"Nhà thầu đã thực hiện các hợp đồng tương tư nội dung công việc của gói thầu do Chủ đầu tư hoặc các đơn vị trực thuộc làm Chủ đầu tư có một trong những lỗi sau:
1. Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ vượt quá 150% so với thời gian ghi trong hợp đồng (bao gồm cả thời gian được gia hạn).
2. Sản phẩm của HĐ không đạt chất lượng, phải thi công lại."
Nội dung bổ sung trên có bị vi phạm điều 89 và bị liệt vào hành vi cản trở nhà thầu tham gia đấu thầu không?
Cảm ơn Luật sư!

Người gửi: Thủy

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty luật Minh Khuê.

Có phải là hành vi cản trở nhà thầu không ?

Luật sư tư vấn doanh nghiệpgọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn sẽ được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Phân tích:

Nhà thầu được tham dự thầu nếu có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu như sau:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Tư vấn về bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu ? Mẫu bảo lãnh đấu thầu mới nhất năm 2021

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.”

Trong các điều kiện trên không có điều kiện nào thuộc các điều kiện mà chủ đầu tư yêu cầu bổ sung vào hồ sơ mời thầu. Việc đưa thêm 2 điều kiện theo yêu cầu của chủ đầu tư vào hồ sơ mời thầu sẽ gây cản trở các nhà thầu có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu tham gia dự thầu và trái quy định của pháp luật.

Hành vi cản trở được quy định tại khoản 5 Điều 89 Luật Đấu thầu như sau:

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) Các hành vi cản trở đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.…”

>> Xem thêm:  Mẫu đơn dự thầu mới nhất năm 2021 và quy định về ủy quyền tham gia đấu thầu ?

Hành vi cản trở được quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 ở trên gồm hành vi cản trở với nhà thầu, hành vi cản trở với nhà đầu tư và hành vi cản trở với cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Vì theo quy định tại Điều 87 Luật Đấu thầu thì việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu thuộc về các cơ quan có thẩm quyền:

“Điều 87. Thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu

1. Thanh tra hoạt động đấu thầu:

a) Thanh tra hoạt động đấu thầu được tiến hành đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Luật này;

b) Thanh tra hoạt động đấu thầu là thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu. Tổ chức và hoạt động của thanh tra về đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Kiểm tra hoạt động đấu thầu:

a) Kiểm tra hoạt động đấu thầu bao gồm: kiểm tra việc ban hành văn bản hướng dẫn về đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; kiểm tra đào tạo về đấu thầu; kiểm tra việc lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ký kết hợp đồng và các hoạt động khác liên quan đến đấu thầu;

b) Kiểm tra về đấu thầu được tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

3. Giám sát hoạt động đấu thầu:

Việc giám sát hoạt động đấu thầu là công việc thường xuyên của người có thẩm quyền nhằm bảo đảm quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tuân thủ theo quy định của Luật này.

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Kết luận:

Yêu cầu bổ sung thêm các điều kiện trên của chủ đầu tư là hành vi cản trở nhà thầu tham gia đầu thầu và vi phạm Điều 89 của Luật Đấu thầu.

Trên đây là những giải đáp, tư vấn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho câu hỏi của Quý khách hàng. Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời Quý khách hàng vui lòng gửi thư theo địa chỉ email: [email protected] hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Thời hạn bảo lãnh dự thầu như thế nào được coi là hợp lệ ? Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu ?