1. Trách nhiệm bồi thường khi bên trông xe làm mất xe?

Thưa luật sư, xin hỏi: ngày 19-4-2018, em có gửi chiếc xe wave alpha trong trường khi đi học, lúc về thì xe em đã bị lấy mất,và bên giữ xe có lập bảng tường trình hẹn em ngày 20-4-2018 lên gặp để giải quyết.
Nhưng hôm đó em lên thì không gặp ai và cũng không ai giải quyết cho em, rồi người ta hẹn e tiếp ngày 23-4-2018. Llúc 8h sáng lên họ đòi cavet xe em cùng hóa đơn mua xe, em đã gửi họ rồi. Đến ngày 24-4-2018 họ nhắn tin nói bồi thường xe em với giá 8 triệu đồng. Nhưng xe em mua vào tháng 7 năm 2017,em chạy xe được hơn 3000 cây số. Cho em hỏi là giá bồi thường như vậy có đúng không ạ ?
Em cảm ơn.

Trả lời:

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, tại Điều 557 quy định nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:

1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ vào quy định trên thì bên giữ tài sản, trong trường hợp này là bên trông giữ xe của bạn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại vì làm mất xe của bạn.

Tuy nhiên pháp luật không quy định về mức bồi thường trong trường hợp cụ thể mà mức bồi thường do các bên thỏa thuận và phải căn cứ vào giá trị thực tế tại thời điểm xảy ra trách nhiệm bồi thường. Do đó, bạn và bên trông giữ xe của bạn có thể thỏa thuận về mức bồi thường hợp lý với giá trị chiếc xe tại thời điểm đó.

Trường hợp không thể đạt được thỏa thuận thì bạn có thể gửi đơn kiện lên Tòa án nhân dân cấp huyện để được yêu cầu giải quyết. Bạn phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của Tòa án và bên trông giữ xe của bạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại vì hành vi làm mất xe của bạn theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế ? Tư vấn tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ?

2. Làm mất xe khi trông xe ai là người phải bồi thường ?

Thưa luật sư, hiện tại tôi có vướng mắc một số vấn đề như sau, mong được nhận sự tư vấn về phía luật sư. Nhà tôi có mở bãi giữ xe máy, và giữ xe cầm đồ cho người ta. Hôm đó bên tôi có giữ cùng lúc 3 chiếc xe máy gồm: xe Wave, xe Sh, xe Airblade nhưng chỉ có một thẻ xe và người đó cứ liên tục lấy ra chiếc này rồi tới chiếc khác, và cứ lấy ra rồi đưa vào.
Sau hôm đó người đó lại đến lấy xe nhưng do quen biết vì ngày nào cũng ra vào bãi xe nên người đó nói vội đi giao trả xe cho khách cầm đồ có gì lát quay lại đưa tiền giữ xe và thẻ xe và cũng có nhiều lần trường hợp tương tự diễn ra, rồi có lúc quên tôi phải kêu người đến tận tiệm cầm đồ để lấy thẻ và tiền. Nhưng rồi sự việc diễn ra là may tieng sau người đó cầm thẻ xe toi và kêu lấy chiếc Sh, tôi kêu là xe đã lấy rồi nhưng người đó không chịu nói thẻ xe còn đây mà lấy hồi nào và bắt tôi phải bồi thường xe Sh. Vậy theo luật sư tôi là bên giữ xe phải xử lý và giải quyết vụ việc như thế nào, lỗi là do quá tin tưởng không lấy thẻ xe từ trước và ngay khi giao xe cho khách. Nếu đưa ra tòa án dân sự thì tôi phải làm như thế nào,tôi có những bất lợi gì trong vụ việc này?.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Bộ luật dân sự 2005 từ Điều 559 đến Điều 564 quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 559. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Điều 560. Nghĩa vụ của bên gửi tài sản

Bên gửi tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu huỷ hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường;

2. Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận.

Điều 561. Quyền của bên gửi tài sản

Bên gửi tài sản có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý;

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 562. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ;

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi;

3. Báo kịp thời bằng văn bản cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu huỷ tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí;

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 563. Quyền của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận;

2. Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công;

3. Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn;

4. Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu huỷ nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản.

Điều 564. Trả lại tài sản gửi giữ

1. Bên giữ phải trả lại chính tài sản đã nhận và cả hoa lợi nếu có, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Địa điểm trả tài sản gửi giữ là nơi gửi; nếu bên gửi yêu cầu trả tài sản ở địa điểm khác thì phải chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Bên giữ phải trả lại tài sản đúng thời hạn và chỉ có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn, nếu có lý do chính đáng.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn và anh A có giao kết với nhau một hợp đồng gửi giữ tài sản thông qua việc bạn nhận trông xe cho anh A nhưng hợp đồng này chỉ được giao kết bằng lời nói giữa bạn và anh A. Trong quá trình nhận trông xe cho anh A, anh A đưa thẻ xe cho bạn và muốn lấy chiếc SH ra nhưng bạn bảo đã có người lấy rồi. Hiện tại anh A đang bị mất xe khi đã gửi giữ tài sản ở chỗ bạn, căn cứ vào các quy định trên của Bộ luật dân sự, khi bạn làm mất xe của anh A thì bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại cho anh A.

Trong trường hợp anh A đưa vụ việc trên ra Tòa thì Tòa sẽ căn cứ vào những chứng cứ mà anh A và bạn đưa ra để giải quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật dân sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất như thế nào ? Quyền định đoạt tài sản

3. Mất xe nơi làm việc có được bồi thường?

Kính gởi : văn phòng luật Minh Khuê. Vào ngày 04/11/2015 em trai tôi T , cư ngụ tại Mỹ Hòa Long Xuyên An Giang . Điều khiển xe moto hiệu wave alpha (evapo), mang biển kiểm soát 6xx... từ nhà (địa chỉ trên ) đến nơi làm việc Tạp hóa Diễm Khôi cạnh công an phường Đông Xuyên Long Xuyên An Giang .
Đậu xe ở tiệm có khóa cẩn thận, tất cả giấy tờ tuỳ thân CMND, bảo hiểm xe, giấy phép lái xe, giấy tờ xe và đến khoảng 8h được bảo là đi giao hàng cùng tài xế bằng xe tải. Sau đó 12h trưa chủ tiệm điện thoại cho em trai tôi bảo xe em tôi đã mất. Chủ tiệm có bảo em trai tôi cứ tiếp tục giao hàng khi về chị sẽ lo cho em. Đến nay chủ tiệm chẵng những không bồi thường gì cho em tôi mà em tôi còn mất luôn việc làm nơi đó. Hiện giờ em trai tôi đang rất khó khăn vì không có phương tiện và việc làm. Qúy văn phòng luật Minh Khuê cho tôi hỏi trường hợp em trai tôi có được bồi thuờng, số tiền phải bồi thường là bao nhiêu ?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ. Chân thành cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn luật dân sự về bồi thường thiệt hại, gọi:1900.6162

Trả lời:

Trường hợp này nếu em trai bạn đã thỏa thuận với chủ tiệm khi làm việc mà chủ tiệm có trách nhiệm trông giữ xe thì có nghĩa là 2 bên đã xác lập một hợp đồng gửi giữ xe. Và hình thức của hợp đồng này là nói hoặc bằng hành vi cụ thể. Khoản 1 điều 401 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội quy định:

"Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định."

Điều 559 của Bộ luật Dân sự 2005 BLDS quy định:

"Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công."

Khi đó, quyền và nghĩa vụ của 2 bên được xác lập theo điều 561, 562 Bộ luật dân sự như sau:

"Điều 561. Quyền của bên gửi tài sản

Bên gửi tài sản có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý;

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng."

"Điều 562. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ;

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi;

3. Báo kịp thời bằng văn bản cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu huỷ tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí;

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng."

Do đã xác lập hợp đồng gửi giữ xe thì khi mất xe, chủ tiệm xe phải có trách nhiệm bồi thường và em bạn hoàn toàn có yêu cầu chủ tiệm bồi thường.

Ðiều 604 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, Ðiều 605 Bộ luật Dân sự quy định:

"1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường."

Theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại nêu trên thì em bạn và chủ tiệm có thể thương lượng về mức bồi thường cụ thể, việc bồi thường còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố như: xe của em bạn đã mua bao nhiêu năm, đã sửa chữa nhiều lần chưa…, chứ không thể nhất nhất yêu cầu chủ tiệm phải bồi thường toàn bộ giá trị xe. Hơn nữa, còn phải xét đến nguyên nhân mất xe, ví dụ như chủ tiệm yêu cầu nhân viên là em bạn phải khóa xe của mình nhưng em bạn lại không khóa dẫn đến việc mất,… Trong trường hợp mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì em bạn có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Khi chủ tiệm không bồi thường, em bạn có thể khởi kiện yeu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Chủ tiệm chỉ không phải bồi thường khi việc mất xe hoàn toàn do lỗi của em bạn, chẳng hạn như xe để ở tiệm không báo cho chủ tiệm xe biết, hai bên cũng chưa từng thỏa thuận về việc trông giữ xe và em bạn cũng không khóa xe. Theo điều 617 Bộ luật dân sự quy định:

"Điều 617. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi

Khi người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây thiệt hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình; nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải bồi thường."

