Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẢNG KÊ CHI TIẾT MUA HÀNG THEO NHÀ CUNG CẤP

 

Từ ngày :................Đến ngày :...................

Mã nhà cung cấp :.............................Tên nhà cung cấp :.....................................

Ngày

Số

Loại

Mã hàng

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Số lượng trả lại

Giảm giá /Trả lại

                   
                   
                   
                   

Cộng

 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại