1. Tải bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn mới nhất

>>>> Tải ngay: Mẫu bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn mới nhất

Đơn vị: Công ty ABC

 Bộ phận: Phòng Quản lý Sự kiện

 Mẫu số: C40-HD

BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ HỘI THẢO, TẬP HUẤN

Nội dung hội thảo (tập huấn): Hội thảo về Kỹ năng Lãnh đạo hiệu quả

Địa điểm hội thảo (tập huấn): Khách sạn ABC, TP.HCM

Thời gian hội thảo: 3 ngày, từ ngày 10 / 08 / 2023 đến ngày 12 / 08 / 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số tiền

Ký nhận

1 Nguyễn Văn A Trưởng phòng Phòng Kinh doanh 1,500,000 đồng  
2 Trần Thị B Nhân viên Phòng Quản trị 1,200,000 đồng  
3 Lê Minh C Giám đốc Công ty XYZ 2,000,000 đồng  
4 Hoàng Nam Giám đốc kỹ thuật Công ty DEF 1,800,000 đồng  
5 Phạm Thị D Quản lý dự án Công ty GHI 1,500,000 đồng  
Cộng 8,000,000 đồng  
Tổng số người tham dự:
Tổng số tiền đã chi (Viết bằng chữ):Tám triệu đồng

TM. BAN CHẤP HÀNH

(Ký, họ tên người duyệt)

Ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN

(Ký, họ tên)

 

2. Bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo tập huấn dùng để làm gì?

Bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn là một tài liệu ghi chép chi tiết về các khoản chi phí đã được thực hiện để tổ chức và quản lý sự kiện hội thảo hoặc tập huấn. Bảng kê này liệt kê thông tin về các người tham dự, chi phí tương ứng với từng người tham dự, và tổng số tiền đã chi trả cho mỗi người. Mục đích chính của bảng kê chi tiền này là theo dõi và kiểm soát chi phí, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong việc quản lý tài chính của sự kiện. Bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn được sử dụng để ghi chép và quản lý chi phí liên quan đến việc tổ chức sự kiện hội thảo hoặc tập huấn. Mục đích chính của bảng kê này là:

- Theo dõi chi phí: Bảng kê chi tiền giúp theo dõi chính xác các khoản chi phí đã được thực hiện trong quá trình tổ chức sự kiện. Thông qua bảng kê, người quản lý sự kiện có thể biết được số tiền đã chi trả cho từng người tham dự cụ thể.

- Kiểm soát tài chính: Bằng cách ghi chép chi tiêu chi tiết, bảng kê giúp người tổ chức kiểm soát tài chính của sự kiện một cách chặt chẽ hơn. Điều này đảm bảo rằng nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả và không vượt quá ngân sách dự kiến.

- Báo cáo tài chính: Bảng kê chi tiền cung cấp thông tin cụ thể và chi tiết về các khoản chi phí trong sự kiện. Thông qua bảng kê, người tổ chức có thể lập báo cáo tài chính chi tiết và minh bạch để trình bày cho các bên liên quan, bao gồm cấp trên, đối tác hoặc bộ phận tài chính.

- Hỗ trợ thanh toán và báo cáo thuế: Bảng kê chi tiền cung cấp thông tin cụ thể về số tiền đã trả cho từng người tham dự. Điều này hỗ trợ quá trình thanh toán cho các người tham dự và cũng hữu ích trong việc lập báo cáo thuế nếu cần thiết.

- Đảm bảo tính minh bạch: Bảng kê chi tiền giúp đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng về việc sử dụng nguồn lực tài chính trong sự kiện. Điều này có thể tạo niềm tin và sự tin tưởng từ phía người tham dự, đối tác và cơ quan quản lý.

Tóm lại, bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn giúp quản lý chi phí, kiểm soát tài chính, báo cáo tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong việc tổ chức các sự kiện hội thảo hoặc tập huấn. Bảng kê chi tiền này giúp người tổ chức có cái nhìn tổng quan về chi phí cho mỗi người tham dự, và cũng hỗ trợ trong việc lập báo cáo tài chính, thanh toán cho người tham dự và đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực tài chính. Nội dung bảng kê chi tiền giúp bảo đảm tính minh bạch, chính xác và đáng tin cậy trong việc ghi chép thông tin về chi phí và thanh toán cho người tham dự sự kiện hội thảo, tập huấn.