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế làm như thế nào ? Quyền quản lý tài sản thừa kế

4. Chủ quán chỉ chỗ gửi xe nhưng không có vé: Mất xe xử lý thế nào ?

Kính chào luật sư, Thưa các anh chị đang công tác tại Công ty Luật Minh Khuê. Tôi có vấn đề chưa rõ về luật dân sự nên cần tham khảo ý kiến của các anh chị như sau: Vào tối thứ 7 ngày 05/07/2014 tôi có đi uống nước với bạn ở quán Alo Trà trên đường Thống Nhất Quận Thủ Đức, lúc tôi vào quán thì anh giữ xe đã chỉ cho tôi chỗ để xe và không có phiếu giữ xe, nhưng đến lúc ra về thì chiếc xe của tôi đã bị mất.
Sau khi sự việc xảy ra tôi có trình báo việc này với Công an Phường Bình Thọ và được hướng dẫn là thỏa thuận đền bù giữa chủ quán, nếu mức đền bù không hợp lý thì có thể kiện để đòi mức đền bù xứng đáng.
Tôi cũng đã gặp chủ quán để giải quyết về vấn đề mất xe, nhưng theo lời chủ quán thì bên quán sẽ mua cho tôi 1 chiếc xe tương tự trong khoảng 3 tháng nữa chứ hiện tại thì họ không có tiền. Nếu sau 3 tháng mà họ không mua được xe thì tôi có thể đưa vấn đề này ra tòa án giải quyết. Và hiện tại nếu tôi không đồng ý với phương án đó thì có thể kiện chứ họ không có tiền. Tôi cũng tham khảo ở nhiều người và các phương tiện thì thấy là nếu nhờ tòa án giải quyết thì mức đền bù sẽ là 50% và thủ tục cũng rất phức tạp. Vì hiện tại chiếc xe tôi đang đi là phương tiện đi lại và làm việc của tôi nếu nói như chủ quán Alo Trà thì rất bất tiện cho tôi. Chiếc xe của tôi bị mất hiệu Future Fi mua vào tháng 12/2011.
Tôi đang phân vân vì tôi muốn bên quán Alo Trà giải quyết cho tôi để tôi có phương tiện đi lại nên tôi muốn đưa vấn đề này ra nhờ chính quyền giải quyết giúp. Nhưng tôi không rõ thủ tục và mức phí khi ra tòa là bao nhiêu và thời gian giải quyết là bao lâu? Giá trị chiêc xe tôi có thể lấy lại là bao nhiêu?
Mong các anh chị trong Đoàn Luật sư Minh Khuê tư vấn giúp.
Người gửi: BTK Tiến

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

+ Khoản 1 điều 401 Bộ luật dân sự năm 2005 về hình thức hợp đồng dân sự:

Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định"

Pháp luật không quy định hợp đồng gửi giữ phải lập thành văn bản do đó việc bạn giao xe cho nhân viên bảo vệ trông xe và đã được sự đồng ý của nhân viên bảo vệ (thể hiện ở việc người bảo vệ chỉ chỗ để xe cho anh) Thì giữa bạn và nhân viên bảo vệ này đã phát sinh quan hệ gửi giữ xe => Người bảo vệ này phải có trách nhiệm trông xe cho anh.

+ Theo khoản 4 điều 562 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

Bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiêt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng" Khoản 2 điều 561 Bộ luật dân sự nêu rõ: “Bên gửi giữ tài sản có các quyền : Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.

=> Bạn có quyền yêu cầu người làm mất xe phải bồi thường.

+ Theo điều 622 Bộ luật dân sự về Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra đã quy định:

Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc dược giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

Trong trường hợp của ban người trông xe là người làm công cho nhà hàng, được nhà hàng trả tiền lương, giao nhiệm vụ trông xe do đó nhà hàng đó phải có trách nhiệm bồi thường về việc mất xe đó.

+ Thủ tục: Điều 33, 35, 179 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011

Bạn nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi chủ quán trà đó cư trú thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại tòa án. Sau đó sẽ có thông báo của tòa án và bạn phải đến tòa để nộp tiền tạm ứng án phí. Tòa án sẽ có khoảng thời gian là từ 4 đến 6 tháng để chuẩn bị xét xử và trong thời hạn một tháng đến hai tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì tòa án phải mở phiên tòa. Như vậy thời gian giải quyết vụ việc của bạn lâu nhất là 8 tháng kể từ ngày có thông báo thụ lý của tòa án.

