam. Như vậy, nếu bên bán nước ngoài chỉ đơn thuần cung cấp hàng hóa đến cửa khẩu Việt Nam theo các điều kiện và không thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc dịch vụ gì liên quan ở Việt Nam, thì kể cả trường hợp hợp đồng có điều khoản bảo hành, bên bán đó sẽ không phải chịu thuế nhà thầu nước ngoài. Theo đó, dù hợp đồng có điều khoản bảo hành nhưng hoạt động bảo hành đó không được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thì vẫn không phải kê khai và nộp thuế nhà thầu.

Như vậy theo quy định của thông tư 103/2014/TT-BTC thì điều khoản bảo hành không làm căn cứ phát sinh nghũa vụ đóng thuế nhà thầu mà căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp này là địa điểm tiến hành dịch vụ bảo hành. Nếu dịch vụ bảo hành đi kèm cùng việc bán hàng hóa được tiến hành tại Việt Nam thì coi như doanh nghiệp bán có hoạt động làm phát sinh lợi nhuận trên lãnh thổ Việt Nam và đương nhiên phải chịu thuế. Tuy nhiên, nếu việc bảo hành tiến hành ngoài lãnh thổ Việt Nam, lợi nhuận từ dịch vụ bán hàng, cung ứng dịch vụ đi kèm không phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam thì không phải chịu thuế. Bạn cần xem xét kỹ lại điều khoản bảo hành ghi trên hợp đồng. Nếu không ghi địa điểm bảo hành là Việt Nam thì sẽ không phát sinh nghĩa vụ đóng thuế nhà thầu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập tổ chức phi lợi nhuận quy định như thế nào ? Hồ sơ thành lập tổ chức phi lợi nhuận ?

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

>> Xem thêm:  Phương án chia lợi nhuận công ty TNHH ? Điều kiện để chia lợi nhuận trong công ty là gì ?