1. Các bước tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu theo quy định?

Theo Điều 10 của Thông tư 111/2018/TT-BTC, việc tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thông báo phát hành trái phiếu

Tối thiểu 4 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành trái phiếu, Sở Giao dịch chứng khoán gửi thông báo phát hành tới toàn bộ nhà tạo lập thị trường và công bố thông tin trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán. Nội dung thông báo bao gồm:

- Mã trái phiếu dự kiến phát hành.

- Kỳ hạn, khối lượng gọi thầu dự kiến đối với từng mã trái phiếu.

- Ngày tổ chức phát hành, ngày phát hành, ngày thanh toán tiền mua, ngày thanh toán lãi, và ngày đáo hạn.

- Phương thức thanh toán tiền lãi, gốc.

- Hình thức đấu thầu.

- Phương thức xác định kết quả đấu thầu.

- Lãi suất tham chiếu và cách xác định lãi suất.

- Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của Kho bạc Nhà nước.

Bước 2: Đăng ký dự thầu

- Chậm nhất vào 10 giờ 30 phút ngày tổ chức phát hành, nhà tạo lập thị trường gửi Sở Giao dịch chứng khoán thông tin dự thầu theo mẫu đăng ký dự thầu của Sở.

- Mỗi nhà tạo lập thị trường và khách hàng dự thầu cạnh tranh lãi suất có thể đặt tối đa 5 mức dự thầu đối với mỗi mã trái phiếu gọi thầu.

- Đối với mua cho khách hàng, nhà tạo lập thị trường cung cấp đầy đủ thông tin về tên khách hàng, mức lãi suất, và khối lượng dự thầu tương ứng.

Bước 3: Mở thầu và tổng hợp thông tin

Chậm nhất 15 phút sau thời gian đăng ký dự thầu cuối cùng, Sở Giao dịch chứng khoán mở thầu và tổng hợp thông tin dự thầu, sau đó gửi cho Kho bạc Nhà nước.

Bước 4: Xác định mức lãi suất phát hành

Dựa vào thông tin dự thầu tổng hợp, Kho bạc Nhà nước xác định mức lãi suất phát hành đối với mỗi mã trái phiếu và thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán để xác định kết quả đấu thầu.

Bước 5: Thông báo kết quả đấu thầu

- Sở Giao dịch chứng khoán thông báo kết quả đấu thầu cho nhà tạo lập thị trường bằng dữ liệu điện tử qua hệ thống đấu thầu điện tử.

- Sở Giao dịch chứng khoán thông báo kết quả phát hành cho Kho bạc Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo mẫu quy định. Đồng thời, thực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành theo quy định.

Tóm lại, quy trình đấu thầu phát hành trái phiếu, theo Điều 10 của Thông tư 111/2018/TT-BTC, bao gồm các bước cụ thể như sau:

- Thông báo phát hành trái phiếu: Trước ngày tổ chức phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán thông báo và công bố thông tin về mã trái phiếu, kỳ hạn, khối lượng gọi thầu, ngày tổ chức, ngày phát hành, ngày thanh toán tiền mua và lãi suất.

- Đăng ký dự thầu: Nhà tạo lập thị trường và khách hàng dự thầu đăng ký thông tin theo mẫu đăng ký dự thầu của Sở Giao dịch chứng khoán. Mỗi nhà tạo lập có thể đặt tối đa 5 mức dự thầu đối với mỗi mã trái phiếu.

- Mở thầu và tổng hợp thông tin: Sở Giao dịch chứng khoán mở thầu và tổng hợp thông tin dự thầu, sau đó gửi cho Kho bạc Nhà nước.

- Xác định mức lãi suất phát hành: Kho bạc Nhà nước dựa vào thông tin dự thầu tổng hợp để xác định mức lãi suất phát hành cho mỗi mã trái phiếu.

- Thông báo kết quả đấu thầu: Sở Giao dịch chứng khoán thông báo kết quả đấu thầu cho nhà tạo lập thị trường và công bố thông tin kết quả phát hành theo quy định.

 

2. Phương pháp xác định lãi suất trúng thầu trái phiếu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư 111/2018/TT-BTC về phương pháp xác định lãi suất trúng thầu trái phiếu, có các quy định chi tiết như sau:

Đối với phương thức đấu thầu đơn giá: Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu cao nhất, áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư, bao gồm cả đặt thầu cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất. Lãi suất này được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao của lãi suất dự thầu và cần đồng thời thoả mãn hai điều kiện:

- Nằm trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định.

- Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Đối với phương thức đấu thầu đa giá:

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho hình thức cạnh tranh lãi suất là mức lãi suất dự thầu của nhà đầu tư được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao, với điều kiện bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định và khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất không vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu.

- Lãi suất trúng thầu áp dụng cho hình thức không cạnh tranh lãi suất là bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu, được làm tròn xuống tới hai chữ số thập phân.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 111/2018/TT-BTC, cách xác định lãi suất trúng thầu trái phiếu đựoc quy định cụ thể cho cả phương thức đấu thầu đơn giá và đa giá. Đối với đấu thầu đơn giá, lãi suất trúng thầu là mức cao nhất được chọn từ các đầu thầu, trong khi đối với đấu thầu đa giá, lãi suất trúng thầu phụ thuộc vào việc cạnh tranh lãi suất hoặc không cạnh tranh lãi suất. Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình gọi thầu trái phiếu.

 

3. Nguyên tắc phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu quy định ra sao?

Theo điểm a khoản 2 Điều 13 của Thông tư 111/2018/TT-BTC, nguyên tắc phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu được quy định như sau:

- Điều kiện áp dụng: Áp dụng chỉ đối với các mã trái phiếu có kết quả trúng thầu tại phiên đấu thầu lúc 10 giờ 30 phút, theo thông báo kết quả đấu thầu quy định.

- Khối lượng phát hành: Khối lượng phát hành cho các nhà tạo lập thị trường, bao gồm cả cho chính mình và cho các khách hàng, không được vượt quá 50% khối lượng gọi thầu đối với mỗi mã theo thông báo phát hành trái phiếu quy định. 

- Lãi suất phát hành:

Lãi suất phát hành đối với mỗi mã gọi thầu thêm được xác định:

+ Trong trường hợp đấu thầu đơn giá, bằng lãi suất trúng thầu.

+ Trong trường hợp đấu thầu đa giá, bằng bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu. Lãi suất được làm tròn xuống tới 2 chữ số thập phân.

Theo quy định, việc phát hành thêm trái phiếu được thực hiện khi có kết quả trúng thầu tại phiên đấu thầu lúc 10 giờ 30 phút. Khối lượng phát hành không vượt quá 50% khối lượng gọi thầu đối với mỗi mã trái phiếu, và lãi suất phát hành được xác định bằng lãi suất trúng thầu hoặc bằng bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu, làm tròn xuống 2 chữ số thập phân. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình phát hành thêm trái phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu và đảm bảo ổn định trên thị trường chứng khoán. Quy định này nhằm giữ cho quá trình phát hành thêm trái phiếu diễn ra công bằng, trong phạm vi hợp lý và đảm bảo tính minh bạch trong thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư có cơ hội tham gia đấu thầu và mua trái phiếu dựa trên kết quả đấu thầu và lãi suất được xác định theo quy định.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Hợp đồng tương tự trong đấu thầu là gì? Có quy mô, tính chất gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.