Chi phí phúc lợi là khoản chi quan trọng của doanh nghiệp trong năm, đó là khoản chi phí ý nghĩa chăm sóc đời sống tinh thần cho nhân viên và cũng có ý nghĩa trong vấn đề giữ chân người lao động. Tuy nhhiên, khoản chi này người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không thì đó đang là vấn đề nhiều người lao động và công ty còn băn khoăn. Sau đây, Công ty Luật Minh Khuê sẽ đưa ra bài viết phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Theo điểm đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định:

“đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.”

Thông tư theo quy định nêu trên chỉ đề cập đến chi phí chi cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe mà chưa quy định cụ thể là chi phí cho khám sức khỏe định kỳ cho tập thể lao động có phải tính thuế thu nhập cá nhân hay không. Có một số công văn của cơ quan thuế của Tỉnh đã có hướng dẫn về vấn đề này như sau:

Công văn số  1277/CT-TTHT ngày 04/3/2014 của Cục Thuế tỉnh BR-VT quy định: 

"1. Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức khám sức khoẻ để khám sức khoẻ thường niên cho nhân viên của Công ty; Công ty trực tiếp chi trả tiền cho tổ chức khám sức khoẻ, nội dung chi trả không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

2. Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức khám sức khoẻ để khám sức khoẻ thường niên cho thân nhân của nhân viên làm việc ở cấp quản lý; Công ty trực tiếp chi trả tiền cho tổ chức khám sức khoẻ, thì khoản chi phí này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN cho nhân viên đó."

Căn cứ theo Công văn nêu trên thì có thể xác định nếu chi phí khám sức khỏe này là định kỳ chi cho tập thể lao động mà không chi trực tiếp cho cá nhân nào, không mang tính chất cá nhân thì người lao động sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Ms. Trần Hương- Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê