- Ngày 13/6/2015 Đơn vị chúng tôi tiến hành mở thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Trung Kiên 1, (giá trị gói thầu được duyệt 12,5 tỷ đồng, tổng mức đầu tư 14,9 tỷ (trong đó dự phòng phí là 550 triệu), sau khi mở thầu, ngoài khối lượng dự thầu theo hồ sơ mời thầu, các nhà thầu còn chào thêm phần khối lượng thiếu tương đương 450 triệu.

- Sau khi đánh giá về mặt kỹ thuật chỉ có 2 nhà thầu đạt và được đánh giá tiếp về tài chính.

- Lúc này đơn vị chấm thầu yêu cầu chủ đầu tư xác nhận khối lượng thiếu này có đúng không so với hồ sơ thiết kế được duyệt. Chủ đầu tư đã có văn bản yêu cầu đơn vị thiết kế kiểm tra lại khối lượng và đúng có sự thiếu khối lượng. Chủ đầu tư tiếp tục gửi Sở xây dựng thẩm tra dự toán phần khối lượng thiếu này xem có đúng không (vì đây là công trình cấp 3, Trước đây do Sở xây dựng thẩm tra thiết kế và dự toán theo qui định của NDD15 và TT 13).

- Nhưng Sở xây dựng có văn bản trả lời phần thẩm tra khối lượng thiếu như sau: Đề nghị UBND quận cùng với đơn vị thiết, đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT thực hiện rà soát lại khối lượng so với hồ sơ thiết kế  bản vẻ thi công, công thêm phần chào thiết; giảm trừ phần chào thừa trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và trong quá trình thương thảo hợp đồng theo qui định tại mục a Khoản 2 Điều 17 và tại mục b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 63 ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Vậy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thốt kính xin quí công ty trả lời cách giải quyết như thế nào nội dung sau: Sở xây dựng trả lời như vậy có đúng không, trong khi đó Sở là đơn vị thẩm tra thiết kế dự toán.

Kính mong quí Công ty Luật Minh Khuê cho ý kiến để chúng tôi biết cách xử lý cho đúng Luật thấu thầu. Chân thành cám ơn./.

Người gửi: LVN

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

 Nếu xác định được khối lượng thừa thiếu thì có cần điều chỉnh lại kế hoạch đấu thầu không ?

Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh Bất động sản ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đấu thầu 2013;

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp;

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư mà bạn yêu cầu, công trình mà phía bên bạn đang tiến hành mời thầu có một số những nội dung công trình còn thiếu và chưa được đưa vào dự toán. Bên bạn đã tiến hành xin ý kiến của phía bên Sở xây dựng. Trong trường hợp này, Sở xây dựng là đơn vị kiểm tra thiết kế dự toán. Do đó, với trường hợp của bên bạn, nếu việc thiếu khối lượng công trình do chưa được đưa vào hồ sơ mời thầu và cần phải bổ sung vào hồ sơ mời thầu dẫn đến phải thay đổi dự toán thì cần phải có ý kiến của Sở xây dựng- bên kiểm tra thiết kế dự toán. Việc bên Sở xây dựng đưa ra khuyến nghị: "Đề nghị UBND quận cùng với đơn vị thiết, đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT thực hiện rà soát lại khối lượng so với hồ sơ thiết kế  bản vẻ thi công, công thêm phần chào thiết; giảm trừ phần chào thừa trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và trong quá trình thương thảo hợp đồng theo qui định tại mục a Khoản 2 Điều 17 và tại mục b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63 ngày 26/6/2014 của Chính phủ" là có tính chất định hướng và cũng không trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Mục đích của khuyến nghị này là nhằm cân đối thiết kế dự toán đã được lập. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng về việc có đưa phần công trình còn thiếu vào khối lương công trình tiến hành mời thầu hay không là phụ thuộc vào quyết định của chủ đầu tư.Mục số 14 mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định rõ quyền quyết định cuối cùng của chủ đầu tư:

 “Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho BMT và lập 1 bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu”.

Về vấn đề có cần thiết phaỉ điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hay không thì sẽ được thực hiện như sau theo quy định của pháp luật đấu thầu:

"Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt; trong trường hợp dự toán của các gói thầu do chủ đầu tư phê duyệt cao hơn giá gói thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu thì chủ đầu tư phải bảo đảm tổng giá trị cao hơn đó nằm trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật."

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?

Theo đó, các bạn chỉ cần điều chỉnh kế hoạch đấu thầu  trong trường hợp dự toán của các gói thầu do chủ đầu tư phê duyệt cao hơn giá gói thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Nếu tổng mức đầu tư không thay đổi thì pháp luật không yêu cầu phải thay đổi kế hoạch đấu thầu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn Luật Doanh nghiệp ./.

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam