1. Bảng kê hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp được hiểu như thế nào?

Bảng kê hoá đơn mua vào, còn được gọi là Bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nó trong quá trình kê khai hàng hoá và dịch vụ mua vào. Điều này đặc biệt đúng theo quy định của pháp luật, nơi người nộp thuế phải tuân thủ các quy định để thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế GTGT một cách thành công.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo sự chính xác và đầy đủ trong việc kê khai thuế GTGT là việc người nộp thuế phải khai báo chi tiết vào tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT. Trong tài liệu này, bảng kê hoá đơn và chứng từ về hàng hoá và dịch vụ đã mua vào là một phần không thể thiếu. Điều này không chỉ đảm bảo tính chính xác của quá trình kê khai mà còn giúp người nộp thuế tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Trước đây, mẫu 01-1/GTGT/TT-BTC đã được sử dụng để lập bảng kê hoá đơn mua vào. Tuy nhiên, để tạo ra một quy trình kê khai thuế GTGT hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của pháp luật, mẫu này đã được thay thế bằng mẫu 01-2/GTGT. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo tính hiện đại, phù hợp và tương thích với các quy định mới nhất về kê khai thuế GTGT, đồng thời cung cấp một cấu trúc dễ dùng và trực quan hơn cho người nộp thuế.

Bằng cách sử dụng Bảng kê hoá đơn mua vào, người nộp thuế có thể thực hiện việc kê khai hàng hoá và dịch vụ mua vào một cách chi tiết và đầy đủ hơn. Thông tin về các hoá đơn và chứng từ mua hàng được ghi lại theo thứ tự hợp lý trong bảng kê, bao gồm các chi tiết như số hoá đơn, ngày xuất hoá đơn, tên và địa chỉ người bán, số tiền và thuế GTGT đã được tính.

Không chỉ giúp người nộp thuế nắm bắt toàn bộ thông tin cần thiết về hàng hoá và dịch vụ mua vào một cách rõ ràng, Bảng kê hoá đơn mua vào còn mang lại nhiều lợi ích khác. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, rà soát và xác minh dữ liệu, đồng thời tạo ra một bằng chứng hợp lệ về việc người nộp thuế đã tuân thủ quy định về kê khai thuế GTGT.

Với sự thay đổi và cải tiến trong mẫu Bảng kê hoá đơn mua vào, việc kê khai thuế GTGT trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Người nộp thuế có thể tự tin hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai và biết rằng họ đang tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan đến việc kê khai thuế GTGT.

 

2. Cách lập bảng kê hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp

* Trong bảng kê 01-2/GTGT, có hai loại chứng từ cần được kê khai một cách cụ thể. Đó là hoá đơn GTGT mua vào và chứng từ biên lai liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế. Cụ thể:

- Hoá đơn GTGT mua vào: Đây là những hoá đơn được nhận từ người bán hàng hoá hoặc dịch vụ đã mua vào. Các hoá đơn này thường chứa thông tin về số hoá đơn, ngày xuất hoá đơn, tên và địa chỉ người bán, số tiền và thuế GTGT đã được tính. Trong quá trình kê khai, những hoá đơn này cần được ghi lại một cách chi tiết trong bảng kê, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

- Chứng từ biên lai liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế: Đây là các chứng từ biên lai hoặc các chứng từ khác có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ nộp thuế GTGT. Ví dụ, đây có thể là các chứng từ biên lai về việc thanh toán thuế GTGT tại ngân hàng hoặc các chứng từ chứng minh việc nộp thuế tại cơ quan thuế. Những chứng từ này cần được ghi lại và kê khai trong bảng kê theo mẫu 01-2/GTGT để có được sự minh bạch và bằng chứng về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Việc kê khai cẩn thận và chính xác các hoá đơn GTGT mua vào cùng với chứng từ biên lai liên quan là rất quan trọng trong quá trình kê khai thuế GTGT. Điều này không chỉ đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn giúp người nộp thuế có được sự minh bạch và chứng minh về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách đúng đắn và trung thực

* Trong bảng kê 01-2/GTGT, có một số loại hoá đơn và chứng từ không cần được kê khai. Cụ thể:

- Hoá đơn bán hàng thông thường: Trong quá trình kê khai bảng kê 01-2/GTGT, các hoá đơn bán hàng thông thường không cần được kê khai. Điều này áp dụng cho các hoá đơn mà bạn nhận từ khách hàng khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần lưu giữ và quản lý các hoá đơn này cho mục đích bảo quản và xác minh sau này (ví dụ: kiểm tra từ cơ quan thuế). Tuy nhiên, chúng không cần được bao gồm trong bảng kê 01-2/GTGT.

- Hoá đơn GTGT không chịu thuế GTGT: Có một số hoá đơn GTGT mà không chịu thuế GTGT do các lý do cụ thể. Ví dụ, trong trường hợp hàng hoá hoặc dịch vụ đó được miễn thuế hoặc thuế GTGT đã được tính trước đó. Trong tình huống này, những hoá đơn không chịu thuế GTGT không cần được bao gồm trong bảng kê 01-2/GTGT.

- Hoá đơn GTGT nhưng chưa đủ điều kiện để khấu trừ: Có những hoá đơn GTGT mà bạn không đủ điều kiện để khấu trừ số thuế GTGT đã tính trong đó. Ví dụ, trong trường hợp bạn không đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Trong tình huống này, các hoá đơn GTGT không đủ điều kiện để khấu trừ cũng không cần được bao gồm trong bảng kê 01-2/GTGT.

Qua đó, chỉ những hoá đơn và chứng từ cụ thể như hoá đơn GTGT mua vào và chứng từ biên lai liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế cần được kê khai trong bảng kê 01-2/GTGT để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong quá trình kê khai thuế GTGT.

 

3. Một số lưu ý khi lập bảng kê hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp

- Phần 1: Trong quá trình kê khai thuế GTGT, có những quy định cụ thể về việc kê khai hoá đơn và chứng từ. Dưới đây là phân tích chi tiết về nội dung này:

Hàng hoá và dịch vụ được sử dụng riêng cho sản xuất kinh doanh (SXKD) và chịu thuế GTGT, nhưng không được kê khai và nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ. Trong trường hợp này, khi doanh nghiệp bán hàng hoá và dịch vụ chịu thuế GTGT (có xuất hoá đơn chịu thuế với mức thuế 0%, 5%, 10%), toàn bộ hoá đơn mua vào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được xác nhận và ghi vào dòng số 1 trong bảng kê.

Các hoá đơn không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC không cần phải được kê khai trong bảng kê. Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc hàng hoá không chịu thuế GTGT, và hoá đơn GTGT khi bán hàng chỉ ghi số tiền mà không ghi thuế suất, thì tất cả các hoá đơn được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó sẽ không được khấu trừ. Do đó, không cần kê khai vào phụ lục 01-2 mà chỉ cần ghi số tiền và số tiền thuế (nếu có) vào chỉ tiêu 23 và 24 trên tờ khai. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong quá trình kê khai thuế GTGT, đồng thời giảm bớt thủ tục phức tạp và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp

- Phần 2: Trong quá trình kê khai thuế GTGT, khi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ vừa chịu thuế GTGT và vừa không chịu thuế GTGT, có những quy định cụ thể. Dưới đây là phân tích chi tiết về nội dung này:

+ Đối với hoá đơn đầu vào liên quan đến mặt hàng chịu thuế GTGT: Những hoá đơn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ chịu thuế GTGT (có xuất hoá đơn với mức thuế GTGT như 0%, 5%, 10%). Trong trường hợp này, những hoá đơn mua vào này sẽ được kê khai và ghi vào dòng số 1 trong bảng kê.

+ Đối với hoá đơn đầu vào liên quan đến mặt hàng không chịu thuế GTGT: Trong trường hợp hoá đơn đầu vào liên quan đến mặt hàng không chịu thuế GTGT, không cần kê khai chúng trong phụ lục. Thay vào đó, bạn chỉ cần nhập số tiền và số tiền thuế (nếu có) vào chỉ tiêu 23 và 24 trên tờ khai để xác định các khoản nộp thuế GTGT tương ứng, nếu có.

+ Đối với hoá đơn đầu vào liên quan đến sản phẩm vừa chịu thuế GTGT và vừa không chịu thuế GTGT: Trường hợp này áp dụng khi hoá đơn đầu vào được sử dụng cho cả hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT. Trong trường hợp này, những hoá đơn mua vào này sẽ được kê khai và ghi vào dòng số 2 trong bảng kê.

Qua đó, việc kê khai các hoá đơn và chứng từ đầu vào theo quy định cụ thể giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong quá trình kê khai thuế GTGT. Đồng thời, việc phân loại đúng loại hoá đơn và chứng từ giữa hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT giúp tối ưu hóa quá trình nộp thuế và tuân thủ quy định pháp luật.

- Phần 3: Trong trường hợp hàng hoá và dịch vụ được sử dụng cho dự án đầu tư và đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT, có những quy định riêng. Dưới đây là phân tích chi tiết về nội dung này:

Khi bạn gặp tình huống này, không cần điền thông tin vào dòng này trong bảng kê 01-2/GTGT. Thay vào đó, bạn cần nộp một tờ khai riêng, tờ khai GTGT theo mẫu 02/GTGT được áp dụng cho dự án đầu tư. Tờ khai GTGT theo mẫu 02/GTGT sẽ bao gồm các thông tin liên quan đến hàng hoá và dịch vụ được sử dụng trong dự án đầu tư. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của quá trình kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật về khấu trừ thuế GTGT. Việc tách riêng tờ khai GTGT cho dự án đầu tư giúp giải quyết các yêu cầu đặc thù và đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong việc kê khai thuế GTGT cho các hoạt động liên quan đến dự án đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu số 01/TNDN) của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.