1. Khái quát về thương thảo hợp đồng trong đấu thầu 

Theo Khoản 3 Điều 65 của Luật Đấu Thầu 2013, "Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu." Điều này quy định rõ ràng về tính chất quan trọng và cam kết của hợp đồng trọn gói trong quá trình đấu thầu. Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu cần bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, bao gồm cả chi phí dự phòng trượt giá. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra một giá đề xuất toàn diện và chi tiết từ phía nhà thầu.

Trong lĩnh vực đấu thầu xây dựng, quá trình thương thảo hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu đóng vai trò quan trọng để đảm bảo sự hiểu biết đồng nhất và đạt được sự thoả thuận hợp lý về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng sắp tới. Quá trình này không chỉ tạo ra một khung hợp đồng chặt chẽ mà còn xây dựng cơ sở cho sự hợp tác hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện dự án. Dưới đây là hướng dẫn và nguyên tắc quan trọng trong quá trình thương thảo hợp đồng xây dựng.

Cơ Sở Thương Thảo Hợp Đồng

Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ:

Trước khi bắt đầu quá trình thương thảo, tổ chuyên gia cần tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu để có cái nhìn tổng quan về khả năng và chất lượng của từng đề xuất.

Nguyên Tắc Thương Thảo:

Các bên cần thấu hiểu rằng những nội dung đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu không được thương thảo lại.

Đơn giá dự thầu không được điều chỉnh sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ giảm giá.

Nguyên Tắc Thương Thảo Hợp Đồng

Thương Thảo Cụ Thể:

Thương thảo nội dung chi tiết của hợp đồng như tài chính, kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, và tiến độ thi công.

Các điều khoản và điều kiện phải thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu để tránh phát sinh tranh chấp.

Thương Thảo Về Sai Lệch:

Thương thảo về sai lệch mà nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Đảm bảo rằng giá dự thầu không bị ảnh hưởng sau khi sửa lỗi và chỉnh sai lệch.

Thương Thảo Về Nhân Sự:

Giữ nguyên nhân sự chủ chốt đề xuất trong hồ sơ dự thầu, trừ khi có lý do chủ quan từ nhà thầu.

Đảm bảo nhân sự thay thế có đủ trình độ và năng lực.

Thương Thảo Về Vấn Đề Phát Sinh:

Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu để hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu.

Đề xuất giải pháp cho các vấn đề xuất hiện trong quá trình thương thảo.

Kết Luận:

Quá trình thương thảo hợp đồng trong đấu thầu xây dựng đòi hỏi sự công bằng, minh bạch và tôn trọng giữa bên mời thầu và nhà thầu. Sự hiểu biết chặt chẽ về nội dung và quy định, cùng với quá trình thương thảo có tổ chức, sẽ giúp xây dựng một hợp đồng linh hoạt và đáp ứng được các yêu cầu của dự án. Điều này là quan trọng để đảm bảo sự thành công và hiệu quả của mọi công trình xây dựng.

 

2. Xử lý khi nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng

Trong quá trình đấu thầu, quy trình thương thảo hợp đồng đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo sự minh bạch, công bằng, và hiệu quả. Theo quy định tại Khoản 6, Điều 19, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, các quy tắc sau đây sẽ hướng dẫn quá trình thương thảo hợp đồng và các trường hợp đặc biệt:

Thương thảo không thành công:

Nếu quá trình thương thảo không đạt được thỏa thuận, bên mời thầu có trách nhiệm báo cáo chủ đầu tư.

Chủ đầu tư sẽ xem xét và quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo tham gia vào quá trình thương thảo.

Hủy thầu trong trường hợp bất khả kháng:

Nếu nhà thầu không thể tham gia trực tiếp thương thảo do bất khả kháng, họ có thể thực hiện thương thảo, đối chiếu hồ sơ qua mạng.

Nếu nhà thầu từ chối hoặc không thực hiện thương thảo qua mạng trong thời hạn 5 ngày làm việc, họ sẽ mất quyền hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu.

Quá trình thương thảo qua mạng:

Nhà thầu có thể thực hiện thương thảo, đối chiếu hồ sơ qua mạng nếu không thể tham gia trực tiếp.

