Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Luật đấu thầu năm 2013

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

II.Nội dung phân tích

Nhờ Luật sư tư vấn Trong gói thầu xây lắp được thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước. Duy nhất chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được đánh giá tiếp về tài chính Xin hỏi Luật sư đối với trường hợp chỉ có duy nhất 01 nhà thầu xem xét về mặt tài chính có phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không

Căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.

Đối với trường hợp của bạn, việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Đơn vị được giao trình quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

trường tôi cho người ngoài thầu căn tin nhưng sắp hêt thài gian thầu. tôi muôn đấu thầu laị theo luật thì phải đấu thầu lại như thế nào? thời gian đấu thầu lại trước khi hết hợp đồng của người thầu trước là bao nhiêu tháng?

- Theo Điều 232 Đấu thầu lại ( Luật thương mại năm 2005)

Việc đấu thầu lại được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Tư vấn về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

1. Có sự vi phạm các quy định về đấu thầu;

2. Các bên dự thầu đều không đạt yêu cầu đấu thầu.

- Căn cứ Điều 17 Các trường hợp hủy thầu ( Luật đấu thầu năm 2013)

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Căn cứ Khoản 5 Điều 42 Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 30/2015/NĐ-CP) quy định thầu lại như sau:" 5. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu."

cơ quan tôi tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hoá theo hình thức rộng rãi trong nước. đồng tiền dự thầu qui định là VNĐ. khi mở thầu có nhà thầu chào bằng UsD vậy nhà thầu này có bị loại không

Điều 10. Đồng tiền dự thầu ( Luật đấu thầu năm 2013)

1. Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

2. Đối với đấu thầu quốc tế:

a) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền;

b) Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải quy đổi về một đồng tiền; trường hợp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi;

c) Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam;

d) Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

Như vậy, cơ quan tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hoá theo hình thức rộng rãi trong nước, đồng tiền dự thầu quy định là VNĐ. khi mở thầu có nhà thầu chào bằng USD thì nhà thấu này sẽ bị loại vì sai quy định về đồng tiền dự thầu trong nước.

Xin cho hỏi: Chúng tôi 2 công ty: Cty TNHH Tư vấn xây dựng công trình; CTY TNHH MTV Tư vấn xây dựng điện 1, liên danh để đấu thầu, đặt tên liên danh là: "Liên danh Liên danh Tư vấn xây dựng công trình và xây dựng điện 1" có được không?

Trong Hồ sơ dự thầu Phải ghi rõ là "Liên Danh nhà thầu" chứ không thể nói là "Liên Danh" hay "Liên Doanh được" Cái này được ghi rõ trong Luật đấu thầu và Nghị định 85.

Bắt buộc phải có thỏa thuận liên danh được ký giữa các nhà thầu trong liên danh. Vì Cty của bản chưa đủ năng lực và kinh nghiệm nên bạn phải liên danh để lấy kinh nghiệm và năng lực của các Cty kia để đáp ứng được các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu. Khi đi bỏ thầu thì chỉ cần 1đại diện đi bỏ thầu là được. Tuy nhiên là trong thỏa thuận liên danh phải phân định rõ mỗi nhà thầu đảm nhiệm phần việc nào trong Hồ sơ mời thầu. Cái này phải thống nhất trong Hồ sơ dự thầu và Hợp đồng sau này nếu liên danh của bạn trúng thầu. Vì Luật quy định rõ: Hồ sơ dự thầu là 1 bộ phận cấu thành Hợp đồng.

Còn tên Liên danh thì đương nhiên là phải có tên của các nhà thầu có tên trong liên danh và bạn không thể tùy tiện đặt được, vì tư cách của mỗi nhà thầu là bình đẳng trong Hồ sơ. Trách nhiệm được ghi rõ trong thỏa thuận liên danh (Ví dụ Cty của bạn tên giao dịch là A, Công ty kia là B thì phải ghi là "Liên danh nhà thầu A-B" và tên đứng trong Hồ sơ dự thầu cũng phải như vậy, phải đồng bộ từ đầu cho đến cuối). Sau này Hợp đồng cũng vậy, bắt buộc phải có chữ ký và con dấu của các nhà thầu có tên trong liên danh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email: luatsu@luatminhkhue.vn hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Hình thức đấu thầu hạn chế có thể bỏ qua các bước sơ thuyển, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu mà chỉ gửi thư mời thầu không ?

Bộ phận Tư vấn Luật doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Hỏi về thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) ?