Người gửi : Trần Hồ Thúy Vy

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung tư vấn

Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014quy định về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần như sau:

‘’1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.’’

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

      Như vậy theo quy định trên thì tùy vào mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mà công ty chọn sẽ có các chức danh quản lý tương ứng với mô hình đó

      Nếu công ty chọn mô hình được quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp  thì công ty sẽ có các chức danh quản lý sau: Đại hội đồng cổ đông,Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

      Nếu công ty chọn mô hình được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp thì công ty sẽ có các chức danh quản lý sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?