Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Nội dung tư vấn

- Về mức hưởng:

Điều 60 Luật BHXH quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đóng BHXH từ tháng 10/2014 đến tháng 8/2016 là 1 năm 9 tháng (tức 21 tháng). Mức hưởng BHXH một lần của bạn như sau:

+ Thời gian đóng BHXH 1 năm 9 tháng được tính là 2 năm x 2 tháng = 4 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân tiền lương: Phụ cấp lương mà bạn được hưởng bạn không nói rõ là khoản gì, tuy nhiên tạm coi là khoảng phụ cấp phải đóng BHXH thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định như sau:

= (2.700.000đ x 3 tháng + 3.000.000đ x 12 tháng + 3.760.000đ x 6 tháng) : 21 tháng = 3.148.571đ

+ Tổng mức hưởng = 3.148.571đ x 4 tháng = 12.594.284đ

Lưu ý: Mức hưởng trên tính dựa theo thông tin bạn cung cấp và chưa tính tiền trượt giá BHXH.

Tiền trượt giá bảo hiểm xã hội hay còn được gọi là mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn xem thêm cách tính tiền trượt giá BHXH tại: Một số lưu ý khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần:Sau 1 năm nghỉ việc bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện để được giải quyết quyền lợi.

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê