1. Xử lý khi gói thầu xây lắp có giá dự thầu nhỏ hơn 70% giá gói thầu

Căn cứ dựa theo quy định bởi khoản 11 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn chủ đầu tư xử trường hợp hồ sơ dự thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu hoặc gói thầu xây lắp có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) nhỏ hơn 70% giá gói thầu cụ thể như sau:

Khi giá dự thầu thấp khác thường hoặc giá dự thầu của gói thầu xây lắp nhỏ hơn 70% so với giá gói thầu, chủ đầu tư cần tiến hành xử lý tình huống này một cách cẩn thận và có sự chủ động trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu. Dưới đây là các bước cụ thể để xử lý tình huống này:

- Yêu cầu nhà thầu giải thích: Chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu giải thích rõ ràng về tính khả thi của giá dự thầu khác thường đó và các chi phí cấu thành giá dự thầu. Nhà thầu phải chứng minh sự phù hợp giữa giá dự thầu với phạm vi công việc, giải pháp thực hiện, tiến độ và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.

- Hiệu chỉnh sai lệch: Nếu sự giải thích của nhà thầu không đủ rõ ràng hoặc không thuyết phục, chủ đầu tư không nên chấp nhận giá dự thầu đó. Chủ đầu tư có thể coi các hạng mục có giá chào thấp khác thường là sai lệch và tiến hành hiệu chỉnh sai lệch đối với các hạng mục này theo quy định pháp luật.

- Quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: Để đề phòng rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá hợp đồng.  Quy định này cần được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản trước khi áp dụng.

Qua các bước trên, chủ đầu tư có thể đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý giá dự thầu thấp khác thường và đảm bảo rằng quy trình đấu thầu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và nguyên tắc của công bằng, minh bạch.

=> Như vậy thì dựa theo những quy định trên thì khi giá dự thầu thấp khác thường hoặc gói thầu xây lắp có giá dự thầu nhỏ hơn 70% giá gói thầu thì chủ đầu tư có thể xử lý như sau:

- Yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ về tính khả thi của giá dự thầu khác thường đó và các chi phí cấu thành giá dự thầu

- Quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

 

2. Quy định về nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nội dung về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một phần quan trọng trong quá trình đấu thầu, đặc biệt là khi chủ đầu tư cần xác định ngân sách và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 

- Định nghĩa về giá gói thầu: Theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu thầu 2023, giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Phạm vi của giá gói thầu: Giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu. Bao gồm các chi phí như vật tư, nhân công, máy móc, thiết bị, vận chuyển, và các chi phí khác có liên quan đến việc thực hiện dự án. Ngoài ra, giá gói thầu cũng bao gồm các khoản dự phòng, phí, lệ phí và thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật giá gói thầu: Giá gói thầu cần được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Việc này giúp đảm bảo rằng giá gói thầu được tính toán dựa trên các thông tin mới nhất và chính xác nhất.

- Ghi rõ giá gói thầu cho từng phần (đối với gói thầu chia phần):  Đối với gói thầu được chia thành nhiều phần, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần ghi rõ giá gói thầu và giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu. Giúp các nhà thầu hiểu rõ về cấu trúc giá và có thể đưa ra các đề xuất phù hợp cho từng phần của dự án.

- Không bao gồm giá trị của tùy chọn mua thêm (đối với gói thầu áp dụng tùy chọn mua thêm): Trong trường hợp gói thầu áp dụng tùy chọn mua thêm, giá gói thầu không bao gồm giá trị của tùy chọn mua thêm. Giúp làm rõ phạm vi và giá trị cụ thể của gói thầu ban đầu mà các nhà thầu cần đấu giá.

Như vậy thì, nội dung về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một phần quan trọng trong quá trình đấu thầu, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định ngân sách và chọn lựa nhà thầu phù hợp cho dự án.

 

3. Hiện nay thì giá gói thầu được xác định như thế nào?

Việc xác định giá gói thầu là một quy trình quan trọng trong quản lý và triển khai các dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực công trình và cung cấp dịch vụ. Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nguồn lực và tài chính, các quy định cụ thể đã được ban hành để hướng dẫn việc xác định giá gói thầu. Dưới đây là chi tiết về các căn cứ để xác định giá gói thầu theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP:

- Dự toán gói thầu được duyệt (nếu có): Trong trường hợp có sẵn dự toán gói thầu đã được duyệt, giá gói thầu sẽ được xác định dựa trên các thông tin trong dự toán này.

- Thông tin về nội dung và phạm vi công việc:  Xác định giá gói thầu dựa trên các yếu tố như nội dung và phạm vi công việc, số lượng chuyên gia, thời gian thực hiện, năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn, và mức lương chuyên gia theo quy định của pháp luật.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá khứ:  Tham khảo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian tối đa 12 tháng trước ngày trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đưa ra dự báo giá gói thầu.

- Báo giá từ nhà cung cấp: Thu thập ít nhất một báo giá từ nhà cung cấp, khuyến khích thu thập nhiều hơn một báo giá và sử dụng giá trung bình để xác định giá gói thầu.

- Kết quả thẩm định giá: Xác định giá gói thầu dựa trên kết quả thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá hoặc tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần thẩm định giá.

- Giá thị trường và giá niêm yết: Sử dụng giá niêm yết từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, nhà phân phối, hoặc giá thị trường được xác định thông qua tham vấn thị trường để xác định giá gói thầu. Sử dụng giá thị trường và giá niêm yết là một trong những phương pháp quan trọng để xác định giá gói thầu một cách chính xác và công bằng. Cụ thể, việc áp dụng giá niêm yết từ các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại lý, hoặc nhà phân phối đã được công bố hoặc giá thị trường được xác định thông qua tham vấn thị trường có thể mang lại nhiều lợi ích và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

- Giá kê khai từ cơ quan, đơn vị có thẩm quyền: Sử dụng giá kê khai do cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền công bố hoặc cung cấp như một trong các căn cứ để xác định giá gói thầu.

Từ những căn cứ này, các tổ chức quản lý dự án và chủ đầu tư có thể xác định giá gói thầu một cách khách quan và minh bạch, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu và triển khai dự án.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tư vấn của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể

Tham khảo thêm bài viết sau đây của chúng tôi: Căn cứ xác định giá gói thầu mới nhất được quy định như thế nào?