Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Quy định về chế độ thai sản

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Bên cạnh đó, Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Theo đó, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ trước và sau khi sinh con là 06 tháng và nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2.2. Nghỉ trước sinh hơn 2 tháng có được hưởng chế độ thai sản

Về 12 tháng trước khi sinh được xác định theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Bạn dự sinh vào tháng 5/2019 và hết tháng 1/2019 bạn nghỉ việc, không đóng bảo hiểm nữa. Nên 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 5/2018 đến hết tháng 4/2019. Trong khoảng thời gian này bạn phải đóng được 6 tháng bảo hiểm xã hội trở lên mới đủ điều kiện hưởng thai sản, và chỉ được nghỉ trước sinh 2 tháng.

Trong trường hợp của bạn, căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, bạn nghỉ chế độ thai sản trước sinh 3 tháng thì cơ quan BHXH không thể giải quyết cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc một tháng nghỉ quá là tháng nghỉ việc không lương còn thời gian bạn nghỉ trước sinh là 2 tháng thì khi đáp ứng điều kiện tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu trên thì bạn vẫn sẽ được giải quyết chế độ thai sản bình thường.

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

2.3. Về các khoản tiền được hưởng khi nghỉ chế độ thai sản

Hiện nay, lao động nữ nghỉ chế độ thai sản sẽ được hưởng 2 khoản trợ cấp:

- Trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000/tháng

- Trợ cấp chế độ thai sản. Theo điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Trường hợp của bạn, cách tính hưởng chế độ thai sản của bạn như sau:

Ví dụ nếu mức lương bình quân hưởng thai sản của 6 tháng liền kề của bạn đều là 5.000.000 đồng. Vậy thì mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bạn là: 5 triệu đồng.

– Trợ cấp khi sinh con: 5.000.000 x 6 tháng = 30.000.000 đồng;

– Trợ cấp 1 lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở: 1.390.00 x 2= 2.780.000 đồng.

Tổng cộng: 30.000.000 + 2.780.000 = 32.780.000 đồng.

Trong trường hợp bạn nghỉ việc trước khi sinh con thì bạn cần làm thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với cá nhân đã nghỉ việc và nộp tại bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi bạn cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?