1. Có được chấp nhận khi chữ ký trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và chữ ký mẫu khác nhau?

Chữ ký trên các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và chữ ký mẫu được điều chỉnh theo quy định của Thông tư 33/2023/TT-BTC, điều này đã gây ra một số thắc mắc về tính hợp lệ của chứng từ khi có sự khác biệt giữa chữ ký thực tế và chữ ký mẫu được quy định. Tuy nhiên, theo quy định cụ thể tại khoản 8 Điều 15 của Thông tư, cơ quan hải quan vẫn chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp có những sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ đó.

Điều này được thể hiện qua việc nêu rõ các trường hợp mà cơ quan hải quan sẽ xem xét và chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, bao gồm:

- Lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm thay đổi nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Điều này ngụ ý rằng những sai sót nhỏ trong việc viết chữ không ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin trên chứng từ.

- Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, bao gồm việc đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, hoặc sự khác biệt giữa việc đánh dấu bằng "x" hay "√". Những sự khác biệt nhỏ này không ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin cũng như tính hợp lệ của chứng từ.

- Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chữ ký mẫu được quy định. Việc này chỉ xảy ra khi có sự thay đổi nhỏ trong chữ ký, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ.

- Khác biệt về đơn vị đo lường trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan, như tờ khai hải quan, hóa đơn, vận tải đơn. Trong trường hợp này, những sự khác biệt nhỏ trong việc đo lường cũng không ảnh hưởng đến sự tính chính xác của thông tin trên chứng từ.

Điều quan trọng là những sai sót, khác biệt nhỏ này phải phù hợp với thực tế của hàng hóa nhập khẩu. Nếu những khác biệt được xác định là phù hợp với thông tin về hàng hóa thực tế, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục chấp nhận chứng từ mà không yêu cầu sự điều chỉnh hoặc bổ sung nào.

Do đó, dù có sự khác biệt giữa chữ ký trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu và chữ ký mẫu được quy định, nhưng nếu những khác biệt này chỉ là những sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ, thì cơ quan hải quan vẫn sẽ chấp nhận chứng từ đó. Điều này đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình xử lý hải quan và không làm chậm trễ quá mức quá trình nhập khẩu hàng hóa.

 

2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có thông tin gì với hàng hóa nhập từ nước không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Thông tư 33/2023/TT-BTC, khi hàng hóa được nhập khẩu từ các quốc gia không ký kết thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải bao gồm một loạt các thông tin cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và quản lý chặt chẽ về nguồn gốc và xuất xứ của hàng hóa, đồng thời cung cấp cơ sở cho việc áp dụng thuế nhập khẩu và các chính sách thương mại khác.

Trong giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, các thông tin tối thiểu cần có bao gồm thông tin về người xuất khẩu, người nhập khẩu, phương tiện vận chuyển, mô tả hàng hóa cùng mã số hàng hóa, số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng hàng hóa, thông tin về nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất xứ của hàng hóa, ngày/tháng/năm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, và chữ ký của người có thẩm quyền cùng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Trong đó, việc xác định nguồn gốc của hàng hóa là một phần quan trọng nhất để đảm bảo rằng hàng hóa được nhập khẩu không vi phạm các quy định về an ninh, an toàn và môi trường. Thông qua việc xác định rõ nguồn gốc của hàng hóa, cơ quan quản lý có thể kiểm soát và giám sát quá trình nhập khẩu một cách chặt chẽ hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro về việc nhập khẩu hàng hóa không phù hợp hoặc không an toàn.

Đối với các giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp điện tử, cơ quan hải quan cần thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin trên giấy chứng nhận này thông qua các phương tiện điện tử. Điều này đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch trong quá trình kiểm tra và xác nhận nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính và tăng cường khả năng đối phó với các hình thức gian lận trong thương mại quốc tế.

Việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin trên giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không chỉ là trách nhiệm của người xuất khẩu và người nhập khẩu mà còn là trách nhiệm của cơ quan quản lý và các tổ chức liên quan. Chính sách và quy định liên quan đến việc xác định và quản lý nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu cần được thực hiện một cách chặt chẽ và có hiệu quả để đảm bảo an ninh và phát triển bền vững trong thương mại quốc tế.

 

3. Khi nào cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt?

Cơ quan hải quan thường xuyên phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Điều này không chỉ đòi hỏi sự cẩn trọng mà còn yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về quy định và quy trình.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể tại khoản 7 của Điều 15 trong Thông tư 33/2023/TT-BTC. Một số điểm quan trọng được nêu rõ trong quy định này bao gồm:

Trước hết, cơ quan hải quan cần thực hiện việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu một cách cẩn thận và chi tiết. Quá trình kiểm tra này bao gồm nhiều bước, từ việc xác minh thông tin trên chứng từ đến việc đối chiếu với thông tin khác như hóa đơn thương mại và các tài liệu liên quan.

Một trong những tình huống mà cơ quan hải quan phải đối mặt là khi số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế của hàng hóa nhập khẩu vượt quá số liệu ghi trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp này, as long as việc vượt quá này không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ, cơ quan hải quan có thể xem xét chấp nhận cho hưởng ưu đãi đối với phần hàng hóa phù hợp với số liệu ghi trên chứng từ.

Ngoài ra, khi có hóa đơn thương mại được phát hành bởi bên thứ ba, cơ quan hải quan cũng có thể xem xét chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cơ quan hải quan phải thực hiện kiểm tra và đối chiếu các thông tin về công ty phát hành hóa đơn bên thứ ba với thông tin trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Mục đích của việc này là xác định tính phù hợp và hợp lệ của các thông tin theo quy định của Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Tóm lại, quy định về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đặt ra các yêu cầu chặt chẽ và cần sự cẩn trọng trong việc thực hiện. Cơ quan hải quan không chỉ phải tuân thủ đúng quy trình mà còn cần có kiến thức sâu rộng về các quy định và điều kiện để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xử lý các trường hợp liên quan.

Xem thêm >>> Tại sao phải xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O? Hàng hóa được miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ quý khách. Hệ thống chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và tốt nhất có thể. Để đảm bảo quý khách có được sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài chăm sóc khách hàng với số điện thoại 1900.6162. Quý khách có thể gọi vào số này để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của mình. Chúng tôi cam kết sẽ lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách một cách chu đáo và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi email của quý khách trong thời gian sớm nhất. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về pháp luật, chúng tôi tin rằng sẽ giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách một cách tốt nhất.