1. Cách tính tiền chế độ thai sản như thế nào?

Thưa luật sư, tôi muốn hỏi cách tính chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội?

Người gửi: Anh Bằng

Trả lời:

Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của Mục II Chương III Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; mức hưởng chế độ thai sản; chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh quy định tại Điều 38, Điều 39 và Điều 41 Luật BHXH như sau:

- Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

- Người lao động hưởng chế độ thai sản khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

- Trường hợp lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung; phải nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung mức hưởng một ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

2. Cách tính trợ cấp thai sản như thế nào?

Xin chào luật sư, em có câu hỏi này mong luật sư giúp đỡ em, cụ thể như sau: Em nghỉ chế độ thai sản từ tháng 12/2017 đến hết tháng 05/2018. Hiện em đang công tác tại xã đặc biệt khó khăn nhưng em đã hưởng hết chế độ thu hút, hiện tại em hưởng phụ cấp lâu năm 0,5, phụ cấp thâm niên 6%, phụ cấp chức vụ 0,35, hệ số lương hiện hưởng là 2,72 từ tháng 06/2018.

Lương hàng tháng của em khi chưa nghỉ thai sản là hơn 7 triệu nhưng khi em nghỉ thai sản em chỉ còn được hưởng 2,4 triệu/tháng. Vậy em muốn hỏi luật sư cách tính lương của em khi nghỉ thai sản như vậy có đúng hay không? Xin trân trọng cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

Khoản 1 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định tiền lương đóng BHXH:

"1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương."

Như vậy, bạn đang hưởng hệ số lương là 2.72 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tiền lương theo ngạch, bậc = 2.72 x 1.300.000 = 3.536.000 đồng.

Phụ cấp chức vụ = 1.300.000 x 0.35 = 455.000 đồng

Tiền lương đóng BHXH = 3.536.000 + 455.000 = 3.991.000 đồng

Như vậy, 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bạn được tính từ tháng 06/2018, hệ số lương của bạn từ tháng 06/2018 là 2.72, theo đó, bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề theo số liệu trên là trên 3.991.000 đồng.

Vì vậy, cơ quan bảo hiểm hoặc đơn vị của bạn đã tính sai trợ cấp thai sản cho bạn. Bạn cần phải yêu cầu đơn vị hoặc cơ quan bảo hiểm làm rõ mức hưởng này cho bạn.

3. Tư vấn điều kiện và cách tính chế độ thai sản?

Thưa luật sư! Luật sư cho em hỏi em vào làm ở công ty từ 09/09/2015 và được đóng bảo hiểm luôn từ đó. Mỗi tháng em đóng 1.500.000 đồng tiền bảo hiểm. Lương cơ bản là 3.320.000 đồng. Và em có thai, dự kiến sinh ngày 15/06/2019. Như vậy, theo luật bảo hiểm em có được hưởng chế độ thai sản không và số tiền em nhận được là bao nhiêu?

Xin luật sư tư vấn cho em, em xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

- Về Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo như quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản, thì bạn cần phải đóng đủ ít nhất 06 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trong trường hợp của bạn, bạn đóng BHXH từ tháng 09/2015, như vậy, trong thời gian từ tháng 07/2018 đến tháng 06/2019, nếu bạn đóng đủ ít nhất 6 tháng BHXH thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

- Về số tiền được hưởng:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu mỗi tháng bạn đóng đều đặn số tiền BHXH là 1.500.000 đồng thì mức lương bạn tham gia bảo hiểm xã hội là 14.285.714 đồng (vì theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014Quyết định 595/QĐ-BHXH thì hằng tháng người lao động phải nộp 10,5% mức tiền lương để tham gia bảo hiểm xã hội) bạn được hưởng số tiền chế độ thai sản là: 14.285.714 x 6 tháng = 85.714.284 đồng.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện và cách tính tiền hưởng chế độ thai sản?

4. Cách tính hưởng chế độ thai sản và hồ sơ đăng ký hưởng thai sản ?

Thưa luật sư! Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 07/2017 đến tháng 03/2018 là 9 tháng sau đó tôi nghỉ sinh. Vậy tôi được hưởng chế độ thai sản là mấy tháng và cách tính tiền thai sản như thế nào ạ? Vậy, khi sinh em bé 6 tháng sau mới nộp giấy tờ để nhận tiền thai sản có được không? Vì nhà tôi ở quê? Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội nếu bạn đóng đủ 06 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn được hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp của bạn, bạn tham gia BHXH từ tháng 07/2017, như vậy, đến thời điểm sinh con là tháng 03/2018 thì bạn đã đóng BHXH đủ 9 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Vì vậy, bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

Mức hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản thì mức hưởng chế độ thai sản của bạn bằng 100% mức tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kế trước khi bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Pháp luật không quy định trường hợp sau khi sinh bao lâu thì phải nộp hồ sơ hưởng BHXH, theo đó, nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 1,2, 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động trước khi nghỉ hưởng thai sản, thì bạn có thể nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi bạn cư trú để được hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng và nơi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản?

5. Cách tính lương cho giáo viên sau khi hết thời gian nghỉ thai sản quay lại làm việc?

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi nhờ luatminhkhue.vn trả lời: Tôi là giáo viên vùng 3, được nghỉ thai sản 6 tháng tình từ 25/06/2018. Hiện nay sức khỏe tôi đã ổn định và tôi dự tính đến ngày 25/10/2018 sẽ đi làm lại. Khi đó, tiền lương của tôi sẽ được tính theo lương trước khi nghỉ hay tính hợp đồng theo tiết? Xin cảm ơn!

Cách tính tiền lương khi quay lại làm việc trong thời gian nghỉ thai sản ?

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 158 Bộ luật lao động 2012:

"Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản."

Mặt khác, theo Điều 157 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về thời gian lao động nữ được hưởng chế độ thai sản là 6 tháng, trường hợp trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trường hợp này ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu bạn làm việc trước 2 tháng, tức là nghỉ sau khi sinh được 4 tháng, bạn vẫn được hưởng trợ cấp thai sản từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Đối với tiền lương khi đi làm việc, pháp luật chỉ bảo vệ người lao động trong thời gian đã nghỉ sau sinh ít nhất 4 tháng, nếu bạn có thoả thuận với người sử dụng lao động về việc trả lương trong toàn bộ thời gian 2 tháng trên thì bạn sẽ được nhận tiền lương làm việc của 2 tháng. Trong trường hợp không thoả thuận được và không được sự cho phép của người sử dụng lao động về việc bạn đi làm sớm thì bạn sẽ không được hưởng lương.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Cách tính tiền hưởng trợ cấp thai sản theo quy định mới nhất ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê