1. Quy định về nước dưới đất

Bảo vệ và quản lý nước dưới đất là một vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Để đảm bảo an toàn và sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất, các tổ chức và cá nhân có liên quan cần tuân thủ các quy định sau đây:

- Các tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất, khoan nước dưới đất, khoan khảo sát địa chất công trình, thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, dầu khí, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ và các hoạt động khoan, đào khác phải áp dụng các biện pháp bảo vệ nước dưới đất. Đồng thời, sau khi sử dụng hoặc khi giếng bị hỏng, họ phải đảm bảo trám lấp giếng đúng quy định. Việc này giúp ngăn chặn sự suy thoái và ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

- Các tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng công trình ngầm cần tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, chống suy thoái và cạn kiệt nguồn nước dưới đất. Điều này đảm bảo rằng hoạt động của họ không gây tác động tiêu cực đến nguồn nước dưới đất và duy trì cân bằng tài nguyên nước.

- Trong trường hợp nước dưới đất ở một khu vực bị khai thác quá mức hoặc bị suy thoái nghiêm trọng, cơ quan quản lý tài nguyên nước cần xác định và áp dụng các biện pháp bảo vệ. Điều này bao gồm việc chỉ định các khu vực cấm khai thác hoặc hạn chế khai thác và thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo bền vững và bảo vệ nguồn nước dưới đất trong khu vực đó.

Việc tuân thủ và thực hiện các quy định về bảo vệ nước dưới đất là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại và sử dụng bền vững của tài nguyên nước quý giá này. Chính phủ và các cơ quan liên quan cần đưa ra các biện pháp hỗ trợ, giám sát và kiểm soát để đảm bảo tuân thủ quy định và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất một cách hiệu quả.

 

2.  Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đăng ký khai thác nước dưới đất?

Quy định về thẩm quyền xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất được công bố trong Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, được đưa ra theo các điều khoản sau đây.

Theo khoản 1 Điều 38 của Nghị định trên, cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất được chia thành hai đơn vị, đó là Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường, với các trường hợp cụ thể như sau:

- Trường hợp khai thác nước dưới đất thuộc các điều khoản a khoản 2 Điều 16 của Nghị định 02/2023/NĐ-CP và các trường hợp quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước năm 2012 trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố, thì cơ quan xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất sẽ là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong trường hợp sử dụng nước dưới đất tự chảy trong mỏ để khai thác khoáng sản mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để làm khô lượng nước tự chảy vào mỏ khai thác khoáng sản, cơ quan xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất sẽ là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với các trường hợp khác, trình tự và thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất sẽ tuân theo quy định của Nghị định 02/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan khác. Điều này nhằm đảm bảo quá trình khai thác nước dưới đất diễn ra theo đúng quy định, đồng thời bảo vệ tài nguyên nước và môi trường một cách bền vững và hiệu quả.

 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất được thực hiện như thế nào?

Trình tự và thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP và phân chia thành hai nhóm đối tượng khác nhau.

Đối với trường hợp được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 của Nghị định 02/2023/NĐ-CP, quy trình đăng ký khai thác nước dưới đất diễn ra như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, sau đó, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành rà soát và lập danh sách các tổ chức, cá nhân sở hữu công trình khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn. Sau đó, thông báo và cung cấp hai tờ khai đăng ký theo Mẫu 35 kèm theo Nghị định cho tổ chức, cá nhân để tiến hành kê khai thông tin.

Nếu chưa xây dựng công trình khai thác nước dưới đất, tổ chức, cá nhân phải đăng ký trước khi tiến hành xây dựng công trình.

- Trong vòng không quá 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành hai tờ khai và nộp cho cơ quan xác nhận đăng ký hoặc nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp tờ khai cho cơ quan đăng ký.

- Trong vòng không quá 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được tờ khai từ tổ chức, cá nhân, cơ quan xác nhận đăng ký phải kiểm tra nội dung thông tin và xác nhận vào tờ khai, sau đó gửi một bản xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

Với trường hợp được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 của Nghị định 02/2023/NĐ-CP, quy trình đăng ký khai thác nước dưới đất diễn ra như sau:

- Tổ chức, cá nhân sử dụng nước dưới đất tự chảy trong mỏ để khai thác khoáng sản mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để làm khô lượng nước tự chảy vào mỏ khai thác khoáng sản phải đăng ký bằng hai tờ khai theo Mẫu 36 kèm theo Nghị định này và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại nơi có công trình.

- Trong vòng không quá 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được tờ khai từ tổ chức, cá nhân, cơ quan xác nhận đăng ký phải kiểm tra nội dung thông tin và xác nhận vào tờ khai, sau đó gửi một bản xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

 

4.  Nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng nước

Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Nghị định 02/2023/NĐ-CP, đối với các tổ chức và cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất nhưng không tiếp tục khai thác và sử dụng nước dưới đất nữa, họ cần thực hiện các bước sau đây.

Đầu tiên, tổ chức hoặc cá nhân phải thông báo việc không tiếp tục khai thác và sử dụng nước dưới đất cho cơ quan xác nhận đăng ký hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Thông báo này nhằm báo cho cơ quan đăng ký biết rằng họ không tiếp tục khai thác và sử dụng nước dưới đất từ thời điểm đó.

Tiếp theo, tổ chức hoặc cá nhân phải trả lại tờ khai đã được xác nhận cho cơ quan xác nhận đăng ký hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc này giúp cơ quan đăng ký có thông tin chính xác về việc không tiếp tục khai thác nước dưới đất của chủ thể đó.

Cuối cùng, các chủ thể này cần thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định. Trám, lấp giếng không sử dụng là quá trình đóng kín, lấp đầy các giếng đã được đào để khai thác nước dưới đất trước đó. Việc này nhằm đảm bảo an toàn và tránh sự nguy hiểm cho môi trường và con người.

Quy định về trình tự và thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất được áp dụng từ ngày 20/03/2023 theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP.

Xem thêm >>> Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất

Trong trường hợp quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp. Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn chính xác, quý khách có thể liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia và luật sư tại đây sẽ lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và cung cấp hỗ trợ cần thiết để giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng. Mọi thông tin cá nhân và vấn đề được chia sẻ sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn và giải quyết vấn đề của quý khách.