Trả lời:

Các quy định về di chúc có chứng thực của Uỷ ban nhân dân được quy định tương tự di chúc có công chứng được nêu tạỉ Câu hỏi 34 nêu trên. Tuy nhiên, khác với yêu cầu hủy di chúc có công chứng. Yêu cầu hủy di chúc có chứng thực của Uỷ ban nhân dân là vụ án hành chính. Bởi vì, văn bản chứng thực không phải là văn bản công chứng nên yêu cầu hủy văn bản chứng thực vẫn là khiếu kiện hành chính (Điều 69 Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực).

>> Tham khảo chi tiết hơn tại bài viết “Giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu” đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử ngày 26/3/2020. Tham khảo thêm một số vấn đề liên quan tại đường links sau: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/giai-quyet-yeu-cau-tuyen-bo-van-ban-cong- chung-vo-hieu.

Văn bản chứng thực không phải là quyết định hành chính, không phải một quyết định cá biệt làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của một tổ chức, cá nhân mà chỉ là hành vi chứng nhận một sự kiện pháp lý. V1 vậy, khởi kiện yêu cầu hủy văn bản chứng thực là khởi kiện hành chính đối với hành vi hành chính. Khởi kiện hành chính yêu cầu hủy văn bản chứng thực chính là khởi kiện yêu cầu xác định hành vi chứng thực là không đúng pháp luật hoặc là khởi kiện yêu cầu thực hiện hành vi hủy bỏ văn bản chứng thực. Việc giải quyết yêu cầu hủy văn bản chứng thực theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Người khởi kiện có thể lựa chọn khởi kiện hành chính hoặc khởi kiện dân sự về hợp đồng, giao dịch. Nếu khởi kiện hành chính, có thể đồng thời yêu cầu cơ quan hành chính bồi thường thiệt hại nhưng không thể yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng, giao dịch (kể cả yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu) trong vụ án hành chính.

Nếu lựa chọn khởi kiện dân sự, văn bản chứng thực không phải là quyết định hành chính cá biệt nên khi giải quyết các vụ việc dân sự có văn bản chứng thực (như tranh chấp một hợp đồng mà văn bản hợp đồng có chứng thực của Uỷ ban nhân dân) thì Tòa án không bắt buộc phải hủy văn bản chứng thực, không phải đưa cơ quan chứng thực vào tham gia tố tụng.

Lưu ý: Tranh chấp thừa kế có di chúc được chứng thực thì vẫn là vụ án dân sự. Xem thêm: Yêu cầu hủy di chúc có công chứng là tranh chấp thừa kế hay tranh chấp gì ạ ?

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)