1. Điều kiện tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 của Điều 126 Luật Đất đai 2024 (chưa có hiệu lực), các điều kiện để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định như sau:

- Đối với tổ chức trong nước: Phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định. Bảo đảm các điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Tuân thủ điều kiện của pháp luật về đấu thầu.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Bảo đảm các điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Tuân thủ điều kiện của pháp luật về đấu thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập tổ chức kinh tế để được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/01/2025, tuy nhiên, có một số trường hợp được quy định khác về thời điểm hiệu lực như sau:

- Các quy định tại Điều 190 và Điều 248 của Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2024. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo việc triển khai các quy định quan trọng và cần thiết từ sớm.

- Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15 nhằm tiếp tục tăng, cường hiệu lực và hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch trong thời kỳ 2021 - 2030.

- Quy định tại Khoản 9 Điều 60 Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết 61/2022/QH15 hết hiệu lực. Điều này đảm bảo sự liên tục và mạch lạc trong quản lý và thực thi các quy định liên quan đến sử dụng đất và quy hoạch đô thị.

Các quy định trên đã được xác định nhằm đảm bảo tính liên tục, hiệu quả và minh bạch trong triển khai Luật Đất đai 2024 cũng như quản lý đất đai và quy hoạch đô thị trong thời gian tới.

 

2. Nhà nước giao đất thu tiền qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất? 

Trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ các trường hợp sau đây:

- Trong trường hợp dự án được quy định tại khoản này và được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện, quy trình đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cũng quy định các tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất: Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định và không thuộc trường hợp được quy định tại điểm a của khoản này, mà lại thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực thì cũng áp dụng quy trình đấu thầu tương tự như trường hợp trên.

Theo quy định nêu trên, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong hai trường hợp chính sau đây:

+ Đầu tiên là cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa chức năng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, bao gồm cả các công trình nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm cả việc xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, cũng áp dụng cho các dự án khu dân cư nông thôn được quyết định giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

+ Thứ hai là cho các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định, nhưng không thuộc trường hợp nêu ở trên mà thuộc các trường hợp khác phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật ngành, lĩnh vực cụ thể.

Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giúp tăng tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong việc giao đất, cho thuê đất cho các dự án đầu tư có sử dụng đất, đồng thời đảm bảo sự hiệu quả và phát triển bền vững của dự án.

 

3. Điều kiện để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 126 Luật Đất đai 2024, các điều kiện để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định như sau:

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị; dự án khu dân cư nông thôn: 

- Loại dự án đầu tư: Dự án đầu tư phải là dự án xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với nhà ở, theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đây có thể là dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị; dự án khu dân cư nông thôn.

- Quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Dự án phải thuộc danh mục các khu đất được quyết định thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu: Dự án phải có quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện đấu thầu: Điều kiện tổ chức đấu thầu phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Những điều kiện này được đặt ra để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình tổ chức đấu thầu, đồng thời đảm bảo tính đồng nhất và phát triển bền vững của các dự án đầu tư sử dụng đất, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai và không thuộc trường hợp như trên mà phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật ngành, lĩnh vực, các điều kiện cụ thể cần tuân thủ bao gồm:

- Đầu tiên, dự án phải thuộc danh mục các khu đất được quyết định thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, quyết định này được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành.

- Thứ hai, dự án cần phải có quy hoạch chi tiết hoặc được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Thứ ba, dự án phải đáp ứng các điều kiện đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bao gồm cả các điều kiện kỹ thuật, tài chính và quản lý.

- Cuối cùng, dự án cũng cần tuân thủ các điều kiện khác được quy định cụ thể trong pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu và thực hiện dự án đầu tư.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Quy trình đấu thầu thuốc ở Bệnh Viện thực hiện như thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.