Năm 2010, bà Y chết. Năm 2015, ông T chết. Bà L có được hưởng thừa kế của ông T về ngôi nhà hay không?

Cảm ơn luật sư!

 

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình nàm 2000 thì việc ông T sống chung như vợ chồng với bà Y từ năm 1975 (trước ngày 03/01/1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực) không đăng ký kết hôn vẫn được coi là quan hệ hôn nhân hợp pháp.

Quan hệ hôn nhân giữa ông T và bà L không hợp pháp, không được công nhận bởi vì khi ông T chung sống với bà L từ năm 1983, khi đó quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa ông T và bà Y chưa chấm dứt, ông T không thuộc trường hợp một người được có nhiều vợ.

Năm 1995, ông T được thừa kế của cha mẹ ngôi nhà X. Theo quy định tại Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 thì ngôi nhà X là tài sản riêng của ông T do được hưởng thừa kế của cha mẹ.

Sau khi bà Y chết năm 2010, quan hệ hôn nhân giữa bà Y và ông T chấm dứt. Nếu bà L và ông T tiếp tục sống chung, có đăng ký kết hôn thì pháp luật công nhận quan hệ giữa ông T và bà L là vợ chồng; khi đó bà L được hưởng thừa kế của ông T vể ngồi nhà X theo quy định của pháp luật. Nếu bà L và ông T sống chung nhưng không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng; khi đó bà L không được hưởng thừa kế của ông T về ngôi nhà X.

(Điểm 3 Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000).

Lưu ý: Khi giải quyết trường hợp sau khi bà Y chết năm 2010, bà L và ông T sống chung nhưng không đăng ký kết hôn. Mặc dù bà L không được được hưởng thừa kế của ông T về ngôi nhà X nhưng cần xem xét công sức quản lý, phát triển thêm giá trị ngôi nhà X của bà L (nếu có).

Tham khảo một số bài viết pháp lý khác liên quan:

Di chúc vô hiệu thì chia thừa kế theo pháp luật như thế nào ? Di chúc có hiệu lực một phần khi nào ?

Một người lập di chúc định đoạt tài sản chung với người khác có đúng luật không ?

Tòa án căn cứ vào những yếu tố nào để đình chỉ giải quyết vụ án chia thừa kế ?

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý của Quý khách hàng.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)