Nếu nhà thầu từ chối thương thảo qua mạng, họ sẽ mất quyền hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu.

Xác nhận kết quả thương thảo:

Kết quả của quá trình thương thảo cần được ghi chép và xác nhận bằng văn bản.

Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả thương thảo cho tất cả nhà thầu tham gia.

Hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu:

Nhà thầu không thực hiện thương thảo qua mạng hoặc từ chối thương thảo trong thời hạn 5 ngày làm việc sẽ không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu.

Hủy thầu theo quy định:

Trong trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công, chủ đầu tư có quyền hủy thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu 2013.

Đảm bảo công bằng và minh bạch:

Tất cả các quyết định và kết quả thương thảo cần đảm bảo công bằng và minh bạch, đồng thời được gửi thông báo đến tất cả các nhà thầu liên quan.

Qua đó, việc thực hiện các quy tắc này sẽ giúp tạo ra quá trình thương thảo hợp đồng trong đấu thầu xây dựng có hiệu suất cao và đồng bộ, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cả bên mời thầu và nhà thầu.

 

3. Những lưu ý khi thương thảo hợp đồng 

Trong hành trình đấu thầu, việc một doanh nghiệp được lựa chọn làm nhà thầu sau vòng "thương thảo hợp đồng" là một thành tựu đáng kể. Quá trình thương thảo không chỉ là cơ hội để đạt được thỏa thuận tốt nhất mà còn là dịp để những nhà thầu chứng minh chuyên nghiệp của họ trong việc quản lý và thương lượng.

Trước hết, quan trọng nhất là những điều đã được thể hiện trong hồ sơ mời thầu, đặc biệt là giá thầu, đều đã được công nhận. Điều này mang lại lợi thế cho nhà thầu khi họ không còn phải đối mặt với áp lực "ép" giảm giá trong quá trình thương thảo. Tuy nhiên, sự giảm giá vẫn có thể được thực hiện tự nguyện từ phía nhà thầu nếu có những thỏa thuận tốt hơn nữa.

Một khi đơn giá đã được chỉnh sửa và được chấp nhận, nó sẽ không thể thay đổi. Điều này đảm bảo tính ổn định và minh bạch trong quá trình thực hiện hợp đồng, giúp cả bên chủ đầu tư và nhà thầu có sự hiểu biết rõ ràng về chi phí và nguồn lực cần thiết.

Mục khối lượng thừa thiếu là yếu tố quan trọng đòi hỏi sự cẩn trọng. Rà soát kỹ lưỡng tại giai đoạn này giúp tránh sai sót trong công tác đếm và ước lượng khối lượng. Nếu có bất kỳ thừa thiếu nào xuất hiện sau khi hợp đồng đã được ký kết, quy trình bổ sung có thể trở nên phức tạp và ảnh hưởng đến tiến độ và ngân sách.

Đối với hợp đồng trọn gói, việc xem xét hồ sơ và tài liệu kỹ thuật là quan trọng. Nhà thầu cần kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng họ đáp ứng đầy đủ yêu cầu và không có khuyết sót nào. Phát hiện sai sót càng sớm, càng dễ dàng và có lợi cho cả hai bên.

Trong quá trình thương thảo, nếu bên chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu không hợp lý, nhà thầu không chỉ có quyền từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng mà còn có thể sử dụng quyền kiến nghị theo hướng dẫn tại Luật Đấu thầu để bảo vệ quyền lợi và đề xuất các điều chỉnh cần thiết.

Quá trình thương thảo hợp đồng không chỉ là cơ hội để đạt được thỏa thuận lợi nhất mà còn là dịp để nhà thầu chứng minh sự chuyên nghiệp và kiến thức sâu sắc về dự án. Bằng cách này, họ có thể xây dựng cơ hội kinh doanh và duy trì mối quan hệ tích cực với bên chủ đầu tư.

Trên đây là nội dung bài viết "Thời điểm thương thảo hợp đồng trong đấu thầu​", nội dung trên mang tính chất tham khảo nếu quý khách hàng có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ, tư vấn. Rất mong được hợp tác với quý khách hàng. Cảm ơn và trân trọng ./.