+Án phí dân sự sơ thẩm: Do bạn không nêu rõ giá trị chiếc xe của bạn là bao nhiêu nên chúng tôi không thể đưa ra kết quả cụ thể cho bạn. Mức án phí được áp dụng trong trường hợp của bạn là thuộc trường hợp vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch. Nên bạn có thể căn cứ vào giá trị tài sản tranh chấp để xác định mức án phí theo bảng sau:

GIÁ TRỊ TÀI SẢN CÓ TRANH CHẤP

MỨC ÁN PHÍ

a. Từ 4.000.000 đồng trở xuống

200.000 đồng

b. Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp

c. Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d. Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

đ. Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng

e. Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng

>> Xem thêm:  Thủ tục phân chia di sản thừa kế như thế nào ? Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bao lâu ?

5. Thủ tục khởi kiện khi bị mất xe máy ?

Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê, Em có một sự việc muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Ngày 8/8/2016 em có vào cửa hàng mua đồ, cửa hàng có bảo vệ trông xe và em gửi xe có vé. Sau khi ra lấy xe thì phát hiện xe bị mất. Em và người bảo vệ cùng với nhân viên của cửa hàng có ra phường trình báo công an về sự việc này.

Hiện tại chủ cửa hàng đồng ý trách nhiệm sẽ bồi thường thiệt hại cho em, nhưng giá bồi thường thấp nên em không đồng ý. Vậy em muốn hỏi Luật Minh Khuê về thủ tục, giấy tờ để khởi kiện chủ cửa hàng. Xe này đăng ký tên vợ em, vậy em hay vợ em sẽ là người viết đơn kiện?

Và trong đơn em có thể nói rõ số tiền yêu cầu đòi bồi thường không hay giá trị xe sẽ do cơ quan pháp luật đưa ra? Vì mất xe nên vợ em phải thuê xe ôm để đi làm thì em có được yêu cầu bồi thường các chi phí này không? Và chi phí này tính cho thời gian bao lâu(mấy tháng hay tính tới lúc nào nhận được bồi thường)? Từ khi nộp đơn tới lúc được xử lý là bao lâu? Khi cơ quan tố tụng có quyết định về sự việc này thì thời hạn tối đa bao lâu chủ cửa hàng phải bồi thường cho em?

Em xin chân thành cám ơn!

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Tại Điều 559 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”


Theo thông tin bạn cung cấp, sau khi gửi xe bạn đã lấy vé xe từ bảo vệ, do đó, vé xe chính là bằng chứng thể hiện sự giao kết hợp đồng gửi giữ giữa hai bên, vì căn cứ tại Khoản 1 Điều 401 Bộ luật dân sự quy định về Hình thức của hợp đồng dân sự:

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.”

Khi hợp đồng gửi giữ tài sản đã được giao kết thì các bên sẽ có quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 562 Bộ luật dân sự quy định Nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau: “4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.”

Khi không thỏa thuận được mức bồi thường với chủ cửa hàng, bạn có thể viết đơn kiện đồi bồi thường tài sản gửi lên Tòa án nhân dân cấp Huyện nơi cửa hàng có trụ sở, kèm theo những chứng cứ chứng minh bạn gửi xe tại cửa hàng và việc bạn mất xe là do lỗi của bảo vệ cửa hàng. Người viết đơn kiện nên là bản thân bạn bởi chính bạn và người bảo vệ đã thực hiện việc giao kết hợp đồng trông giữ xe chứ không phải vợ của bạn. Bạn có thể tham khảo Mẫu đơn yêu cầu bồi thường.

Trong đơn bạn có thể liệt kê chi tiết số tiền cần bồi thường, các thiệt hại thực tế phát sinh do việc mất xe mang lại để Tòa xem xét giải quyết. Tòa Án sẽ căn cứ vào thiệt hại thực tế và các quy định của pháp luật về định giá tài sản để đưa ra mức bồi thường cụ thể trong trường hợp các bên không tự thương lượng được.

Theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự, thời hạn để giải quyết một vụ án dân sự là từ 4 - 6 tháng. Sau khi bản có bản án có hiệu lực không bị kháng cáo, kháng nghị thì bạn có thể yêu cầu bên bị đơn thi hành án, nếu họ không thực hiện các nghĩa vụ như trong bản án đã tuyên bạn có thể nộp đơn yêu cầu thi hành án đến đơn vị thi hành dân sự có thẩm quyền để yêu cầu thi hành án. Pháp luật hiện nay không quy định cụ thể thời hạn tối đa để thi hành án dân sự một việc là bao lâu, bởi lẽ kết quả thi hành án đối với một việc thi hành án dân sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khái niệm, nội dung, mục đích và hậu quả pháp lý của cầm cố tài sản ? Mẫu hợp đồng cầm cố