 

3. Hướng dẫn xây dựng nội dung bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn

Nội dung bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn là danh sách ghi chép chi tiết về các người tham dự sự kiện hội thảo, tập huấn cùng với các khoản chi phí tương ứng. Nội dung bảng kê này giúp quản lý và ghi nhận thông tin về các khoản chi tiền đã được chi trả cho từng người tham dự, cung cấp thông tin cụ thể cho mục đích thanh toán và báo cáo tài chính sau sự kiện. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng nội dung cho bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin cần thiết

Trước khi bắt đầu xây dựng bảng kê chi tiền, bạn cần thu thập và chuẩn bị các thông tin sau:

1.Tên sự kiện hội thảo, tập huấn.

2. Địa điểm diễn ra sự kiện.

3. Thời gian bắt đầu và kết thúc sự kiện.

4. Danh sách người tham dự bao gồm tên, chức vụ và đơn vị công tác của mỗi người.

Bước 2: Tạo bảng kê

Sử dụng một chương trình xử lý văn bản hoặc bảng tính để tạo bảng kê. Tạo các cột sau:

- STT (Số thứ tự)

- Họ và tên

- Chức vụ

- Đơn vị

- Số tiền

- Ký nhận

Bước 3: Điền thông tin

Dựa vào danh sách người tham dự và thông tin đã chuẩn bị, điền thông tin vào các cột tương ứng trong bảng kê.

Bước 4: Ghi chi tiết chi phí

Xác định các khoản chi phí liên quan đến từng người tham dự, bao gồm phí tham dự, phí ăn uống, vận chuyển, lưu trú,... Ghi số tiền tương ứng vào cột "Số tiền" cho mỗi người.

Bước 5: Chuẩn bị cho ký nhận

Để trống cột "Ký nhận" để để người tham dự ký xác nhận sau khi họ đã nhận số tiền.

Bước 6: Tính toán tổng số tiền

Tính tổng số tiền đã chi trả cho tất cả người tham dự và ghi vào cột "Số tiền" ở dòng "Cộng".

Bước 7: Ghi chú và thông báo

Thêm dòng cuối cùng để ghi chú về tổng số người tham dự và tổng số tiền đã chi.

Bước 8: Ký nhận và hoàn thành bảng kê

Dưới bảng kê, để trống một dòng để có chữ ký và ngày tháng của người duyệt và người thực hiện.

Đảm bảo rằng bảng kê được lưu trữ một cách an toàn và được sử dụng cho mục đích quản lý tài chính, báo cáo và thanh toán sau sự kiện hội thảo, tập huấn. Bảng  kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn là một công cụ quan trọng trong việc quản lý tài chính cho các sự kiện này. Qua bảng kê này, bạn có thể ghi chép chi tiết về danh sách người tham dự, chi phí tương ứng với mỗi người, và tổng số tiền đã chi. Bằng cách tuân thủ các bước hướng dẫn, bạn có thể xây dựng một bảng kê chi tiền rõ ràng, minh bạch và dễ quản lý. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong việc quản lý nguồn lực tài chính cho sự kiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo tài chính và thanh toán sau sự kiện.

Nội dung bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn là danh sách chi tiết ghi chép về các người tham dự và các khoản chi phí tương ứng trong sự kiện. Bằng cách cung cấp thông tin rõ ràng về danh sách người tham dự, chức vụ, đơn vị công tác và số tiền đã chi, bảng kê này đảm bảo tính minh bạch và quản lý chính xác tài chính trong quá trình tổ chức và thanh toán cho sự kiện hội thảo, tập huấn. Điều này giúp tối ưu hóa việc quản lý tài chính và báo cáo sau sự kiện, đồng thời tạo sự đáng tin cậy và tiện lợi trong việc xác nhận chi phí và thanh toán cho người tham dự.

Nội dung khác có liên quan quý khách tham khảo bài viết sau: Mẫu bảng kê danh sách lao động (phụ lục số 4). Để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách chính xác và hiệu quả, chúng tôi muốn giới thiệu tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi với số điện thoại 1900.6162. Nếu bạn gặp bất kỳ nội dung nhầm lẫn hoặc chưa rõ ràng trong bài viết hoặc thông tin mà chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ qua email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi luôn sẵn lòng trao đổi và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.