1. Bị Chủ tịch xã thu hồi đất trái phép thì hộ gia đình có được yêu cầu Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?

Theo quy định tại Điều 66 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì trong quá trình xử lý vụ án, đương sự và người đại diện của đương sự đều được phép đề nghị Tòa án thực hiện một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 68 của Luật. Mục đích của việc này là để tạm thời giải quyết những yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ quan trọng, duy trì tình trạng hiện tại để tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được và đảm bảo quá trình giải quyết vụ án hoặc thi hành án diễn ra suôn sẻ.

Nếu có tình thế khẩn cấp và có nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đều có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án, đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện, ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 68 của Luật. Điều này là để ngăn chặn ngay các hậu quả nghiêm trọng và bảo vệ chứng cứ quan trọng từ bị tổn thất. Đáng chú ý, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không phải thực hiện các biện pháp bảo đảm, giảm bớt gánh nặng cho họ trong quá trình giải quyết vụ án.

Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, đương sự và người đại diện của họ đều được ủy quyền yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhằm đảm bảo tạm thời giải quyết những yêu cầu cấp bách, bảo vệ chứng cứ quan trọng và duy trì tình trạng hiện có để tránh gây ra thiệt hại không thể khắc phục được và đồng thời đảm bảo quá trình giải quyết vụ án và thi hành án diễn ra thuận lợi.

Hơn nữa, trong trường hợp cần phải bảo vệ ngay chứng cứ và ngăn chặn nguy cơ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đều được quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Điều này cũng diễn ra đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó, tạo ra một cơ chế linh hoạt và hiệu quả để giải quyết vấn đề trong tình thế khẩn cấp.

Trong tình huống khi Chủ tịch UBND xã quyết định thu hồi đất một cách không phù hợp, hộ gia đình không chỉ được quyền khởi kiện hành chính để chống lại quyết định này mà còn có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nếu họ nhận thấy rằng điều này là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Quá trình khởi kiện hành chính không chỉ là quyền của hộ gia đình mà còn là một cơ hội để họ bảo vệ quyền sở hữu và thể hiện sự không hài lòng về quyết định thu hồi đất trái phép. Đồng thời, khi đánh giá rằng việc này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của họ, họ có quyền đề xuất áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết vấn đề một cách công bằng và hiệu quả.

 

2. Biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm nào được áp dụng để dừng việc thi hành quyết định thu hồi đất trái phép?

Tại Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2015 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 thì các biện pháp khẩn cấp tạm thời được thiết lập nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình giải quyết các vấn đề hành chính. Dưới đây là một số biện pháp mà Tòa án có thể áp dụng:

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính: Điều này bao gồm quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, cũng như một phần hoặc toàn bộ kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Quyết định này giúp tạm ngừng thi hành các biện pháp có thể ảnh hưởng đến các bên liên quan.

- Tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính: Các hành vi hành chính có thể tạm dừng để đảm bảo không gian cho việc xem xét lại công bằng và chi tiết của chúng. Điều này giúp tránh tình trạng thiếu sót trong quyết định hành chính.

- Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định: Đây là biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn hoặc buộc thực hiện những hành vi cụ thể mà Tòa án đánh giá là cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự, hoặc tránh hậu quả nghiêm trọng.

Những biện pháp này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan mà còn tạo điều kiện cho quá trình xử lý hành chính diễn ra một cách minh bạch và công bằng. Khi muốn ngừng việc thi hành quyết định thu hồi đất do Chủ tịch UBND xã ban hành, quyền lợi của bạn không chỉ là quyền cơ bản mà còn là một cơ hội để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Trong tình huống như vậy, bạn có thể đề xuất Tòa án áp dụng một biện pháp pháp lý mạnh mẽ, đó là tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính.

Biện pháp này không chỉ giúp tạm dừng quá trình thi hành quyết định thu hồi đất mà còn mở ra cơ hội để đánh giá lại tính chính xác và công bằng của quyết định đó. Bằng cách này, Tòa án có thể đưa ra quyết định có trách nhiệm và chặt chẽ hơn, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bạn một cách toàn diện. Việc yêu cầu tạm đình chỉ việc thi hành quyết định không chỉ là một biện pháp phòng ngừa mà còn là một bước quan trọng trong quá trình bảo vệ quyền sở hữu và thể hiện sự không hài lòng với quyết định hành chính ban hành. Đồng thời, nó mở ra khả năng để tìm ra giải pháp hợp lý và công bằng đối với mọi bên liên quan.

 

3. Nội dung đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm để dừng việc thu hồi đất 

Điều 73 Luật Tố tụng hành chính 2015 được bổ sung bởi khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 quy định đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó cần được lập với sự cẩn thận và chi tiết, bao gồm các thông tin quan trọng sau đây:

- Ngày, tháng, năm viết đơn: Điều này giúp xác định rõ thời điểm đơn được viết, tạo nên một bản ghi chính xác về quá trình yêu cầu.

- Thông tin của người yêu cầu: Tên để xác định danh tính của người yêu cầu, tạo sự rõ ràng và chính xác. Địa chỉ chỉ định địa điểm liên lạc chính xác để đảm bảo việc thông báo và trao đổi thông tin diễn ra thuận lợi. Số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) cung cấp các phương tiện liên lạc để thuận tiện trong quá trình xử lý đơn.

- Thông tin của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp: Tên để xác định rõ danh tính của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Địa chỉ cung cấp địa chỉ chi tiết của người này để đảm bảo việc thông báo và giao tiếp hiệu quả. Số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) cung cấp các phương tiện liên lạc để thuận tiện trong quá trình xử lý đơn.

- Tóm tắt nội dung quyết định hành chính: Đối với quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước hoặc hành vi hành chính bị khởi kiện, đơn cần cung cấp một tóm tắt chính xác và toàn diện về nội dung của các quyết định này. Mục này như một cái cầu nối kết nối sự liên quan giữa đơn và nguyên nhân cụ thể của yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

- Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Phần này cung cấp các lý do và đối tượng cụ thể để giải thích tại sao việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cần thiết. Có thể bao gồm những thông tin như nguy cơ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đối với bên liên quan, hoặc nguy cơ làm suy giảm công bằng và công lý.

- Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể: Phần này mô tả chi tiết về biện pháp khẩn cấp tạm thời mà đơn yêu cầu, bao gồm mô tả rõ ràng về nó và tại sao nó được coi là phương tiện hiệu quả. Các yêu cầu cụ thể có thể liên quan đến thời hạn, phạm vi, và các điều kiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả và tính công bằng của biện pháp này.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Người dân được đền bù như thế nào khi nhà nước thu hồi đất. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.