1. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

Để khai Phụ lục Bảng Kê Chi Tiết Cá Nhân Có Phát Sinh Doanh Thu từ Hoạt Động Đại Lý Xổ Số, Bảo Hiểm, Bán Hàng Đa Cấp vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và tài liệu cần thiết

- Thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh như doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

- Lưu ý cần có các chứng từ chứng minh nguồn gốc và số tiền của các khoản doanh thu (ví dụ: hóa đơn, biên lai, phiếu thu, hợp đồng).

Bước 2: Truy cập mẫu Phụ lục Bảng Kê

Truy cập trang web cơ quan thuế của quốc gia để tìm mẫu Phụ lục Bảng Kê Chi Tiết Cá Nhân Có Phát Sinh Doanh Thu từ Hoạt Động Đại Lý Xổ Số, Bảo Hiểm, Bán Hàng Đa Cấp (hoặc tương tự) của năm cần khai thuế. Có thể mẫu này được cung cấp dưới dạng tập tin PDF hoặc các định dạng khác.

Bước 3: Điền thông tin vào mẫu Phụ lục Bảng Kê

- Mở mẫu Phụ lục Bảng Kê đã tải về hoặc in ra.

- Điền thông tin vào các cột tương ứng trên mẫu theo các thông tin đã thu thập được. Thông tin cần điền gồm:

+ Họ tên cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh.

+ Mã số thuế cá nhân (nếu có).

+ Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (nếu cá nhân chưa có mã số thuế).

+ Doanh thu trong năm: Tổng số tiền thu nhập thu được từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

+ Doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế trong năm: Các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, hoặc khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế.

+ Số thuế đã khấu trừ trong năm: Tổng số tiền thuế đã được khấu trừ từ doanh thu.

Bước 4: Kiểm tra và cam đoan

- Kiểm tra kỹ lại thông tin đã điền trên mẫu Phụ lục Bảng Kê để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

- Cam đoan rằng các thông tin đã khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

Bước 5: Ký tên và gửi hồ sơ

- Sau khi điền đầy đủ thông tin và cam đoan, ký tên vào mẫu Phụ lục Bảng Kê.

- Kết hợp mẫu Phụ lục Bảng Kê với Tờ Khai 01/XSBHĐC (nếu có), hồ sơ khai thuế và các tài liệu liên quan khác.

- Gửi hồ sơ khai thuế đầy đủ và chính xác đến cơ quan thuế theo quy định (qua hình thức gửi trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế).

 

2. Mẫu phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

>>>> Tải ngay: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

Dưới đây là ví dụ về nội dung mẫu Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) chi tiết như sau:

Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN CÓ PHÁT SINH DOANH THU TỪ

HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ XỔ SỔ, ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, BÁN HÀNG ĐA CẤP

(Kèm theo Tờ khai 01/XSBHĐC kê khai vào hồ sơ khai thuế của kỳ tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2023 [02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: 0

[04] Tên người nộp thuế: Hoàng Thị Khinh

[05] Mã số thuế: 18965378

STT

Họ tên cá nhân

Mã số thuế cá nhân (MST)

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (trường hợp cá nhân chưa có MST)

Doanh thu trong năm

Doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế trong năm

Số thuế đã khấu trừ trong năm

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

I

Đối với hoạt động đại lý xổ số

1

Thanh Thiên Thanh

0956t89- 

076456790 

300.000.000 VNĐ 

100.000.000 VNĐ 

100.000.000 VNĐ 

2

 Quách Kim Xuyên

8973456789 

 21356097

500.000.000 VNĐ

20.000.000 VNĐ 

480,000.000 VNĐ

II

Đối với hoạt động đại lý bảo hiểm

1

Trương Hán Kim La

 09757689

 09745347

1.000.000.000 VNĐ

 100.000.000 vnđ

80.000.000 VNĐ

2

Hoàng Kim Linh

 1788

 24587

700.000.000 VNĐ

300.000.000 VNĐ

20.000.000 VNĐ

III

Đối với hoạt động trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác

1

Dương Văn Khanh

 0986

 24577

900.000.000 VNĐ

 20.000.000 VNĐ

100.000.000 VNĐ

2

Trương Minh Kiên

 0984567

 8711

400.000.000 VNĐ

700.000.000 VNĐ

102.000.000 VNĐ

IV

Đối với hoạt động bán hàng đa cấp

1

Hán Hoàng Trang

 05678

 97546

700.000.000 VNĐ

280,.0000.000 VNĐ 

10.000.000 VNĐ

2

 Lê Bách Yến

 1668

 12435

900.000.000 VNĐ

 156.000.000

45.000.000 VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Vanh Yến Kim

Chứng chỉ hành nghề số: 9874988

Thành Phố Cam Ranh, ngày 7 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp là một tài liệu quan trọng và cần thiết trong quá trình khai thuế cá nhân. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu cá nhân từ các hoạt động kinh doanh đa cấp trong suốt năm tài chính, phụ lục bảng kê này đóng vai trò quan trọng trong việc báo cáo tổng thu nhập cá nhân, xác định thuế phải nộp, và kiểm tra tính hợp lệ của các khoản thu nhập. Việc khai báo và nộp đúng Phụ lục bảng kê không chỉ là nghĩa vụ của cá nhân đối với cơ quan thuế, mà còn đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ đúng quy định về thuế. Điều này giúp tránh các hành vi trốn thuế hoặc khai báo sai thông tin, đồng thời đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân.

 

3. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) có tác dụng gì?

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) có tác dụng là cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu cá nhân từ các hoạt động kinh doanh đa cấp, đại lý xổ số, bảo hiểm trong suốt năm tài chính. Tác dụng của Phụ lục bảng kê là:

- Báo cáo tổng thu nhập: Phụ lục bảng kê là tài liệu bổ sung đính kèm vào hồ sơ khai thuế cá nhân, giúp báo cáo chi tiết và chính xác các khoản thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trong năm tính thuế.

- Xác định thuế phải nộp: Thông tin từ Phụ lục bảng kê được sử dụng để tính toán và xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Cơ quan thuế sẽ dựa vào các thông tin khai báo trên Phụ lục bảng kê để xác định thuế phải nộp của cá nhân.

- Kiểm tra tính hợp lệ: Phụ lục bảng kê cũng giúp cơ quan thuế kiểm tra tính hợp lệ và minh bạch của các khoản thu nhập được khai báo. Các chứng từ và tài liệu chứng minh doanh thu cũng có thể được yêu cầu để kiểm tra tính chính xác và tránh các hành vi trốn thuế hoặc khai báo sai thông tin.

- Hỗ trợ kiểm tra thuế: Nếu cơ quan thuế tiến hành kiểm tra thuế hoặc kiểm tra tính hợp lệ của thu nhập cá nhân, Phụ lục bảng kê sẽ được sử dụng như một trong các tài liệu tham khảo để đối chiếu và xác minh thông tin.

Vì vậy, việc khai báo và nộp Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp vào hồ sơ khai thuế là rất quan trọng và bắt buộc để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định về thuế. Nếu vi phạm hoặc không nộp đúng tài liệu này, cá nhân có thể bị xử lý hành chính hoặc bị áp dụng các biện pháp trừng phạt theo quy định của pháp luật thuế.

Quý khách đọc thêm bài sau: Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân). Để được hỗ trợ tiện lợi và nhanh chóng hơn, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn hoặc số hotline 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Với đội ngũ chuyên gia tận tâm và kiến thức sâu rộng về pháp luật, chúng tôi luôn cố gắng đem đến dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy nhất cho quý khách hàng.