Khai thác nước dưới đất

Khai thác nước dưới đất là tìm kiếm các mạch nước ngầm dưới lòng đất và đưa vào sử dụng bằng các công cụ khai thác theo quy định pháp luật về quản lý tài nguyên nước. 

Chuyên mục: "Khai thác nước dưới đất" phân tích tất cả các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề này.

Bài tư vấn về chủ đề Khai thác nước dưới đất

Phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thế nào?

Phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thế nào?
Nước dưới đất được hiểu là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất. Thăm dò, khai thác nước dưới đất hiểu là việc tìm kiếm, phát hiện và sử dụng nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đât. Tổ chức, cá nhân thăm dò nước dưới đất, khai thác nước dưới đất phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thì phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất thế nào? Cùng tìm hiểu ở bài viết sau:

Hướng dẫn việc xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất ra sao?

Hướng dẫn việc xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất ra sao?
Việc xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất là một trong những vấn đề quan trọng cần được chú trọng và thực hiện thật nghiêm chỉnh để tránh ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên nước. Vậy thì ngay sau đây, Luật Minh Khuê sẽ hướng dẫn việc xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất ở bài viết sau:

Yêu cầu khi xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất mới nhất?

Yêu cầu khi xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất mới nhất?
Nước dưới đất có thể được hiểu theo nghĩa thông thường là nước tồn tại trong các tầng chứa nước ở dưới đất. Vậy thì theo quy định hiện nay, yêu cầu khi xác định ngưỡng khai thác nước dưới đất mới nhất được quy định cụ thể như thế nào? Cùng tìm hiểu ở nội dung bài viết sau:

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất
Việc khai thác quá mức cho phép các nguồn tài nguyên thiên nhiên như hiện nay đã đến mức báo động. Điều này sẽ gây ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta: gây cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, tàn phá môi trường, ô nhiễm không khí, … Vậy thì nguyên tắc áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất là gì? Cùng tìm hiểu ở bài viết sau:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng