Vậy có phải chăng đây là quy định nhà thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên hay là giữa các nhà thầu xây lắp. Quý công ty cho tôi hỏi Luật đầu thầu 43 và Nghị định số 63 có quy định việc các nhà thầu cùng tham gia đấu thầu một gói thầu mà các nhà thầu này có cổ phần hoặc vốn góp vào bên thứ 3 (không phải CĐT, BMT) có được không . 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn việc các nhà thầu cùng tham gia đấu thầu một gói thầu ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi : 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

>> Xem thêm:  Nhà thầu thiết kế xây dựng có các quyền và nghĩa vụ nào theo chính sách pháp luật mới ? Ủy quyền ký kết hợp đồng đấu thầu ?

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Nội dung phân tích:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi , chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau:

Vấn đề 1: Theo Điểm d Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:" Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên" . Đây là quy định về các chủ đầu tư có đủ điều kiện để cùng tham gia vào gói thầu và sẽ được áp dụng với các nhà thầu bao gồm nhà thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn...

Vấn đề 2:  Bạn muốn biết Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ có quy định việc các nhà thầu cùng tham gia đấu thầu một gói thầu mà các nhà thầu này có cổ phần hoặc vốn góp vào bên thứ 3 (không phải CĐT, BMT) có được không.

Theo Điểm c Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện :" Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế " Như vậy, Các nhà đầu tư dù cùng tham gia đấu thầu cùng một gói  nhưng với tư cách độc lập, nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mới thầu khi đáp ứng các điều kiện không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau; nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đầu thầu hạn chế; nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Vì vậy, các nhà thầu cùng tham gia đấu thầu một gói thầu mà các nhà thầu này có cổ phần hoặc vốn góp vào bên thứ 3 (không phải CĐT, BMT) sẽ không được/

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP. 

>> Xem thêm:  Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo luật đấu thầu mới ? Quy định về chi phí trong đấu thầu ?

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và Mẫu đơn dự thầu trong hồ sơ mời thầu xây lắp mới nhất